English

Ing. Václav Sadílek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; MARTINÁSKOVÁ, M., Evaluation of pairwise distances among orthogonal grid points in hypercube, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (icnaam-2016), ISBN 978-0-7354-1538-6, AMER INST PHYSICS, Melville, 2017
 2. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J., Voronoi weighting of samples in Monte Carlo intergration, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, ISBN 978-618-82844-4-9, 2017
 3. RELICH, D.; ZDRAŽIL, K.; ŘEZNÍČEK, P.; RUPP, D.;NOVOTNÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Interpretaca a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov 13. Slovenskej geotechnickej konferencie AKTUÁLNE GEOTECHNICKÉ RIEŠENIA A ICH VERIFIKÁCIA, ISBN 978-80-227-4697-7, Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM, Bratislava, Slovenská republika, 2017
 4. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., ORTHOGONAL GRID ANALYSIS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno, Česká republika, 2017
 5. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ŠMÍDOVÁ, M., ANALÝZA VZDÁLENOSTÍ ORTOGONÁLNÍHO NÁVRHU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017

2016

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J., Application of Voronoi Weights in Monte Carlo Integration with Given Sampling Plan, , Německo, 2016

2015

 1. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., On Gaussian Approximation of the strength of Daniels' Bundle with Brittle Weibull Fibers, příspěvek na konferenci PAMM -- Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, ISSN 1617-7061, WILEY-VCH Verlag, 2015
 2. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Estimation of the Lower Bound of Periodic Audze-Eglajs Criterion, , ISBN 978-963-642-876-1, Pécs, Hungary, 2015
 3. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids, příspěvek na konferenci Proceedings of the 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, ISBN 978-960-99994-9-6, M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou , Crete Island, Greece, 2015
 4. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Improved Gaussian Approximation of the Bundle Strength of Daniels' Model with Brittle Weibull Fibers, příspěvek na konferenci Proceedings of the 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, held in Crete, Greece, ISBN 978-960-99994-9-6, M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou , Crete Island, Greece, 2015
 5. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Periodic Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids., příspěvek na konferenci International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, ISBN 978-1-905088-63-8, Praha, Česká republika, 2015
 6. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Implementation of the Recursive Formula for Evaluation of the Strength of Daniels' Model, příspěvek na konferenci International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vienna, Austria, 2015
 7. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Evaluation of Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids, , ISBN 978-80-86246-42-0, Svratka, Česká republika, 2015
 8. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., On Gaussian approximation of the strength of Daniels' bundle with brittle Weibull fibers, , Universita del Salento, Lecce, Italy, 2015
 9. ŠOMODÍKOVÁ, M.; SADÍLEK, V., Program pro usnadnění stochastické analýzy v programu ATENA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015: Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 10. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Audze-Eglajs kritérium optimality návrhu pro ortogonální grid, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

2013

 1. CHUDOBA, R.; SADÍLEK, V.; RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M., Using Python for scientific computing: Efficient and flexible evaluation of the statistical characteristics of functions with multivariate random inputs, článek v COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, ISSN 0010-4655, Elsevier, USA, 2013
 2. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R., Probabilistic evaluation of crack bridge performance in fiber reinforced composites, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics, Brno, 2013

2012

 1. SADÍLEK, V.; CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R., SPIRRID -- tool for estimation of statistical characteristics of function with multivariate random inputs, příspěvek na konferenci Advances in Mathematical and Computational Methods, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-117-3, WSEAS Press, Sliema, Malta, 2012
 2. SADÍLEK, V.; RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M., Pravděpodobnostní výpočet odezvy kompozitů vyztužených vlákny, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika, 2012

2011

 1. CHUDOBA, R.; FOCKE, I.; KANG, B.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Reproduction of the 3D bond microstructure from SEM micrographs as a basis for the modeling of the representative behavior of a crack bridge in TRC, příspěvek na konferenci 2nd International RILEM Conference on Strain Hardening Cementitious Composit, ISBN 978-2-35158-120-9, Rio de Janeiro, 2011
 2. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; RYPL, R.; CHUDOBA, R., Probabilistic modeling of the crack bridge performance in short fiber reinforced composites, , Luxor, 2011
 3. CHUDOBA, R.; FOCKE, I.; KANG, B.; SADÍLEK, V.; BENNING, W.; BRAMESHUBER, W., Abbildung der Verbundstruktur aus REM-Aufnahmen im geometrischen 3D Modell als Basis für die Modellierung des TRC-Verbundverhaltens auf der Mikroebene, příspěvek na konferenci Textilbeton in Theorie und Praxis, ISBN 978-3-86780-245-1, Technische Universität Dresden, Berlin, Germany, 2011
 4. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Probabilistic determination of the number of fibers bridging a crack in short fiber reinforced composites, článek v Bulletin of Applied Mechanics, ISSN 1801-1217, Praha, 2011
 5. RYPL, R.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; HEGGER, J., Probabilistic modeling of short fiber reinforced composites: asymptotic evaluation of a crack bridge performance, příspěvek na konferenci 7th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, ISBN 978-83-7242-603-1, Krakow, Polsko, 2011
 6. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Náhodný počet vláken protínajících rovinu trhliny ve vláknobetonu, příspěvek na konferenci XV. International Conference of Research institute of Building Materials, ISBN 978-80-87397-06-0, Telč, 2011
 7. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Probabilistic determination of number of fibers bridging a crack in short fiber reinforced composites, , Brno, 2011
 8. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; RYPL, R., Probabilistic evaluation of a crack bridge performance in fiber reinforced composites, příspěvek na konferenci Applied Mechanics 2011, Conference proceedings, ISBN 978-80-87434-03-1, Velké Bílovice, 2011
 9. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; DOLEŽEL, J., Řešené úlohy z oblasti spolehlivosti stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011

2010

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Možnosti modelování trámců se zářezem v programu Atena a jejich porovnání z hlediska podchycení vlivu velikosti, příspěvek na konferenci Křehký lom 2010, ISBN 978-80-87434-01-7, Brno, Česká republika, 2010
 2. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Size effects in concrete specimens under uniaxial tension: Computational modeling, příspěvek na konferenci 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 978-87-7877-301-2, DTU Byg, Kodaň, Dánsko, 2010
 3. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ČERNÍK, F., Porovnání variant modelů nosníku se zářezem z hlediska podchycení vlivu velikosti, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Telč, 2010

2009

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Role of Selected Parameters of Material Models for Concrete in Atena Program, příspěvek na konferenci XIIIth International Conference of Research Institute of Building Materials, ISBN 978-80-254-4447-4, Telč, Česká republika, 2009
 2. SADÍLEK, V., Studie vybraných materiálových parametrů v programu Atena, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, 11. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, Česká republika, 2009

2008

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Computational modeling of size effects in concrete specimens under uniaxial tension, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, ISSN 0376-9429, Springer, Netherlands, 2008
 2. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V., Computational modeling of size effects in concrete specimen under uniaxial tension, příspěvek na konferenci Physical Aspects of Fracture Scaling and Size Effects, Monte Verita, Switzerland, 2008
 3. KIKA, O.; KRATOCHVÍL, O.; KRIŽAN, J.; SADÍLEK, V.; ŘOUTIL, L., Numerická analýza průběhu porušení betonového trámce za ohybu: Část II, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný