English

Ing. arch. Ladislava Foretníková – seznam publikací

2001

  1. BUKOVSKÝ, J., HUBÁČKOVÁ, B., FORETNÍKOVÁ, L., Dějiny stavitelství, , ISBN 80-7204-215-7, Akademické nakladatelsví CERM, s.r.o., Brno Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, Brno, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný