English

Ing. Marcela Pavlíková, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KLUČÁKOVÁ, M.; PAVLÍKOVÁ, M., Lignitic humic acids as environmental friendly adsorbent for heavy metals, článek v Journal of Chemistry, ISSN 2090-9063, Hindawi, London, 2017

2014

 1. MALÁ, J.; LAGOVÁ, M., Comparison of digestion methods for total phosphorus determination in river sediments, článek v Chemical Papers, ISSN 0366-6352, Versita, Bratislava, 2014

2013

 1. MALÁ, J.; LAGOVÁ, M., Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků, příspěvek na konferenci 10. bienální konference Voda 2013, sborník přednášek a posterových sdělení., ISBN 978-80-263-0506-4, 2013
 2. LAGOVÁ, M.; PAVLÍK, F.; MALÁ, J.; BAYER, P., Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Čkyně, 2013
 3. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; ZBOROVSKÁ, J., Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; LAGOVÁ, M., Degradace půdy vlivem eroze v České republice a v Norsku, kapitola v REGENERACE - REKULTIVACE - REVITALIZACE KRAJINY, ISBN 978-80-7375-683-3, Mendelova univerzita v Brně,, Brno, 2012
 2. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J., Celkový fosfor ve vodě a sedimentech drobných vodních toků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, 2012

2011

 1. MALÁ, J.; LAGOVÁ, M.; ZBOROVSKÁ, J.; KRÁLOVÁ, H., Fosfor v sedimentech drobných vodních toků, příspěvek na konferenci VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0045-8, Tribun EU s.r.o., Brno, 2011
 2. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J., Modified digestion method of total phosphorus determination in river sediments, , ISSN 0009-2770, Česká společnost chemická, Praha, 2011
 3. LAGOVÁ, M., Ovlivnění sedimentů drobných vodních toků živinami a metody hodnotící obsah celkového fosforu, , ISBN 978-80-7375-522-5, MENDELU, Brno, 2011
 4. LAGOVÁ, M., Stanovení celkového fosforu v sedimentech malých toků, , ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. LAGOVÁ, M.; HRICH, K., Vybrané jakostní ukazatele příměstského toku, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010

2009

 1. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K., Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích, příspěvek na konferenci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 2. HRICH, K.; MALÁ, J.; LAGOVÁ, M., Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích, příspěvek na konferenci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný