English

Ing. arch. Petr Hubáček, Ph.D. – seznam publikací

2001

  1. HUBÁČEK, P., Automobilizace a urbanistický rozvoj, příspěvek na konferenci V. Vědecká konference doktorandů, ISBN 80-214-1890-7, Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 2001
  2. HUBÁČEK, P., Parkovací objekty s automatickými systémy, příspěvek na konferenci , 2001

2000

  1. HUBÁČEK, P., Objekty statické dopravy v centrech měst, příspěvek na konferenci , 2000

1999

  1. HUBÁČEK, P., Problémy městských center, příspěvek na konferenci , 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný