English

doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. HOLCNER, P.; MACUR, J.; MIKOLÁŠEK, I., Zlepšení kapacity zipovacího úseku, příspěvek na konferenci Zborník 9. Dopravná infraštruktúra v mestách, ISBN 978-80-554-1370-9, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2017

2016

 1. APELTAUER, J.; APELTAUER, T.; VŠETEČKA, M.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Mathematical and Statistical Properties of the Microstructure in Vehicular Streams and Their Impact to the Traffic Management Methods, příspěvek na konferenci Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465, Elsevier B. V., Nizozemí, 2016

2013

 1. APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek., článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, ČR, 2013
 2. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M., Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics, článek v PROMET– Traffic &Transportation, ISSN 0353-5320, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2013

2012

 1. HOLCNER, P.; VŠETEČKA, M.; APELTAUER, J.; NOVÁK, J., Cíle regulace statické dopravy, článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP, s.r.o., Plzeň, 2012
 2. JŮZA, P.; DAŠEK, O.; HOLCNER, P., Příčiny poruch krytu vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary, příspěvek na konferenci ExFoS 2012 Expert Forensic Science - Sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4412-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2011

 1. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P., Simulations of two lane traffic model with chaotic behaviour, příspěvek na konferenci SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems, ISBN 978-80-01-04916-7, Czech Technical University in Prague, Prague, 2011
 2. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M., Využití mikroskopických simulačních nástrojů při statistickém popisu dopravního proudu, příspěvek na konferenci Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic, ISBN 978-80-554-0357-1, Žilina, 2011

2010

 1. MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T., Určování trajektorie z akcelerometrického měření, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2010

2009

 1. HOLCNER, P., Nelineární jevy v dopravním proudu, , VUT, Brno, 2009
 2. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Ověření některých modelů dopravního proudu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2009
 3. HOLCNER, P., Ověření Wiedemannova modelu dopravního proudu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulty stavební ČVUT, VUT, VŠB, Praha, 2009
 4. HOLCNER, P., Bezpečná vzdálenost mezi vozidly a simulace dopravního proudu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulty stavební ČVUT, VUT, VŠB, Praha, 2009
 5. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Pattern Formation in Traffic Microscopic Model, příspěvek na konferenci Traffic and Granular Flow 07, ISBN 978-3-540-77073-2, Springer-Verlag, Berlin, 2009

2008

 1. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., K problematice měření parametrů pohybu vozidel pomocí satelitních metod., příspěvek na konferenci Geodézie a kartografie v dopravě, Český svaz geodetů a kartografů, Praha, 2008
 2. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS., příspěvek na konferenci Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství., ISBN 978-80-01-04074-4, ČVUT v Praze, Praha, 2008
 3. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Monitorování dopravního proudu - proč a jak?, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2008
 4. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Měření dopravního proudu pomocí GPS, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodetické praxi., ISBN 978-80-86433-44-8, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T., Traffic Flow Simulation and Anti-Congestion Control, příspěvek na konferenci Advances in Transport Systems Telematics, ISBN 978-83-917156-6-6, Silesian University of Technology, Katowice, 2007
 2. HOLCNER, P., Hodnocení výuky, vědy a výzkumu, příspěvek na konferenci Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství, ISBN 978-80-248-1580-0, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2007
 3. APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M.; MACUR, J., Non-linear behavior of the microscopic traffic flow model, příspěvek na konferenci Transport Science & Technology Congress TRANSTEC Prague, ISBN 978-80-01-03782-9, Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences, Prague, Czech Republic, 2007
 4. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Non-linear effects in traffic simulations, příspěvek na konferenci Civil engineering, ISBN 978-973-8955-14-1, Societatea Academica Matei-Teiu Botez, Iasi, Romania, 2007
 5. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Přesné měření pohybu vozidel pohybu vozidel pomocí satelitních metod, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2007

2006

 1. APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Moderní trendy v dopravních simulacích, příspěvek na konferenci 9. Mezinárodní konference: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji, ISBN 80-903634-1-5, Společnost pro trvale udržitelný život - Regionální pobočka Karlovy Vary, Karlovy Vary, 2006
 2. HOLCNER, P., NELINEÁRNÍ VLASTNOSTI DOPRAVNÍHO PROUDU, , ISSN 0368-6582, 2006
 3. MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M., Celulární automaty v dopravních simulacích, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2006

2005

 1. HOLCNER, P.; JŮZA, P., Black Box - Elektronické záznamové zařízení, výzkumná zpráva projektu vlastním tiskem, vlastním tiskem, 2005
 2. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M., Modely dopravního proudu, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2005
 3. MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M., Simulace dopravního proudu, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2005
 4. HOLCNER, P., Pozemní komunikace I., modul BM01-M02, , FAST VUT Brno, Brno, 2005
 5. HOLCNER, P., Pozemní komunikace I., modul BM01-M01, , FAST VUT Brno, Brno, 2005

2003

 1. HOLCNER, P., Fraktálová analýza dopravního proudu, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, VUT FAST Brno, Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný