English

Ing. Josef Martinásek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KALA, Z.; VALEŠ, J.; MARTINÁSEK, J., Inelastic Finite Element Analysis of Lateral Buckling for Beam Structures, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 2. MARTINÁSEK, Z.; IGLESIAS, F.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, J., Crucial pitfall of DPA Contest V4.2 Implementation, článek v Security and Communication Networks (online), ISSN 1939-0122, Wiley, 2017

2016

 1. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MARTINÁSEK, J.; OMISHORE, A., FE Nonlinear Analysis of Lateral-torsional Buckling Resistance, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 2. MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, J., k-Nearest Neighbors Algorithm in Profiling Power Analysis Attacks, článek v Radioengineering, ISSN 1210-2512, 2016
 3. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MARTINÁSEK, J., Solving Lateral Beam Buckling Problems by Means of Solid Finite Elements and Nonlinear Computational Methods, článek v International Journal of Mathematical and Computational Methods, ISSN 2367-895X, USA, 2016

2015

 1. MARTINÁSEK, J., Generování prostorového vrstevnatého modelu podzákladí ze zadaných vrtů pomocí programovacího jazyka APDL v programovém systému ANSYS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015
 2. MARTINÁSEK, J., Vzájemné srovnání odezvy v časové oblasti a harmonické analýzy stolového základu v interakci s podzákladím řešené v systému ANSYS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

2014

 1. LANG, R.; NĚMEC, I.; MARTINÁSEK, J., SPECIFICKÉ ASPEKTY OHYBOVĚ NETUHÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, 2014
 2. MARTINÁSEK, J., Srovnání pole napjatosi a pole posunutí pružného poloprostoru modelů dle Boussinesqa, Westergaarda a MKP modelu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, Česká republika, 2014

2013

 1. MARTINÁSEK, J., Numerická analýza vlivu parametrů a typu okrajové podmínky na velikost amplitudy odražené vlny v zemním prostředí řešená metodou konečných prvků, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, ČR, 2013
 2. MARTINÁSEK, J., Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na dynamickou odezvu osamělé desky v interakci s podzákladím, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, Česká republika, 2013
 3. MARTINÁSEK, J., Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na dynamickou odezvu osamělé piloty v interakci s podzákladím, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. MARTINÁSEK, J.; MARTINÁSEK, Z., Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce., příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012
 2. KRATOCHVÍL, O.; MARTINÁSEK, J., Dynamická analýza mostní konstrukce zatížené pohybem osob s důrazem na vodorovné zatížení, příspěvek na konferenci Juniorstv 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012
 3. MARTINÁSEK, J.; MARTINÁSEK, Z., Vytváření prostorového modelu podzákladí v systému ANSYS s využitím programovacího jazyka APDL, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, Česká republika, 2012

2011

 1. MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; RÁŠO, O.; MARTINÁSEK, J.; ŠILHAVÝ, P., Optimization of differential power analysis, článek v Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 2011
 2. MARTINÁSEK, Z.; NEČAS, O.; ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, J., Diferenciální elektromagnetická analýza, článek v Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), ISSN 1213-1539, 2011
 3. MARTINÁSEK, J., Numerická analýza vlivu parametrů MKP modelu podzákladí na modální charakteristiky systéhu podzákladí-konstrukce, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Ostrava, 2011
 4. MARTINÁSEK, J., Řešené numerické příklady do předmětu Statika I, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011
 5. ŠTĚPÁNEK, M.; MARTINÁSEK, J., The influence of backfill conmpaction process on the stress state of burial vaults, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011

2010

 1. MARTINÁSEK, J., Vliv modelu podzákladí a vliv stupně diskretizace modelu podzákladí na dynamickou odezvu konstrukce, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Brno, Česká republika, 2010

2009

 1. MARTINÁSEK, J., THE EFFECTS OF DISCRETIZATION OF SUBSOIL ON MODAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTION, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 2. MARTINÁSEK, J., VLIV TVARU MODELU PODZÁKLADÍ NA MODÁLNÍ CHARAKTERISTIKY KONSTRUKCE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, Česká republika, 2009

2008

 1. KIKA, O.; MARTINÁSEK, J.; SALAJKA, V., Seismická analýza nosné konstrukce vertikální průmyslové pece, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, Slovensko, 2008
 2. DOLEŽEL, J.; KABÁT, V.; LAHNER, J.; MARTINÁSEK, J.; ŘOUTIL, L., Numerická analýza průběhu porušení betonového trámce za ohybu: Část I, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný