English

Ing. Jiří Doležel – seznam publikací

2017

 1. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; PETRŮ, J., Assessment of the transportation route of oversize and excessive loads in relation to the load-bearing capacity of existing bridges., příspěvek na konferenci BESTInfra2017, ISSN 1757-8981, Praha, Česká republika, 2017
 2. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Probabilistic load-bearing capacity analysis of the slab bridge made of prestressed concrete girders, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, Vienna, Austria, 2017

2016

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Assessment of Load Bearing Capacity of Concrete Bridge after Exceeding the Design Life, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, Switzerland, 2016
 2. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Modeling of degradation processes in concrete: Probabilistic lifetime and load-bearing capacity assessment of existing reinforced concrete bridges, článek v ENGINEERING STRUCTURES, ISSN 0141-0296, 2016

2015

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Litomyšl, 2015
 2. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti železobetonového trámového mostu ve vztahu k jeho zbytkové životnosti, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2015
 3. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Application of Probabilistic Methods for the Assessment of Structural Load Bearing Capacity, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 4. ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Verification of Bridge Load Bearing Capacity with Respect to Its Current Condition, , Stang, H. & Braestrup, M., Kodaň, Dánsko, 2015
 5. DOLEŽEL, J.; HERKA, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací, příspěvek na konferenci 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-65-7, Sekurkon, Brno, Česká republika, 2015
 6. ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Time dependent probabilistic analysis of a deteriorating reinforced concrete bridge, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management, ISBN 978-1-138-00120-6, Taylor & Francis Group, London, UK, 2015

2014

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014

2013

 1. DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D., Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2013, ISBN 978-80-87158-34-0, Hradec Králové, Česká republika, 2013
 2. ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D., Probabilistic load bearing capacity assessment of post-tensioned composite bridge, příspěvek na konferenci Poceedings of 11th International Probabilistic Workshop, ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2013
 3. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D., Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow-core slab ELEMATIC using parameters identification and statistical simulation, příspěvek na konferenci International Probabilistic Workshop, ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2013
 4. NOVÁK, D.; PUKL, R.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J., Reliability and durability of concrete structures under complex conditions, příspěvek na konferenci Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading, ISBN 978-2-35158-124-7, Nanjing, China, 2013
 5. LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, Česká republika, 2013
 6. DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu, příspěvek na konferenci Mosty 2013, ISBN 978-80-86604-60-2, Brno, Česká republika, 2013
 7. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Service life probabilistic assessment of highly deteriorated reinforced concrete arch bridge, příspěvek na konferenci Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction, ISBN 978-965-92039-0-1, Tel-Aviv, Israel, 2013

2011

 1. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Stanovení návrhových hodnot materiálových parametrů betonu, příspěvek na konferenci Víceúrovňový design pokrokových materiálů, ISBN 978-80-87434-04-8, Brno, 2011
 2. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Simulace zbytkové životnosti železobetonových konstrukcí,, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-30-2, Hradec Králové, 2011
 3. DOLEŽEL, J., Odhad spolehlivosti a zbytkové životnosti mostů pozemních komunikací, příspěvek na konferenci 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3572-8, Bratislava, 2011
 4. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; DOLEŽEL, J., Řešené úlohy z oblasti spolehlivosti stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011
 5. DOLEŽEL, J., Smyková únosnost štíhlého železobetonového nosníku, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Smyková únosnost železobetonových nosníků bez smykové výztuže, příspěvek na konferenci Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva, ISBN 978-80-89284-68-9, Štrbské Pleso, Slovenská republika, 2010
 2. ČERVENKA, V.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Shear failure of large lightly reinforced concrete beams: Part II - Assessment of global safety of resistace, příspěvek na konferenci 3rd fib Internstional Congress 2010, ISBN 978-0-937040-90-4, Washington, D.C., 2010
 3. DOLEŽEL, J., Smyková únosnost slabě vyztuženého betonového nosníku: odhad globálního součinitele spolehlivosti, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010

2009

 1. NOVÁK, D.; DOLEŽEL, J.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D., Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow-core slab using statistical simulation, příspěvek na konferenci 5th Central European Congress on Concrete Engineering, Baden, Austria, 2009
 2. NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D., Virtual reliability control of precast prestressed concrete elements using parameters identification and statistical simulation, příspěvek na konferenci 3rd IEEE Multi-conference on System and Control (MSC 2009), ISBN 978-1-4244-4602-5, Saint Petersburg, Russia, 2009
 3. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D., Experiment vs. probabilistic nonlinear analysis of shear failure of precast prestreseed hollow-core slab Elematic type, příspěvek na konferenci Transcom 2009, ISBN 978-80-554-0039-6, Žilina, Slovenská republika, 2009

2008

 1. DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; MATULA, M., Smyková únosnost dutinového panelu typu Spiroll: pravděpodobnostní nelineární analýza, příspěvek na konferenci 15. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-11-1, Hradec Králové, Česká republika, 2008
 2. DOLEŽEL, J.; KABÁT, V.; LAHNER, J.; MARTINÁSEK, J.; ŘOUTIL, L., Numerická analýza průběhu porušení betonového trámce za ohybu: Část I, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný