English

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R., TEACHING GEODESY IN FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON Publishing s. r. o., Sudický Dvůr, Czech Republic, 2017

2012

 1. VONDRÁK, J., BLOOD = blůdíte rádi?, článek v Zeměměřič, ISSN 1211-488X, Kladian Praha, s. r. o., Praha, 2012

2011

 1. VONDRÁK, J., Aplikovaná optika v kontextu výuky geodézie, příspěvek na konferenci Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie, ISBN 978-80-86433-53-0, Econ Publishing, Brno, 2011

2010

 1. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVEC, M., Technická zpráva - Měření průhybu stropu bytu v ulici Kunzova, obec Brno, , geodetická firma Zdeněk Fišer, Brno, 2010
 2. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., Technická zpráva - periodické sledování posunů panelového domu Brno Bystrc, Černého 15 - 19, , geodetická firma Zdeněk Fišer, Brno, 2010

2009

 1. KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., V Brně inovují výuku G+K, článek v Zeměměřič, ISSN 1211-488X, SpringWinter, Praha, 2009
 2. KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 3. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Využití motorizované totální stanice pro automatizaci astronomických měření, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, Praha, 2009

2008

 1. MACHOTKA, R.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; VONDRÁK, J., AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PRO MĚŘENÍ TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK V TERÉNU, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, Sekcia 4: Geodézia a kartografia, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. VONDRÁK, J.; FORAL, J.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁB, T., Geodetická příručka II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, , Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, Brno, 2008
 3. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J., Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement, příspěvek na konferenci 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings, ISBN 978-80-87159-03-3, Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2008
 4. MACHOTKA, R.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J., Image Processing and Total Station Instruments, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Engineering Surveying, INGEO 2008, Proceedings, ISBN 978-80-227-2971-0, Slovak University of Technology, Bratislava, 2008
 5. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., The Actual State Of Minor Control in the Chosen Cadastral Areas in Brno City, příspěvek na konferenci Abstracts of 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Institute of Geodesy and Geoinformatics Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland, Lezyce, Poland, EU, 2008
 6. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J., Image processing in the field of precise angular measurements, příspěvek na konferenci 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Programme Abstracts, Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences, Wroclaw, 2008
 7. VONDRÁK, J., Posudek na diplomovou práci Zaměření skutečného provedení stavby kanalizace v k.ú. Hněvošice, , VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2008
 8. FIŠER, Z.; ŠVEC, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J., Výuka katastru nemovitostí a mapování v Brně, příspěvek na konferenci GEOS 2008 - Conference Proceedings, ISBN 978-80-85881-29-5, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby, Zdiby - Praha-východ, 2008
 9. MACHOTKA, R.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J., Monitoring of Fast Developing Processes Using Time Stamped Video, příspěvek na konferenci InterGeo EAST 2008 - Papers, Republic of Serbia-Republic Geodetic Authority, HINTE GmbH, CONGREXPO d.o.o., Belgrade, Republic of Serbia, 2008
 10. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P.; ŠVEC, M., State of minor control in the chosen cadastral areas in Brno, příspěvek na konferenci InterGeo EAST 2008 - Papers, Republic of Serbia-Republic Geodetic Authority, Belgrade, Republic of Serbia, 2008
 11. VONDRÁK, J., Posudek na článek "Testování totální stanice Topcon GPT 9001A", , VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J., Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifth International Symposium "Highway and Bridge Engineering 2007", School of Construction, Technical University Iasi, Iasi, Romania, EU, 2007
 2. KALVODA, P.; PODSTAVEK, J.; SUCHÁ, M.; VONDRÁK, J., Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, BG, 2007
 3. ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Education of real estate cadastre and mapping in Brno, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyours and Land, Managers in Bulgaria, House of Science and Technics, Rakovski 108, Sofia, BG, 2007
 4. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P.; ŠVEC, M., The actual state of minor control in the chosen cadastral areas in Brno city, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, BG, 2007
 5. FORAL, J.; VONDRÁK, J., Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky, , Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, Brno, 2007
 6. ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., EDUCATION OF REAL ESTATE CADASTRE AND MAPPING IN BRNO, příspěvek na konferenci XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji, wspolczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych, CD, Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, Politechnika Wroclawska, Stowarzyszenie geodetow polskich, Polanica Zdroj, PL, 2007
 7. VONDRÁK, J., Vstupní posudek projektu "Laboratoř digitální kartografie a třírozměrné geovizualizace", , FRVŠ, Brno, 2007
 8. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P., Aktuální stav PPBP v některých katastrálních územích města Brna, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSt. ČVUT, ČKAIT, ČSSI, FAST VUT, FAST VŠB-TU, Praha, 2007
 9. KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; SUCHÁ, M.; MACHOTKA, R., Subpixel Measurement in Close-Range Photogrammetry, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2007", ISBN 978-973-8955-14-1, Publishing House of the "Matei-Teiu Botez" Academic Society Iasi, Romania, Iasi, Romania, EU, 2007
 10. KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; BRKL, L.; VONDRÁK, J., Subpixelové měření v blízké fotogrammetrii, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSt ČVUT, ČKAIT, ČSSI, FAST VUT, VŠB TU, Praha, 2007
 11. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J., REVIZE AKTUÁLNÍHO STAVU PBPP VE VYBRANÝCH KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH, příspěvek na konferenci CD Proceedings GEOS 2007, ISBN 80-85881-26-8, VÚGTK, Praha, 2007
 12. KALVODA, P.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J., Technical data for ownership changes in Czech Republic, příspěvek na konferenci Intergeo EAST Papers, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, EU, 2007
 13. VONDRÁK, J.; KALVODA, P.; ŠVÁB, T.; FIŠER, Z.; HOTOVCOVÁ, J.; ŽUFANOVÁ, V., Accuracy testing of digital cadastral maps in town and rural agglomeration - Czech Republic, příspěvek na konferenci Intergeo EAST Papers, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, EU, 2007
 14. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ŽUFANOVÁ, V., Alternativní přístup k testování přesnosti digitální katastrální mapy, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSv ČVUT Praha, Praha, 2007
 15. VONDRÁK, J., Posudek na článek Švédské katastrální procedury, , ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Brno, 2007

2006

 1. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., Laser Surveying Methods in Engineering Geodesy, článek v Highway and Bridge Engineering, 2006, ISSN 1842-628X, Editura Societatii Academice "MATEI-TEIU BOTEZ", Romania, Iasi, Romania, 2006
 2. VONDRÁK, J.; HOTOVCOVÁ, J.; ŽUFANOVÁ, V.; FIŠER, Z.; KALVODA, P., VARIOUS APPROACHES TO ACCURACY TESTING OF DIGITAL CADASTRAL MAPS, příspěvek na konferenci sborník, 16-th International Symposium on Modern Technologies, Education and Prpfessional Practice in Geodesy and Related Fields, ISBN 80-903478-3-5, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2006
 3. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S.; PODSTAVEK, J.; VITULA, A.; HANZL, V., Mapování, , ISBN 80-7204-472-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 4. ČERMÁKOVÁ, E.; VONDRÁK, J., EMISSION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION WITH BASIC INSULATION AND GEODETIC MEASUREMENTS, příspěvek na konferenci sborník, 7th International Conference on New Trends in Aeronautics, Košice, Slovakia, ISBN 80-8073-520-4, Slovenský letecký inštitút, a.s., Košice, Slovakia, 2006
 5. VONDRÁK, J., Vstupní posudek projektu FRVŠ č. 2760/2007 Uplatnění výuky kartografické vizualizace dat na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze, , MŠMT ČR, Brno, 2006
 6. VONDRÁK, J., Vstupní posudek na projekt FRVŠ č. 1573/2007 Inovace a rozšíření vybavení počítačových učeben oboru Geodézie a kartografie, , MŠMT ČR, Brno, 2006
 7. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., USE OF FRESNEL ENANTIOMORPHIC DIFFRACTION IN SURVEYING LASER METHODS, článek v Journal of Surveying Engineering, ISSN 0733-9453, American Society of Civil Engineers, Reston, 2006
 8. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; PODSTAVEK, J., INTERGEO EAST, článek v Zeměměřič, ISSN 1211-488X, Klaudian Praha s. r. o., Praha, 2006
 9. VONDRÁK, J., Lektorský posudek článku Vývoj pozemkového katastru v českých zemích a současná problematika zákresu pozemků zjednodušené evidence do map, , ISSN 1211-8516, MZLU Brno, Brno, 2006
 10. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; FIŠER, Z., ANALYSIS OF DIGITAL CADASTRAL MAPS, CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci INTERGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe, ISBN 86-85079-01-2, Republic of Serbia, Republic Geodetic Authority, Belgrade, Serbia, 2006
 11. PODSTAVEK, J.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Integration of Orientation Systems and Cameras in Photogrammetry, testa, Calibrations, , ISBN 86-85079-01-2, Republic Geodetic Authority, Republic of Serbia, Belgrade, Serbia, 2006

2005

 1. MACHOTKA, R., KALVODA, P., VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J., Astronomical method of couples of equal heights, příspěvek na konferenci sborník, Sofia, Bulgaria, 2005
 2. SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; SCHMIDT, M., Subpixel measurement in close-range photogrammetry, příspěvek na konferenci International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2005
 3. VONDRÁK, J., SUCHÁ, M., MACHOTKA, R., FIŠER, Z., HOTOVCOVÁ, J., Analysis of Digital Cadastral Maps in Brno Cadastral Area - Czech Republic, příspěvek na konferenci sborník, USLMB, Sofia, Bulgaria, 2005
 4. VONDRÁK, Jiří; FIŠER, Zdeněk, Vladimíra Žufanová, Analýza digitálních katastrálních map v katastrálních územích města Brna, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, 2005
 5. VONDRÁK, J., FIŠER, Z., PODSTAVEK, J., Výuka v terénu II, modul M01, , FAST VUT, Brno, ČR, 2005
 6. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z., Mapování II Průvodce předmětem Mapování II, , VUT FAST, Brno, 2005
 7. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z., Mapování I - Průvodce předmětem Mapování I, , VUT FAST, Brno, 2005
 8. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z., Mapování I - Průvodce předmětem Mapování II, , 2005
 9. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., Use of Diffraction In Laser Surveying Methods, , GED FAST VUT, Dolní Morava, ČR, 2005
 10. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network, , GED FAST VUT v Brně, Dolní Morava, ČR, 2005
 11. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S., VÝUKA KATASTRU NEMOVITOSTÍ A MAPOVÁNÍ V BRNĚ, , GED FAST VUT, Dolní Morava ČR, 2005
 12. VONDRÁK, J., Vstupní posudek projektu FRVŠ 1617/2006, , 2005
 13. FIŠER, Z., VONDRÁK, J., Nejstarší mapová díla v ČR vydáno na 4 části, článek v Zeměměřič, ISSN 1211-488X, Klaudian, Praha, 2005

2004

 1. Vondrák, Fišer, Hotovcová, Machotka, Podstavek Šváb, Digital Cadastral Maps in Czech Republic, příspěvek na konferenci Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields, Sofia, Bulgaria, 2004
 2. VONDRÁK, Jiří; MACHOTKA, Radovan; PODSTAVEK, Josef, Photogrametric Measuring of Build Components During Load Test, příspěvek na konferenci Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields, Sofia, Bulgaria, 2004
 3. ŠVEC, M., VONDRÁK,J., Aplikovaná optika - Optické geodetické přístroje, , CERM, Brno, 2004
 4. VONDRÁK, J., KUTÁLEK, S., FIŠER, Z., ŠVÁB, T., Výuka Mapování a Katastru nemovitostí v Brně, příspěvek na konferenci VIII. konferencia o katastri nehnutelnosti, ZSVTS, Žilina, 2004
 5. ŠVEC, M., VONDRÁK,J., Aplikovaná optika - Optická zobrazení, , CERM, Brno, 2004
 6. VONDRÁK, J., FIŠER, Z., PODSTAVEK, J., MACHOTKA, R., Projekt inovace výuky Mapováni a Katastru nemovitostí, článek v Zeměměřič, ISSN 1211-488X, Klaudian, Praha, 2004
 7. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z., Mapování II, , ISBN 80-214-2669-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2004
 8. MACHOTKA, Radovan; VONDRÁK, Jiří; HOTOVCOVÁ, Jitka; PODSTAVEK, Josef, Photogrammetric Measuring of Deformations of Concrete Building Components., příspěvek na konferenci INTERGEO East Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment., Serbia, Belgrade, 2004
 9. MACHOTKA, R., VONDRÁK,J., PODSTAVEK,J., HOTOVCOVÁ,J.,, TOTAL STATION AND DEFLECTIONS OF THE VERTICAL, příspěvek na konferenci Intergeo East, Republic of Serbia - Republic Geodetic Authority, Beograd, 2004
 10. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Total station and deflection of the vertical, příspěvek na konferenci InterGoe EAST, Geodetic Authority of Republice Serbia, Beograd, 2004
 11. HANZL, V., PODSTAVEK, J., VONDRÁK, J., The photogrammetric data for information system of Charles Bridge in Prague, příspěvek na konferenci InterGeo EAST, Republice Serbia - Republic Geodetic Authority, Beograd, Yugoslavia, 2004
 12. VONDRÁK, J., Geodézie II - Geodetická cvičení II, , Brno, 2004

2003

 1. VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J., MACHOTKA, R., TEACHING OF MAPPING AND CADASTRE IN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO, CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN THE GLOBALIZING WORLD, Sofia, Bulgaria, 2003
 2. FIŠER, Z., VONDRÁK, J., KUTÁLEK, S., VITULA, A., PODSTAVEK, J., HANZL, V., Mapování, , ISBN 80-214-2337-4, 2003
 3. MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J., Astronomická refrakce - teorie a praxe, příspěvek na konferenci 5. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003
 4. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., Testing of mathematical models for astronomical refraction elimination, článek v ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES, ISSN 1505-0297, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, Wroclav, Poland, 2003

2002

 1. HEKERLE, V., VONDRÁK, J., Fuel Cells, , Cunewalde, Spolková republika Německo, 2002
 2. VONDRÁK, J., Testing of laser measuring method using enantiomorphic Fresnel s diffraction, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, 2002
 3. PODSTAVEK, J., HOTOVCOVÁ, J., VONDRÁK, J., MACHOTKA, R., Deformation measurements during the reconstruction of the historical Jezernice bridge., příspěvek na konferenci Aktualne problemy geodezyjne w inzynierii i katastrze nieruchomosci - 18. Jesienna szkola geodezji., Akademia Rolnicza we Wroclawiu, Wroclaw, 2002
 4. VONDRÁK, J., Vytyčování přímek pomocí zrcadlově symetrické Fresnelovy difrakce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2002
 5. VONDRÁK, J., Oponentní posudek na projekt FRVŠ č. 2539/2003, , 2002
 6. VONDRÁK, J., Oponentní posudek na projekt FRVŠ č. 1471/2003, , 2002
 7. VONDRÁK, J., Oponentní posudek na projekt FRVŠ č. 2519/2003, , 2002
 8. VONDRÁK, J., Aplikace zrcadlově symetrické Fresnelovy difrakce v geodézii, , ISBN 83-87299-86-3, AR Wroclaw, Wroclaw, 2002
 9. VONDRÁK, J., Laserová měření využívající zrcadlové symetrie Fresnelovy difrakce, , 2002
 10. VONDRÁK, J., Geodetické aplikace Fresnelovy difrakce, příspěvek na konferenci Sborník 4. odborné konference doktorského studia, VUT, Brno, 2002

2001

 1. VONDRÁK, J., Cvičení z geodézie pro stavební obory, , 2001
 2. VONDRÁK, J., Využití Fresnelovy difrakce pro vytyčování přímek, příspěvek na konferenci , 2001

1999

 1. VONDRÁK, J., Možnosti určení refrakčního koeficientu, příspěvek na konferenci , 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný