English

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. HODULÁKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L., The experimental comparison of parameters signals of acoustic emission during destructive test on composites based on cement, , ISBN 978-83-60261-61-3, Gdaňsk University of Technology, Gdaňsk, 2018
 2. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R., Experimentální posouzení míry vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na vybrané vlastnosti lehkého betonu, příspěvek na konferenci 15. konference Technologie 2018 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-906759-5-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2018
 3. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Smrštění samonivelačních podlahových stěrek na bázi cementu, příspěvek na konferenci 15. konference Technologie 2018 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-906759-5-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2018
 4. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL: metody, vlivy, praxe, problémy, , 2018
 5. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vlastnosti betonu zkoušené v laboratoři nebo na konstrukci – systemizace, , 2018
 6. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Repeatability and Reproducibility of the Static Elastic Modulus of Concrete Measurement, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 7. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M., Observation of the Development of the Elastic Modulus and Strength in a Polymer-Cement Mortar Using the Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 8. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R., Experimental Determination of how the Static Modulus of Elasticity is Influenced by the Value of the Upper Loading Stress, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 9. KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P., Influence of a Shrinkage-Reducing Admixture on the Damage to the Internal Structure of Alkali-Activated Composites Curing Testing of the Modulus of Elasticity, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 10. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Repeatability and Reproductibility of Results of Fresh Concrete Testing, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 11. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ANTON, O., In Situ Determination of the Elastic Modulus of Concrete by Means of Ultrasonic Pulse Method, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 12. HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D., Vývoj modulu pružnosti cementových kompozitů v rané fázi jejich zrání, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018
 13. KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O., Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, 2018
 14. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Experimental Analysis of the Development of Compressive Strength, Modulus of Elasticity and Acoustic Emission Parameters of Alkali-Activated Composites, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2018
 15. KOCÁB, D., Vše, co jste kdy chtěli vědět o pevnosti betonu v tahu, ale báli jste se zeptat, , Lísek, Hotel Skalský dvůr, 2018

2017

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O., Comprehensive Monitoring of the Shrinkage and Structural Changes of Cement Composites during Setting and Hardening, kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 2. HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P., Možnosti experimentálního stanovení modulu pružnosti v rané fázi zrání cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník konference MALTOVINY 2017, ISBN 978-80-214-5446-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 3. KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D., Stanovení procesu tuhnutí a tvrdnutí pomocí ultrazvukové impulzové metody, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 4. HALAMOVÁ, R.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M., Vliv velikosti maximálního zrna kameniva na modul pružnosti a parametry akustické emise teplotně namáhaných betonů, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 5. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 6. KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P., Vliv velikosti zrna hrubého kameniva na mrazuvzdornost betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building, ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 7. KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P., Influence of coarse aggregate grain size on frost resistance of concrete, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 8. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R., Monitoring of the Setting and Early Hardening with Ultrasonic Waves, , ISBN 978-80-01-06347-7, ČVUT, Praha, 2017
 9. KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P., Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 10. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek čerstvého betonu, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 11. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R., Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů, příspěvek na konferenci 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-73-2, SEKURKON s.r.o., Skalský dvůr, 2017
 12. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Study of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 13. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 14. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M., Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 15. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature During the Hardening of Concrete, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 16. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Polymer Cement Mortars, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 17. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D., Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, Rosice, 2017
 18. KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O., Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag , , ISBN 978-80-214-5507- 8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 19. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental determination of the influence of fresh concrete composition on its resistance to water and de-icing chemicals by means of two methods, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 20. MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Statistical view of evaluating concrete-surface-layer permeability tests in connection with changes in concrete formula, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 21. TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L., The Acoustic Emission Parameters Obtained during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 22. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 23. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOCÁB, D., Shrinkage, weight loss and fracture parameters of selected polymer-modified cement mortars during ageing, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2017
 24. TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., The Analysis of Acoustic Emission Signals Generated in Cement-based Composites During the Cyclic Loading Test, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 25. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; DANĚK, P., The use of the acoustic emission method for the monitoring of changes in the internal structure of polymer-cement mortars when testing the static compressive modulus of elasticity, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 26. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Experimental assessment of the influence of multiple cyclic loading on the dynamic modulus of elasticity of concrete, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 27. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Experimental Analysis on Shrinkage and Swelling in Ordinary Concrete, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, USA, 2017
 28. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Assessment of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 29. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; HALAMOVÁ, R., Stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – metody, praxe, problémy, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2017
 30. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ANTON, O., Stanovení modulu pružnosti betonu v konstrukci pomocí ultrazvukové impulzové metody, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 31. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R., Experimentální stanovení vlivu hodnoty horního zatěžovacího napětí při zkoušce statického modulu pružnosti betonu na jeho výslednou hodnotu, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 32. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek statického modulu pružnosti betonu, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 33. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M., Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 34. KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 35. MORAVCOVÁ, B.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 36. KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Porovnání výsledků zkoušek dvou různých přístrojů pro stanovení rychlosti ultrazvukového vlnění v cementových kompozitech, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 37. KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z., Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 38. KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Porovnání výsledků zkoušek dvou různých přístrojů pro stanovení rychlosti ultrazvukového vlnění v cementových kompozitec, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 39. MORAVCOVÁ, B.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 40. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z., Vývoj smrštění, hmotnostních úbytků a lomových parametrů vybraných polymer-cementových malt, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Vysoká škola báňská ? Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2017
 41. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement-Based Composites during Ageing, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, USA, 2017

2016

 1. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého betonu, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonoářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 2. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature during the Hardening of Concrete, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 3. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M., Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 4. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Fine-grained Composites, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 5. TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L., Application of Acoustic Emission on the Characterization of Micro Cracks during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens, , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Advanced Measurement of Volume Changes of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing. , , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 7. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of Concrete Resistance of Various Composition to Water and De-Icing Chemicals, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 8. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimental Determination of the Influence of an Air Entraining Additive on the Resistance of Concrete to Chemical Defrosting Agents, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 9. MISÁK, P.; PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T., Evaluation of Permeability Tests of Surface Layer of Concrete of Various Composition, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 10. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O.; MISÁK, P., The Volume Changes of Cement Composites in the Early Stage of Setting and Hardening , , ISBN 978-961-94088-0-3, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2016
 11. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 12. KOCÁB, D.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; CIKRLE, P., Assessment of the Influence of Ambient Temperature on the Hardening of Concrete and its Elastic and Strength Properties, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 13. PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; VYMAZAL, T., Hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu v závislosti na jeho složení pomocí metodiky DOE, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 14. TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M., Applying Method of Acoustic Emission for Monitoring of Different Concrete Mixture during Setting and Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. HOLUŠOVÁ, T.; LOZANO, M.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; SEITL, S., Influence of the gripping fixture on the modified compact tension test results: evaluation of the experiments on cylindrical concrete specimens, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Ostrava, 2015
 2. TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M., Použití metody akustické emise pro sledování čerstvých betonů během tuhnutí a tvrdnutí, příspěvek na konferenci 22. konference BETONÁŘSKÉ DNY (2015), ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 3. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimentální zhodnocení odolnosti betonu různých receptur proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 4. MISÁK, P.; PŐSSL, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Vyhodnocení permeability povrchové vrstvy betonů s různým složením, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 5. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimentální ověření vlivu provzdušňovací přísady na odolnost betonu proti působení chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 6. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of the Influence of Water/Cement Ratio Value on the Resistance of Concrete to the Action of Water and Chemical Thawing Agents, , ISBN 978-961-92518-8-1, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2015
 7. PŐSSL, P.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T., Statistical View of Evaluating Concrete Surface Layer Permeability Tests in Connection with Changes in Concrete Formula, , ISBN 978-961-92518-8-1, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2015
 8. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M., Stanovení statického modulu pružnosti betonu na vývrtech v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 9. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; PŐSSL, P., Statistický náhled na vyhodnocování zkoušek permeability povrchové vrstvy betonu v souvislosti s měnící se recepturou, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 10. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Stanovení odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek betonů vyrobených v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 11. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M., Experimentální ověření kvality betonu pomocí nedestruktivních zkušebních metod v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 12. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 13. KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Experimentální zjištění pevnosti betonu v tlaku na jádrových vývrtech v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 14. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 15. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimentální ověření vlivu plastifikační a provzdušňovací přísady na mrazuvzdornost betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 16. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK P.;STAVAŘ, T., Comparison of Standardized Test Methods for Determining the Permeability of the Surface Layer of Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 17. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOVÁCS, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Materiali in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenia, 2015
 18. HOLUŠOVÁ, T.; LOZANO, M.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; SEITL, S., Modified compact tension test:evaluation of the experiments of cylindrical specimens from cementitious composites, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

2014

 1. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimentální ověření vlivu množství cementu a přísad na mrazuvzdornost betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně FAST, Brno, 2014
 2. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Experimentální ověření vlivu množství cementu a přísad na výsledné hodnoty soudržnosti povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně FAST, Brno, 2014
 3. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Vyhodnocení a porovnání zkušebních metod stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně FAST, Brno, 2014
 4. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T., Porovnání standardizovaných metod pro hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu, , ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Reprocentrum,a.s., Blansko, 2014
 5. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; KOVÁCS, P., Validation of methods for determining permeability of cement composite structure by means of computed tomography , , ISBN 978-961-92518-7-4, INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, Portorož, Slovenia, 2014
 6. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; PŐSSL, P., Statický modul pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 7. MISÁK, P.; POTOČKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KRÁLÍKOVÁ, M., Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 8. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; MORAVCOVÁ, B., Statický modul pružnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 9. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; POTOČKOVÁ, M., Statický modul pružnosti betonu dle ČSN ISO 6784 vs. ČSN EN 12390-13, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 10. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; MORAVCOVÁ, B., Stanovení mrazuvzdornosti betonu pomocí nedestruktivních metod, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 11. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Vliv délky hydratace cementu na mechanické vlastnosti betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Brno, 2014
 12. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Porovnání metod automatického cyklování I a II při stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014
 13. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Modul pružnosti betonu v tlaku – zkušební vlivy při stanovení statické hodnoty, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, 2014
 14. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-871-7, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2014
 15. CIKRLE, P.; KOCÁB, D., Dynamické a statické moduly pružnosti betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Brno, 2014
 16. ANTON, O.; KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. CIKRLE, P.; KOCÁB, D., Dynamické a statické moduly pružnosti betonu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 2. STAVAŘ, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Porovnání povrchové propustnosti cementové malty pro vodu metodou ISAT a GWT s hloubkou průsaku tlakovou vodou, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 3. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Vliv vodního součinitele na kvalitu povrchové vrstvy cementové malty, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 4. KOCÁB, D.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O., Vliv délky hydratace cementu na mechanické vlastnosti betonu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 5. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KOMÁRKOVÁ, T., Stanovení mrazuvzdornosti betonu na referenčních tělesech, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT v Brně, Brno, 2013
 6. KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D., Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek na tělesech referenční záměsi, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013, ISBN 978-80-214-4784-4, Vysoké učení technické v Brně, 2013
 7. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Vybrané zkoušky betonu v rámci projektu GAČR 13-18870S – zkušenosti a vývoj, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT v Brně, Brno, 2013
 8. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Zkoušení betonu ultrazvukovou impulsovou metodou, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2013
 9. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P., Ověření rovnoměrnosti betonu použitého pro stanovení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Brno, 2013
 10. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-828-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013

2012

 1. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P., Ověření stejnorodosti betonu použitého pro stanovení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu, příspěvek na konferenci Sbormík recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 2. KOCÁB, D.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P.; KOŠÁREK, J., Zhodnocení aktuálního stavu a návrh rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje v Medlicích, příspěvek na konferenci Sbormík recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; DANĚK, P., Stanovení modulu pružnosti jádrových vývrtů betonu použitého pro hodnocení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; ADÁMEK, J., Vliv provzdušnění na vývoj pevnostních charakteristik betonu určeného pro mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 5. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O., Odolnost povrchu extrudovaného materiálu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 6. POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Pevnost v tlaku extrudovaného materiálu při různé výšce zkušebních těles, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 7. KOCÁB, D.; MISÁK, P., Porovnání různých zkušebních zařízení pro stanovení statického modulu pružnosti mostních betonů, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 8. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D., Vliv obsahu pórovitého kameniva na pevnostní a přetvárné charakteristiky betonu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2012

2011

 1. POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D., Application of NDT Methods in Monitoring the Development of Elastic Modulus of Cyclically Frozen Concrete in Transportation Structures, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno, 2011
 2. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O., Influence of Low Initial Temperature of Concrete on the Development of Dynamic Elastic Modulus, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-774-1, CERM, Brno, 2011
 3. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Determination of the Concrete Compressive Strength from the Ultrasonic Pulse Velocity, příspěvek na konferenci 9th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2011 - NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-774-1, VUT FAST v Brně, Brno, 2011
 4. BODNÁROVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R.; STEHLÍK, M.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Testing and Technology BI02_M01, M02, M03, , VUT Brno, Brno, 2011
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Ověření vlastností vláknocementových desek metodou TPT a GWT, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 6. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Možnosti využití ultrazvukové metody pro stanovení pevnosti v tlaku mostního betonu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2011., ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 7. POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D., Vývoj modulu pružnosti zmrazovaného mostního betonu, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 8. POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Pevnost v tlaku a v tahu extrudovaných vláknocementů, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 9. KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; POSPÍCHAL, O., Diagnostika a posouzení cihelné klenby pod zámeckým parkem v Moravském Krumlově, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 10. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O., Vliv nízké počáteční teploty betonu na výsledný modul pružnosti, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, 2011
 11. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Pevnost v tahu ohybem betonu s vloženým extrudovaným materiálem, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 12. KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L., Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby mostu ve Džbánicích, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2011
 13. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; VRBA, P., Vývoj modulu pružnosti provzdušněného mostního betonu C 30/37, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou - CONSTRUMAT 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 14. KOCÁB, D.; ŽÍTT, P., Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu, , Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 15. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Sledování vlivu způsobu vyztužení na ohybovou pevnost vláknocementových desek, příspěvek na konferenci Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, a.s., Telč, 2011
 16. POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D., Efekt nerovnosti průřezu vzorků na výsledky ohybových zkoušek, příspěvek na konferenci Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, a.s., Telč, 2011
 17. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O., Nedestruktivní sledování vlivu způsobu vyztužení na výsledné parametry vláknocementových desek, příspěvek na konferenci Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, a.s., Telč, 2011
 18. KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L., Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby na místní komunikaci, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 19. KOCÁB, D.; ŽÍTT, P., Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, CERM, Brno, 2011
 20. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P., Určení stejnorodosti betonu mostovkové desky, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, CERM, Brno, 2011
 21. POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Stanovení pevnostních charakteristik extrudovaného materiálu, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011

2010

 1. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O., Ultrasonic Measurement of a Bridge Construction in Hradecká Street, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM, Brno, 2010
 2. KOCÁB, D.; CIKRLE, P., Influence of Water Curing Concrete on the Dynamic Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM, Brno, 2010
 3. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; CIKRLE, P., Influence of Air-entrainment on Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM, Brno, 2010
 4. CIKRLE, P.; KOCÁB, D., The Combination of Non-destructive Methods for Monitoring the Development of Concrete Properties, příspěvek na konferenci 8th Interantional Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, VUT v Brně, Brno, 2010
 5. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D., Management rizik s podporou expertních systémů jako nadstavba formalizovaných integrovaných systémů řízení, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 6. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; MITRENGA, P., Modul pružnosti hornin určených pro výrobu hrubého kameniva, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků konference., ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 7. KOCÁB, D.; CIKRLE, P., Modul pružnosti betonu prefabrikovaných mostních nosníků, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 8. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O., Stanovení stejnorodosti kompozitních materiálů pomocí elektroakustických metod, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 9. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Stanovení modulu pružnosti na válcových tělesech vyrobených z mostního betonu, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 10. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P., Porovnání materiálových charakteristik vláknobetonu a prostého betonu, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2010
 11. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Vliv provzdušnění na modul pružnosti mostního betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2010
 12. KOCÁB, D., Modul pružnosti prostého betonu a drátkobetonu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2010 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, CERM, Brno, 2010
 13. KOCÁB, D., Modul pružnosti betonu stávajících mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2010 - Sborník Anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, CERM, Brno, 2010

2009

 1. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ZAHRADA, J., Vliv ošetřování mostního betonu na modul pružnosti, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 2. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O.; HRONOVÁ, P., Porovnání citlivosti indikátorů výztuže, příspěvek na konferenci Zkoušení a Jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 3. KOCÁB, D., Modul pružnosti lehkého betonu a vláknobetonu, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav, ISBN 978-80-214-3810-1, CERM, Brno, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný