English

Ing. Jana Hodná – seznam publikací

2018

 1. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants, příspěvek na konferenci International Conference on Material Science and Engineering II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1194-3, Scitec Publications Ltd., Switzerland, 2018

2017

 1. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2017 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2017
 2. HODNÁ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B., POS 01/2017 - Postup pro výběr a volbu vhodných materiálů, , Brno, 2017
 3. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2017 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2017
 4. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2017 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2017
 5. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2017 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2017
 6. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar, příspěvek na konferenci 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 9788002027010, Nizozemsko, 2017
 7. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 02/2017 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2017
 8. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 01/2017 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2017
 9. HODUL, J.; HODNÁ, J., PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT , příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, 19.odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT Brno, fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 2. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Applied Mechanics and Materials, Switzerland, 2016
 3. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M., Utilization of waste glass in polymer concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 4. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Praha, 2016
 5. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T., Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2016
 6. HODUL, J.; HODNÁ, J., POKROČILÉ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ POLYMERBETONU S ODPADNÍM SKLEM, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, BRNO, 2016
 7. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R., VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT, , Brno, 2016
 8. HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 , , Brno, 2016

2015

 1. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J., Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center 2015, Praha, 2015
 2. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2015
 3. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2015
 4. ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A.; HODNÁ, J., Molar ratio and polymer modification influence to water glass coatings matrix basic properties, příspěvek na konferenci Maltoviny 2015, ISBN 978-80-214-5294-7, VUT v Brně, Brno, 2015
 5. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M., Study of Mechanical Properties of Protective Materials Using Waste Raw Materials, příspěvek na konferenci Proceedings of IASTEM Interantional conference, ISBN 978-93-85832-36-9, R. K Printers, Bhubaneswar, Indie, 2015
 6. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2015
 7. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2015
 8. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2015
 9. HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R., Environmental Limits of Using Newly Developed Progressive Polymer Protection and Repair Systems, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 10. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2015
 11. HODNÁ, J.; PETRÁNEK, V.; DOHNÁLKOVÁ, B., Verification of the Possibility of the use of Secondary Raw Materials of Tubular Solar Panels as Fillers of Polymer Industrial Floors, příspěvek na konferenci CMME 2014 - Abstract, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-385-0, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2015
 12. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J., The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste, příspěvek na konferenci CMME 2014 - Abstract, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-385-0, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2015

2014

 1. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 02/2014: Výsledky testů vstupních surovin, , Brno, 2014
 2. HODNÁ, J.; DUFKA, A.; PETRÁNEK, V., Secondary raw materials of solar panels and their use in materials engineering, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISBN 978-3-03835-452-9, 2014
 3. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 01/2014: Identifikace limitujících faktorů prostředí pro jednotlivé průmyslové provozy a volba vhodných plniv a pojiv, , Brno, 2014
 4. KOSÍKOVÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M., Polymer industrial floors - the possibility of using secondary raw materials from solar panels, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, ISBN 1307-6892, WASET, USA, 2014
 5. DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., New evaluation methodology for solidification product durability assessment, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, USA, 2014
 6. TUPÝ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Development of Resistant Coating Systems Based on Polymer Binders, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V., Research into the possibilities of using waste materials in newly developed industrial polymer floorings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 2. DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L., The use of Geopolymers in Rehabilitation of Reinforced Concrete structures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 3. DUFKA, A.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J., Importance of Physico-Chemical Methods in evaluating the State of building Structures and design of their Redevelopment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 4. KOSÍKOVÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M., Basic characteristics of an appropriate waste fillers for solvent free and water-borne industrial polymer floors and their utilization., , ISBN 978-960-9549-58-5, Athens Institute for Education and Research, Athény, Řecko, 2013
 5. PETRÁNEK, V.; TUPÝ, M.; KOSÍKOVÁ, J.; TESAŘ, F., Využití druhotných materiálů pro výrobu vícevrstvých podlahových systémů, příspěvek na konferenci Construction materilas, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 6. SOTIRIADIS, K.; TSIVILIS, S.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Long Term Behaviour of Portland Limestone Cement Concrete Exposed to Combined Chloride and Sulfate Environment. The Effect of Limestone Content and Mineral Admixtures, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03785-679-6, Switzerland, 2013
 7. SOTIRIADIS, K.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; TSIVILIS, S., Long Term Behaviour of Portland Limestone Cement Concrete Exposed to Combined Chloride and Sulfate Environment. The Effect of Limestone Content and Mineral Admixtures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, švýcarsko, 2013
 8. PETRÁNEK, V., Stanovení možností nových surovinových zdrojů jako materiálů plniv do směsí používaných do pro výrobu hydroizolačních pásů, , 2013
 9. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., ANALÝZA DEGRADACE POLYMERNÍCH TMELŮ, , 2013
 10. ŤAŽKÝ, T.; NOVOSAD, P.; KOSÍKOVÁ, J., New trends in using SCC concrete – from rail bed to architectural concrete, příspěvek na konferenci Young scientist 2013, ISBN 978-80-553-1305-4, Herľany, 2013
 11. SOTIRIADIS, K.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Long Term Behaviour of Portland Limestone Cement Concrete Exposed to Combined Chloride and Sulfate Environment. The Effect of Limestone Content and Mineral Admixtures, příspěvek na konferenci , 2013
 12. KOSÍKOVÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M., VÝZKUM MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ ODPADNÍCH MATERIÁLŮ DO NOVĚ VYVÍJENÝCH POLYMERNÍCH PRŮMYSLOVÝCH PODLAH, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, 2013

2012

 1. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; KOSÍKOVÁ, J., POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOPTĚ VÝPALU A DRUHU CIHLÁŘSKÉ ZEMINY, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2012
 2. DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; LIŠKA, M., Analysis of the possibility of using geopolymers as a matrix in sprayed concretes used under extreme conditions, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 3. SOTIRIADIS, K.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V., LONG TERM EXPOSURE OF PORTLAND LIMESTONE CEMENT CONCRETE, CONTAINING OR NOT MINERAL ADMIXTURES, IN COMBINED CHLORIDE AND SULFATE ENVIRONMENT, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT v Brně, Brno, 2012
 4. PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J., PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, 2012
 5. DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., FOUNDATIONS OF WIND ENERGY CONVERTERS – CONCRETE TECHNOLOGY, DAMAGES AND REPAIR, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Brno, 2012
 6. VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Problematika podlah odvádějících elektrostatický náboj z jejich povrchu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické Brno, Brno, 2012

2011

 1. KOSÍKOVÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M., Characteristics of the basic characteristics of an appropriate waste fillers for solvent free and water-borne industrial polymer floors, příspěvek na konferenci WTA Schriftenreihe, ISBN 978-3-937066-21-9, CERM Brno, Brno, 2011
 2. VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., PROBLEMATIKA PODLAH ODVÁDĚJICÍCH ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ Z JEJICH POVRCHU, příspěvek na konferenci Podlahy a povrchové úpravy 2012, ISBN 978-80-260-0166-9, Praha, 2011
 3. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.; KORJENIC, A., Investigation of Thermal Insulation Materials Based on Easy Renewable Row Materials from Agriculture, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011
 4. VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Problematika navrhování a realizace podlahových souvrství přemosťujících trhliny, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Nosova tiskárna, Brno, 2011
 5. KOSÍKOVÁ, J., Využití metody infračervevené spektroskopie pro ověření trvanlivosti a odolnosti ochranných nátěrových hmot na beton., příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011
 6. KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L., Průmyslový tepelně izolační systém na silikátové bázi., příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011

2010

 1. KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V., Historie vápenictví - Berlova vápenka, příspěvek na konferenci sborník Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, 2010
 2. KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V., Odpadní materiály jako alternativa plniva do nášlapných vrstev správkových materiálů pro betonové konstrukce, příspěvek na konferenci sborník Maltoviny, ISBN 978-80-214-4204-7, VUT Brno, Brno, 2010
 3. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.; MICHALCOVÁ, G., Možnosti využití odpadních materiálů do epoxidových sanačních materiálů nášlapných vrstev z betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, VUT v Brně, Brno, 2010
 4. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Use of Modified Epoxy with Waste Materials as Rehabilitation Material, příspěvek na konferenci 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, VGTU, Vilnius, Litva, 2010
 5. TARANZA, L.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; CHLACHULOVÁ, L., VLIV POUŽITÝCH ODPADNÍCH SUROVIN NA FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Litera, Brno, Brno, 2010
 6. KOSÍKOVÁ, J., Polymerní látky - ověření degradace infračervenou spektroskopií, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Zhodnocení citlivosti infračervené spektroskopie při měření spekter polymerlů v silikátových materiálech, příspěvek na konferenci Sborník článků Juniorstav - CD, ISBN 978-80-214-3995-5, Brno, 2009
 2. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Problematika stanovení citlivosti obsahu polymerů v cementové matrici, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, ISBN 978-80-02-02190-2, Praha, 2009
 3. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.; MICHALCOVÁ, G., Trvanlivost správkových materiálů na polymerní bázi využívající odpady jako plniva, příspěvek na konferenci sanace 2009, ISSN 1211-3700, 2009
 4. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Monitoring of UV radiation influence on PVC, příspěvek na konferenci XII. International Scientific Conference, section 5 - Building Materials Engineering, ISBN 978-80-7204-629-4, brno university of Technology, Brno, 2009
 5. KOSÍKOVÁ, J., Využití infračervené spektroskopie při zjišťování chemického složení stavebních látek., příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Analýza materiálů pomocí Infračervené spektroskopie, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, VUT FAST, Brno, 2008
 2. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Infrared spectroscopy for determination degradation of polymers, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Publishing house Education and Science, Dnepropetrovsk, 2008
 3. PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J., Infrared spectroscopy for determination degradation of polymers, příspěvek na konferenci PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA NAUKI I TECHNIKI - 2008, ISBN 978-966-8736-05-6, Sp. z o.o. Nauka i studia, Przemysl, Polsko, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný