English

Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. VÝSKALA, M.; JUSZCZYK, M.; ZIMA, K., Building Information Modeling in Life Cycle Cost Analysis – Application of Innovative Technologies for Building modernization, kapitola v PROJECT MANAGEMENT AS A SPECTRUM OF SCIENTIFIC PROBLEMS IN ENGINEERING AND MANAGEMENT , ISBN 978-83-63900-63-2, WSOWL, Wroclav, 2015
 2. VÝSKALA, M., Investments Costs of the Building Envelope Reconstructions, článek v YBL Journal of Built Environment,, ISSN 2064-2520, 2015
 3. VÝSKALA, M.; JUSZCZYK, M.; ZIMA, K., Prospects for the use of BIM in Poland and the Czech Republic – Preliminary Research Result, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, Nizozemsko, 2015

2014

 1. VÝSKALA, M., MODELLING OF IMPROVEMENT IN THERMAL TECHNICAL CHARACTERISTICS OF BUILDINGS, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 2. AIGEL, P.; TUSCHER, M.; VÝSKALA, M., APPRAISEMENT OF GROUND WORKS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Georeks - VII Congress of students from geotechnological faculties., ISBN 978-608-4510-16-1, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Civil Engineering, Ohrid Makedonie, 2014

2012

 1. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; VÝSKALA, M., Znalecký posudek č. 33/2012 o ceně obvyklé v místě a čase za čištění a hloubení jednoho metru příkopu u veřejných zakázek provedených podle rozhodnutí Městské rady města Frýdek - Místek, , VUT, FAST, Brno, 2012
 2. VÝSKALA, M., CREATING MODELS FOR PROJECTS IMPROVING THE THERMAL-TECHNICAL PROPERTIES OF BUILDINGS – THEORETICAL BASIS, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně,FAST, Brno, 2012

2011

 1. VÝSKALA, M., Preperation and cost of the project documentation for the determination of thermal-technical properties of the object, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ISBN 978-80-7454-013-4, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2011
 2. VÝSKALA, M., VOLBA TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ ZLEPŠUJÍCÍCH TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI BUDOV, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2011

2010

 1. VÝSKALA, M.; KORYTÁROVÁ, J., DETERMINATION OF COST OF THERMAL INSULATION STRUCTURES ACCORDING TO THE BULIDING ENVELOPE, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 2. VÝSKALA, M.; KORYTÁROVÁ, J., Náklady na zlepšení tepelně technických vlastností budov, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FS ČVUT, FS VŠB TU Ostrava,ČKAIT, Praha, 2010
 3. VÝSKALA, M.; KORYTÁROVÁ, J., Decission Making Support of Improving of Thermal Technical Characteristic at Building Construction, příspěvek na konferenci Ekonomika, upravlinja, financi: stan, problemi ta perspektivi rozvitku, Doneckij derzavij universitet upravlinja, Doněck, 2010
 4. VÝSKALA, M., Předpoklady pro zlepšování tepelně-technických vlastností objektů, příspěvek na konferenci Materiali Miznarodnoj studentskoj naukovo-prakticnoj konferencii Ekonomicni ta socialno-gumanitarni problemi sucasnogo sucpilstva, Doneckij derzavij universitet upravlinja, Doněck, Ukrajina, 2010
 5. VÝSKALA, M., Modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010

2009

 1. VÝSKALA, M., MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR V OBLASTI ZLEPŠOVÁNÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTÚ, příspěvek na konferenci People, buildings and Environment 2009, ISBN 978-80-7204-660-7, Akademické nakl.CERM, Brno, 2009
 2. VÝSKALA, M., Enterprise, development and innovation in Czech republic, příspěvek na konferenci Ekonomika, upravlnnaja, finansi:stan,problemi ta perspektivi rozvitky, ISBN 33-658-336, Donbaskaja nacionalnaja akademija budvnictva i architektury, Doněck, 2009
 3. VÝSKALA, M., Současné požadavky na tepelnou ochranu budov, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-7318-812-2, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2009
 4. VÝSKALA, M., LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V OBLASTI TEPELNÉ OCHRANY BUDOV, příspěvek na konferenci Sborník anotací s CD s plným znění příspěvků, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný