English

Ing. Pavel Menšík, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. MENŠÍK, P.; MARTON, D., Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2017

2016

 1. MENŠÍK, P.; SOBEK, M., Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, Výzkumný Ústav Vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, 2016
 2. PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P., Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 3. MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D., An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 4. MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P., Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 5. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016

2015

 1. JAROŠ, J.; MAREK, J.; MENŠÍK, P., Optimisation of Water Management Systems Using a GPU-Accelerated Differential Evolution, příspěvek na konferenci Proceedings of 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, ISBN 978-1-4799-7560-0, IEEE Computer Society, Cape Town, 2015
 2. SOBEK, M.; MENŠÍK, P., Strategické řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov ze 14. konferencia mladých vodohospodárov, ISBN 978-80-88907-89-3, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2015
 3. MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M., Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 4. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, De Gruyter Open, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2015
 5. MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P., Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 6. MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M., Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2015
 7. MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M., Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-36-0, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2015
 8. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S., Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty, příspěvek na konferenci Drought: Research and Science-Policy Interfacing, ISBN 978-1-138-02779-4, CRC Press Taylor & Francis Group, Leiden, Netherlands, 2015
 9. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, VTEI, VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, 2015
 10. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Water Management Software for Controlling the Water Supply Function of Many Reservoirs in a Watershed, článek v WATER RESOUR+, ISSN 0097-8078, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013-1578, 2015

2014

 1. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2014
 2. MENŠÍK, P.; MARTON, D., Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 13. konferencia mladých vodohospodárov, ISBN 978-80-88907-87-9, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2014
 3. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Using Predictive Models of Mean Monthly Flows for Operative Outflows Control from Large Open Reservoirs, příspěvek na konferenci Proceedings ITISE 2014, International work-conference on Time Series, ISBN 978-84-15814-97-9, Copicentro Granada S.L, Spain, Granada, 2014
 4. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MENŠÍK, P.; NĚMCOVÁ, M.; HRADILOVÁ, I., Odstraňování amoniaku filtračními systémy, příspěvek na konferenci Čištění odpadních vod v horských oblastech 2014, ISBN 978-80-214-4993-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data, příspěvek na konferenci 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND CONTROL FOR THE WATER INDUSTRY, CCWI2013, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2014

2013

 1. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2013, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2013

2012

 1. MENŠÍK, P.; ČUPELA, P., OptSoftVS: Optimalizační model vodohospodářské soustavy, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Bratislava, 2012
 2. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - návrhová varianta (finální verze), , Brno, 2012
 3. MENŠÍK, P.; ČUPELA, P., OPTIMALIZAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 4. MENŠÍK, P., SOFTWARE SimSoftVS – VÝSTUP PROJEKTU FRVŠ, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2011
 2. MENŠÍK, P., SimSoftVS: SIMULAČNÍ MODEL ZÁSOBNÍ FUNKCE VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-76-3, Bratislava, 2011
 3. MENŠÍK, P.; ČUPELA, P., OptSoftVS: OPTIMALIZAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-76-3, Bratislava, 2011
 4. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - návrhová varianta, , Brno, 2011
 5. MENŠÍK, P.; ČUPELA, P., STANOVENÍ VELIKOSTI ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE SPOLUPRACUJÍCÍ VE VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVĚ PŘI UVAŽOVÁNÍ NEJISTOT ČLENŮ VSTUPNÍCH PRŮTOKOVÝCH ŘAD, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - studie, , Brno, 2010
 2. MENŠÍK, P.; STARÝ, M., SiMVS - SIMULAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-73-2, Bratislava, 2010
 3. MENŠÍK, P.; STARÝ, M., Software pro návrh a přehodnocení zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav, příspěvek na konferenci Workshop Adolfa Patery 2010 - Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02260-2, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, 2010
 4. MENŠÍK, P., NÁVRH ZÁSOBNÍCH OBJEMŮ NÁDRŽÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH V RÁMCI VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010

2009

 1. MENŠÍK, P., OPTIMALIZACE NÁVRHU SYSTÉMU ZÁSOBENÍ VODOU, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-70-1, Bratislava, 2009
 2. MENŠÍK, P., NÁVRH PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY VE VYBRANÉM POVODÍ, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2009
 3. MENŠÍK, P., Protipovodňová ochrana v povodí řeky Loučky, článek v VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, ISSN 0322-886X, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Bratislava, 2009

2008

 1. MENŠÍK, P., PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA V POVODÍ ŘEKY LOUČKY, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-64-0, Bratislava, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný