English

Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. – seznam publikací

2014

 1. RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; MORAVEC, K.; STRÁNSKÝ, J.; KABEŠ, L.; HEINRICH, J.; ŠILAR, D., Odborná zpráva - Rešerše tuzemských i zahraničních poznatků a zkušeností, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R.; KOSŇOVSKÝ, M.; KABEŠ, L.; ČEPIL, J.; SMĚLÝ, M., Traffic Characteristics and Accident Analysis on the undivided Roads with increased number of Lanes, příspěvek na konferenci International Conference on Traffic and Transport Engineering, ISBN 978-86-916153-2-1, Belgrade, 2014
 3. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; KOSŇOVSKÝ, M., Turbo-okružní křižovatky v České republice, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, 2014
 4. KOSŇOVSKÝ, M.; ČIHÁČKOVÁ, P., Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, Konstrukce media s.r.o., Ostrava - Zábřeh, 2014
 5. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Pěší pohyb - základ mobility, příspěvek na konferenci Mobilita obyvatelstva 2014, ISBN 978-80-214-4860-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, DSP, bezpečnostní audit, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 2. MÜLLER, M.; RADIMSKÝ, M. a kol., ČSN 73 6101 ZMĚNA Z2: Projektování silnic a dálnic, , UNMZ, Praha, 2013
 3. MÜLLER, M.; VÉBR, L.; RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M. a kol., ČSN 73 6109: Projektování polních cest, , UNMZ, Praha, 2013

2012

 1. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T.; KRČMOVÁ, I., Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno, jih – Brno, východ, bezpečnostní audit DÚR, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 2. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 3, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 4. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 5. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 6. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 7. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 8. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 modernizace, úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, bezpečnostní audit IZ, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 9. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., D1 0137 Přerov - Lipník n. B., PDPS, bezpečnostní audit, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 10. KOSŇOVSKÝ, M., SILNICE V USPOŘÁDÁNÍ 2+1, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 - Sbornik anotaci, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, 2012

2011

 1. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; KOSŇOVSKÝ, M., Bezpečnostní inspekce v místní části Zlín Lhotka, , 2011
 2. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Bezpečnostní audit na akci Obchodní zóna Kyjov Svatoborská lokalita Traktorka, , Brno, 2011
 3. KOSŇOVSKÝ, M., ROMODIS ROZVOJ MODERNÍCH INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; ILLEOVÁ, P., Jevišovka prodloužení inženýrských sítí, lokalita Nová, , Brno, 2010
 2. SMĚLÝ, M.; ILLEOVÁ, P.; KOSŇOVSKÝ, M., Úprava křižovatky u školy v Bratčicích, , Brno, 2010
 3. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; JŮZA, P., Bezpečnostní audit s výkladem normových pojmů útvarové křižovatky v místě nového napojení silnice II/333 na R35, , Brno, 2010
 4. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Bezpečnostní audit na akci Prodejna potravin Pohořelice, , Brno, 2010
 5. RADIMSKÝ, M.; SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., Bezpečnostní inspekce v místní části Zlín Kudlov, , 2010
 6. SMĚLÝ, M.; GOTTVALDOVÁ, J.; KOSŇOVSKÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Dopravně inženýrské posouzení silniční sítě v městysi Plaňany, , Brno, 2010

2009

 1. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Malé okružní křižovatky: Pomohou, ale samospasitelné nejsou, článek v Moderní obec, ISSN 1211-0507, Economia a.s., Praha, 2009
 2. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, T.; KOSŇOVSKÝ, M., Kapacitní posouzení a vyhodnocení křižovatky u EDP a křižovatky u nákupního střediska v Rousínově, , Brno, 2009
 3. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; HALODOVÁ, J., "SILNICE II/430 VYŠKOV - TRŽIŠTĚ" - PARKOVACÍ STÁNÍ, CYKLISTICKÁ STEZKA, , Brno, 2009
 4. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; KOSŇOVSKÝ, M.; HALODOVÁ, J.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; APELTAUER, T., Rešerše domácí a zahraniční literatury a analýza možných přístupů k řešení problematiky pěší dopravy v ČR., výzkumná zpráva projektu , Brno, 2009
 5. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; APELTAUER, T., Bezpečnostní audit na akci "Obchodní centrum Ivančice" Bezpečnostní audit - 1. fáze, , Brno, 2009
 6. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; JŮZA, P., Dopravně bezpečnostní audit Obchodní centrum ve Šlapanicích Bezpečnostní audit - 0. fáze, , Brno, 2009
 7. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; KOSŇOVSKÝ, M., III/37931, III/37932 - Královopolské Vážany - průtah, , Brno, 2009
 8. KOSŇOVSKÝ, M., SPIRÁLOVÉ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY, příspěvek na konferenci sborník anotací Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2009

2008

 1. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Dopravní úprava centrální části obce Bohdalice - Pavlovice, m.č. Bohdalice, , Brno, 2008
 2. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Přestupní uzel Medlovice, , Brno, 2008
 3. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Inženýrské sítě pro zástavbu RD Lokalita Dolní stávání Komunikace a chodníky, , Brno, 2008
 4. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Úprava místních komunikací, , Brno, 2008
 5. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Oprava komunikací v osadě Odrůvky, , Brno, 2008
 6. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M., CHODNÍKY KOLEM PRŮTAHU SILNICE III/4284 V MEDLOVICÍCH, , Brno, Brno, 2008
 7. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., III-4284 Medlovice průtah, , Brno, 2008
 8. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Obnova veřejného prostranství, , Brno, 2008
 9. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Komunikace v lokalitě Junácké údolí, , Brno, 2008
 10. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M., Komunikace v lokalitě Zadní Hamry, , Brno, 2008
 11. KOSŇOVSKÝ, M., SROVNÁNÍ TYPŮ A CEN MÝTNÉHO V EVROPĚ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT BRNO, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný