English

Ing. Klára Křížová, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Options of UHPC in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Effect of Combination of Admixture on the Development of Selected Properties of Concrete and Their Comparison, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 1662-9752, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publications, 2016
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P., Hodnocení statického modulu pružnosti v závislosti na pevnosti betonu v tlaku, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, 2016
 4. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P., Verification of Rheological Properties of Self-Compacting Concrete with Reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, 2016
 5. NOVOSAD, P.; KŘÍŽOVÁ, K., Betonová deska stolu, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P., Ověření reologických vlastností SCC betonů s rozptýlenoz výztuží, , Česká betonářská společnost ČSSI, 2015
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P., Study of concretes with various types of added fluidifiers and their effects on resultant parameters, , Amsterdam, Netherlands, 2015
 3. KŘÍŽOVÁ, K., Impact of the Quality of Aggregate on the Elasticity Modulus of Concrete, , World Academy of Science, Engineering and Technology, Paris, 2015
 4. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Hodnocení modulu pružnosti různých typů betonů v porovnání s Eurokódem 2, , 2015
 5. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Evaluation of the Modulus of Elasticity of Different Types of Concrete Compared with Eurocode 2, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-03835-579-3, Tranas Tech Publications, Switzerland, 2015
 6. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P.; JAROLÍM, T., Production of Self Compacting Concrete SCC with Portland and Blended Cement CEM I, CEM II with Fly Ash and Limestone Admixtures, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 7. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Evaluation of Static Modulus of Elasticity Depending on Concrete Compressive Strength, , ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Roma, 2015
 8. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Influence of Concrete Curing on Modulus of Elasticity, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Use of Recycled Aggregates in Current Concretes, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; NOVOSAD, P.; ORSÁKOVÁ, D., Monitoring of Self Compacting Concrete Characteristics Development, příspěvek na konferenci Specials concrete and composites 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Combination of Various Admixtures as Partial Replacement for Portland Cement and the Influence on the Final Concrete Properties, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 4. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Selected Technological Factors Influencing the Modulus of Elasticity of Concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, WASET, 2014
 5. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HOLÁK, M.; VAŠEK, T., Částečná náhrada přírodního kameniva hrubé frakce betonovým recyklátem, , Česká betonářská společnost ČSSI, 2014
 6. KEPRDOVÁ, Š.; KŘÍŽOVÁ, K., Application of alternative fillers in the cement-bonded particleboards structure, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 7. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Effect of high proportion of blended cement in concrete, příspěvek na konferenci 11th International Conference Binders and Materials 2013, ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š., Development of elasticity modulus in time for concrete containing mineral admixtures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Rome, Italy, 2013
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; KEPRDOVÁ, Š., Long-term monitoring of the modulus of elasticity depending on the composition of the concrete, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, ISBN 978-80-905243-7-8, Hradec Králové, 2013
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Vliv minerálních příměsí na vývoj modulu pružnosti betonu, příspěvek na konferenci 11. konference Technologie betonu 2013, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o., 2013
 4. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, K., The Influence of the Addition of Secondary Materials to the Thermal-Technical Properties of Filling Materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Vliv pojivového systému betonu na mechanické vlastnosti tradičních betonů, příspěvek na konferenci 19th Czech Concrete day/19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2012
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Use of Green cement in concrete for friendly building construction, příspěvek na konferenci Latest Trends in Sustainable and Green Development, ISSN 2227-4359, ISBN 978-1-61804-132-6, WSEAS Press, Greece, 2012
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; PROCHÁZKA, D., Statický modul pružnosti současných betonů - standardizované vs. reálné naměřené hodnoty, příspěvek na konferenci Sborník anotací ke konferenci JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012

2011

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HORÁK, O.; DORAZILOVÁ, I., Využití "Green" cementů ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny - Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2011
 2. PROCHÁZKA, D.; KŘÍŽOVÁ, K., Aplikace Schmidtovy tvrdoměrné metody u vysokopevnostního betonu, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2011
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Approach to Design of Composition of Current Concrete with Respect to Strength and Static Elasticity Modulus, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Bali, 2011
 4. HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K., Verification of Rheological and Mechanical Properties of Green Concrete with Blended Limestone Cement, článek v International Journal of Earth Sciences and Engineering, ISSN 0974-5904, CAFET-INNOVA TECHNICAL SOCIETY, India, 2011
 5. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., “Green Cement“ reducing of CO2 emissions in the cement industry – Eco friendly housing, , KSPE and Springer 2011, Seoul, South Korea, 2011
 6. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D., Study of properties of High Performance Concrete with a focus on High Strength and Self Compacting Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the fib Congress - 7th European Congress on Concrete Engineering, ISBN 978-963-313-036-0, Hungary, 2011
 7. PROCHÁZKA, D.; KŘÍŽOVÁ, K.; BROŽOVSKÝ, J., High-Strength Modulus of Elasticity Evaluation, příspěvek na konferenci New approaches in numerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Academic society Matei Teiu Botez, Iasi, 2011
 8. HELA, R.; KŘÍŽOVÁ, K., Comparison of static elasticity modulus of Conventional and Self-Compacting Concrete, , L.E.G.O. spa, Italy, 2011
 9. KŘÍŽOVÁ, K., Efekt různých kameniv na výsledné charakteristiky betonu, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, CERM s.r.o. Brno, Brno, 2011

2010

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Ultravysokopevnostní beton pro mostní stavby, , Lafarge Journal a.s., Čížkovice, 2010
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Evaluation of modulus of elasticity of concrete in terms of used entering components, příspěvek na konferenci Technology and innovation in transportation infrastructure, ISBN 978-606-582-000-5, Societatii Academice "Matei-Teiu Botez", Romania, 2010
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; PROCHÁZKA, D., Modul pružnosti betonů obsahujících práškové příměsi, příspěvek na konferenci IX. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltoviny MALTOVINY 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 4. PROCHÁZKA, D.; KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Problematika modulů pružnosti u vysokopevnostních betonů, příspěvek na konferenci 17. betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 5. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Statický modul pružnosti betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 6. PROCHÁZKA, D.; KŘÍŽOVÁ, K.; MELICHAR, T., High Strength Concrete Design Problematics, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 7. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Složení betonu jako ovlivňující faktor modulu pružnosti betonu, příspěvek na konferenci 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2010
 8. KŘÍŽOVÁ, K., Současný stav poznání problematiky modulu pružnosti modeních druhů betonů, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, Brno, 2010

2009

 1. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Vliv jemných podílů na výsledné charakteristiky ztvrdlých betonů, příspěvek na konferenci VIII. odborná konference MALTOVINY 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2009
 2. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Modulus of elasticity of modern types of concrete, , Duckerei ing. Christian Janetdchek, Baden, Austria, 2009
 3. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Vliv složení modifikovaných cementových malt na výsledné hodnoty modulů pružnosti, příspěvek na konferenci XII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 4. KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R., Moduly pružnosti v závislosti na návrhu složení betonů, příspěvek na konferenci 8. konference TECHNOLOGIE BETONU, ISBN 978-80-87158-13-5, ČBS Servis s.r.o., 2009
 5. KŘÍŽOVÁ, K., Vlastnosti modifikovaných cementových past v závislosti na lokalitě produkce popílků, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. KŘÍŽOVÁ, K., Studie vlastností ultra vysocepevnostních betonů v čerstvém a ztvrdlém stavu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně - FAST, Brno, 2008

2007

 1. KŘÍŽOVÁ, K., Fyzikální vlastnosti a trvanlivost ultra vysocepevnostních betonů (UHPC), příspěvek na konferenci VI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin - Maltoviny 2007, ISBN 978-80-214-3520-9, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný