English

Ing. Roman Brzoň, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; FRANK, M.; BRZOŇ, R., The influence of ventilated façade on sound insulation properties of envelope walls, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, Les Ulis, Francie, 2016
 2. REMEŠ, J.; BRZOŇ, R.; PETŘÍČEK, T.; HORÁK, J., Moisture diagnostic of a failured roof drainage situated behind a parapet wall and a subsequent condensate influence to a wooden construction, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, Les Ulis, 2016
 3. KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R., Vaporization box for monitoring of moisture generation depending on the temperature and relative humidity, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 4. KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z., Applicability Analysis of Selected Methods of Determining the Moisture Content of Highly Porous Thermal Insulations, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. KOLÁŘ, R.; BRZOŇ, R.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M.; VELÍSKOVÁ, E.; APELTAUER, T., Průvodce energetických úspor pro obce, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5213-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, AdMaS, EGAR, Brno, 2015

2014

 1. KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z., Comparison of measuring instruments and methods for determining the moisture content of wood, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038352808, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014
 2. ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Comparison of Selected Energy Simulation Tools, příspěvek na konferenci Envibuild 2014, ISBN 978-80-214-5003-5, VUT v Brně, Fakulata stavební, Brno, 2014
 3. DOSTÁLOVÁ, D.; VACEK, M.; MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; POSPÍŠIL, T.; BRZOŇ, R., Measurement of Physical Properties in Waste-Based Particle-Reinforced Polymer Composites (WPPC), příspěvek na konferenci Advanced materials research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 4. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Vliv sálavého chlazení a vytápění s PCMs na vnitřní mikroklima a spotřebu energie, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014
 5. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Použití tepelně aktivovaných panelů se sádrovou omítkou s PCMs, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2014
 6. KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R., Analýza tepelných mostů převislých konstrukcí objektů panelové soustavy T 06 B, příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 7. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Stavební fyzika - Tepelná technika v teorii a praxi, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4879-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 8. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Integration of phase change materials in building structures, článek v AD Alta, ISSN 1804-7890, Magnanimitas, Hradec Králové, 2014

2013

 1. KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Application of Phase change materials to maintain operative temperature in the framework of legislative requirements in the summer period, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientifical Conference, enviBUILD – Buildings and Environment 2013, ISBN 978-80-227-4070-8, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2013
 2. OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R., Challenges in the latent heat storage technology for building applications, , ISBN 978-80-247-5015-6, Grada Publishing, Praha, 2013
 3. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., INTEGRATION OF PHASE CHANGE MATERIALS IN BUILDING STRUCTURES, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 4. KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Passive cooling of buildings by using phase change materials, , OO Energiesparverband, Wels, 2013

2012

 1. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Porovnání simulací konstrukcí s vysokou tepelněakumulační schopností, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2012
 2. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Požadavky na výplně otvorů z hlediska ČSN 730540-2:2011 a ČSN 730540-2/Z1:2012, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2012
 3. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Porovnání stacionárních a nestacionárních simulací konstrukcí s vysokou tepelně akumulační schopností, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky postředí 2012. Sborník 7. konference IBPSA-CZ., ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Brno, 2012
 4. BRZOŇ, R., Influence of reinforcement on thermal conductivity of reinforced concrete and effect of these changes on monitored values for selected ISO beams, příspěvek na konferenci Young Scientist 2012, ISBN 978-80-553-0904-0, 2012
 5. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Snížení spotřeby primární energie v budovách s využitím ISO nosníků a akumulace tepla, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2012
 6. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T., Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 7. BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F., Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...)., , Hradec Králové, 2012
 8. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T., Tepelně technické posouzení ISO-nosníků, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Praha, 2012
 9. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Vliv výztuže na tepelnou vodivost železobetonu a ovlivnění sledovaných veličin u vybraných modelů ISO nosníků, , ISBN 978-80-214-4393-8, 2012

2011

 1. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Nejčastěji používané ISO-nosníky na českých stavbách., příspěvek na konferenci 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky, ISBN 978-80-01-04959-4, ČVUT, Praha, 2011
 2. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Závislost lineárního činitele prostupu tepla a vnitřní povrchové teploty na tepelné vodivosti ISO nosníku, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Budovy a prostredie 2011, ISBN 978-80-227-3582-7, Nakladatelstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2011
 3. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Porovnání nejběžněji dostupných značek ISO-nosníků na českém trhu, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2011
 4. OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; BRZOŇ, R., Pasivní chlazení budov, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2011
 5. BRZOŇ, R.; BLAHOVÁ, P., The experimental box and construction for low energy building, příspěvek na konferenci Solaris 2011, PhD Poster Session, ISBN 978-80-214-4306-8, Brno, 2011
 6. BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R., Temperature measurement in construction, příspěvek na konferenci Solaris 2011, PhD Poster Session, ISBN 978-80-214-4311-2, 2011
 7. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T., Pasivní chlazení pro snížení tepelné zátěže v letním období, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 16. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2011, ISBN 978-80-970595-4-5, BB Print, s.r.o., Bratislava, 2011
 8. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Chování ISO nosníků při modelování ve 2D a 3D teplotním poli a zhodnocení použití výpočetních softwarů, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 16. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2011, ISBN 978-80-970595-4-5, BB Print, s.r.o., Bratislava, 2011
 9. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Influence of reinforcement in iso girder on heat flow and internal surface temperatrures, příspěvek na konferenci The 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture Young scientist, ISBN 978-80-553-0639-1, Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, Herlany, 2011
 10. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Vliv výztuže v ISO nosníku na tepelný tok a vnitřní povrchové teploty, , ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; BLAHOVÁ, P., Passive cooling with the use of phase change materials, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 2. OSTRÝ, M.; BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R., Nová experimentální zařízení pro tepelně technická měření na ústavu pozemního stavitelství FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-970171-6-3, Miroslav Gibala, KNM, Žilina, 2010
 3. OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R., Novodobé způsoby zamezení vzniku tepelných mostů u vyložených železobetonových konstrukcí, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2010
 4. BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Funkce a využití experimentálního chladicího boxu, příspěvek na konferenci Sborník anotací 12. odborné konference doktorského studia Juniostav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelstv CERM, Brno, 2010

2009

 1. BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Experimentální box pro měření tepelně technických vlastností konstrukcí nízkoenergetických staveb, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2009 - Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov, ISBN 978-80-227-3180-5, STU - Vydavatelstvo STU, Bratislava, 2009
 2. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Přerušení tepelného mostu u železobetonových konstrukcí a ověření funkčnosti v praxi, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, Sekce 2 Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 3. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Possibilities of Solutions of Thermal Bridge in Cantelivered Reinforced Concrete Structures, příspěvek na konferenci Proceedings from The 1st PhD student conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Senitkova, Ph.D., ISBN 978-80-553-0176-1, Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Podbanské, 2009
 4. BLAHOVÁ, P.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., The experimental box for testing of structures for low energy buildings, příspěvek na konferenci Workshop "Energy self-sufficient and sustainable building", ISBN 978-80-214-3925-2, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2009
 5. BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M., Možnosti řešení tepelného mostu u vyložených železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný