English

Ing. Lenka Maurerová, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. HIRŠ, J.; MAUREROVÁ, L.; MOHELNÍKOVÁ, J., Daylight Analysis in the UNESCO Listed Building, příspěvek na konferenci CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress, Aalborg University, 2016
 2. HIRŠ, J.; MAUREROVÁ, L.; MOHELNÍKOVÁ, J., _Daylight Analysis in the UNESCO Listed Building, příspěvek na konferenci CLIMA 2016 proceedings of the 12th REHVA World Congress, ISBN 87-91606-36-5, Aalborg University, 2016

2015

 1. MAUREROVÁ, L., EXPERIMENT "CONSERVATION HEATING" V DOLNÍM ZÁMKU KUNŠTÁT Případová studie - simulace průběhů vybraných parametrů interního mikroklimatu pro variantní nastavení okrajových podmínek výpočtu, v podobě různých klimatických dat a různých režimů vytápění, , Maurerová Lenka, Brno, 2015
 2. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Pasívne využitie solárnej energie vo funkcionalistickej vile Tugendhat, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2015
 3. MAUREROVÁ, L., Systémy TZB v nemovitých památkách, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Brno, 2015
 4. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Pasivní využití solární energie ve funkcionalistické vile, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2015 23. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie, ISBN 978-80-89216-70-3, SSTP Bratislava, Bratislava, 2015
 5. BÁRTA, L.; DOLEŽALOVÁ, J.; MAUREROVÁ, L.; WIERZBICKÁ, H., Technická zařízení budov I (S), Technická zařízení budov I. a technická infrastruktura - Návody do cvičení se vzorovými úlohami, , ISBN 978-80-214-5132-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, Brno, 2015

2014

 1. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Villa Tugendhat as a Technical Monument - Elements of Passive Solar Architecture, článek v GSTF Journal of Engineering Technology, ISSN 2251-3701, Global Science and Technology Forum (GSTF), Singapore, 2014
 2. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Elements of Passive Solar Architecture in Villa Tugendhat, článek v Architecture and Civil Enineering , ISSN 2301-394X, Global Science and Technology Forum (GSTF), Singapore, 2014

2013

 1. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Historické budovy a jejich systémy TZB, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 11. Letní školy TZB 2013, ISBN 978-80-260-4001-9, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 2. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Villa Tugendhat - An Unique Air-conditioning System in Residential Hall, příspěvek na konferenci Proceedings of CLIMA 2013, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praha, 2013
 3. MAUREROVÁ, L.; DERMEKOVÁ, S.; HIRŠ, J., Souhrnná zpráva - Budovy Magistrátu města Brna, , Brno, 2013

2012

 1. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Vliv pomocných energií na stanovení energetické náročnosti budov, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r. o., Praha, 2012
 2. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Prvky solární architektury ve vile Tugendhat, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 10. Letní školy TZB 2012, ISBN 978-80-02-02396-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2012
 3. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Vliv pomocných energií při zpracování průkazu energetické náročnosti budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 20. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2012 na tému Trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť a environmentálna bezpečnosť, ISBN 978-80-89216-45-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2012
 4. MAUREROVÁ, L., Uplatnění směrnice 2010/31/EU při návrhu budovy, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J.; VAHALA, J., Revitalizace základní školy na parametry budovy s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 22.medzinárodnej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2011 na tému Environmentálne a energetické hodnotenie budov, ISBN 978-80-89216-44-4, SSTP Bratislava, Bratislava, 2011
 2. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Pasivní využití solární energie v budovách - stínění, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 9. Letní školy TZB 2011, ISBN 978-80-02-02334-0, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2011
 3. MAUREROVÁ, L., UNIKÁTNÍ SYSTÉM VZDUCHOTECHNIKY V HISTORICKÉ BUDOVĚ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, CERM, Brno, 2011

2010

 1. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Influence of solar gains to greenhouse's indoor climate during the year, příspěvek na konferenci The 8th International Conference Indoor Climate of Buildings 2010 focused on Indoor Environment, Energy Auditing and Certification of Buildings, ISBN 978-80-89216-37-6, SSTP, Bratislava, 2010
 2. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Vliv přirozeného větrání na vnitřní prostředí skleníku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Simulace budov a technika prostředí 2010, ISBN 978-80-254-8661-0, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2010
 3. MAUREROVÁ, L.; HIRŠ, J., Sledování kvality vnitřního prostředí v historické aule, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 4. ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J., Bilance solární energie v Zámeckém palmovém skleníku v Lednici na Moravě, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Konference Alternativní zdroje energie 2010, ISBN 978-80-02-02241-1, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 5. ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J., Regulace vytápění v zatepleném rodinném domě, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2010 na tému Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla, ISBN 978-80-89216-32-1, SSTP Bratislava, Bratislava, 2010
 6. ŠPAČKOVÁ, L., Průkazy energetické náročnosti budov trochu jinak, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 7. ŠPAČKOVÁ, L.; HIRŠ, J., Sledování kvality vnitřního prostředí v historické aule, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 19. Konference klimatizace a větrání, ISBN 978-80-02-02202-2, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010

2009

 1. HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L., Systém vytápění zámku v Lednici, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-02-02174-2, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2009
 2. HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L.; WAWERKA, R., Simulation of building energy consumption, příspěvek na konferenci , Košice, 2009
 3. HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L.; WAWERKA, R., Modelování spotřeby energie budov, příspěvek na konferenci Building Services and Energy in Buildings, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 4. ŠPAČKOVÁ, L., Monitorování parametrů vnitřního klimatu v historické aule, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. HIRŠ, J.; ŠPAČKOVÁ, L., Klimatizace historické auly, příspěvek na konferenci , SSTP Bratislava, Bratislava, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný