English

Ing. Ondřej Hnilica – seznam publikací

2013

 1. HNILICA, O.; PLÁŠEK, J., BSim Simulation of Indoor Climate of Romanesque Rotunda in Znojmo, příspěvek na konferenci Proceedings of CLIMA 2013, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praha, 2013
 2. HNILICA, O.; KLEMPÍŘ, M., Několik poznámek k šlechtické rezidenci typu Kaštieľ, příspěvek na konferenci Člověk, stavba a územní plánování 7, ISBN 9788001052259, ČVUT v Praze, Praha, 2013
 3. KLEMPÍŘ, M.; HNILICA, O., Pálffyovský kaštiel v Malackách – případová studie, příspěvek na konferenci Člověk, stavba a územní plánování 7, ISBN 9788001052259, ČVUT v Praze, Praha, 2013
 4. HNILICA, O.; PLÁŠEK, J., Problematic of humidity degradation of plaster with indoor fresco decoration in Romanesque rotunda in Znojmo, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Switzerland, 2013

2012

 1. HNILICA, O., Specifičnost románských rotund, příspěvek na konferenci SVORNÍK 10/2012,Sborník příspěvků z 10. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA" Jindřichův Hradec, zámek, 7. - 10. června 2011, ISSN 1802-8128, ISBN 978-80-87104-61-3, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Praha, 2012
 2. HNILICA, O.; PLÁŠEK, J., Problematic of humidity degradation of plaster with indoor fresco decoration in Romanesque rotunda in Znojmo, příspěvek na konferenci Sborník konference Budovy a prostředí 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Brno University of Technology, Brno, 2012
 3. HNILICA, O., Sakrální a profánní v architektuře, příspěvek na konferenci Člověk, stavba a územní plánování 6, ISBN 978-80-01-05025-5, ediční středisko ČVUT, Praha, 2012
 4. HNILICA, O.; PLÁŠEK, J., Vliv návštěvnosti na vnitřní klima ve znojemské rotundě, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební Obzor, Praha, 2012

2011

 1. HNILICA, O., Romanesque rotunda in Znojmo, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4311-2, CERM Brno, Brno, 2011
 2. HNILICA, O.; KLEMPÍŘ, M., Proměny památkové péče, příspěvek na konferenci Člověk, stavba a územní plánování 5, ISBN 978-80-01-04538-1, ČVUT, Praha, 2011
 3. KLEMPÍŘ, M.; HNILICA, O., Autenticnost využití objektu lidového stavitelství ve skanzenech, příspěvek na konferenci Člověk, stavba a územní plánování 5, ISBN 978-80-01-04538-1, ČVUT, Praha, 2011
 4. HNILICA, O., Excepted behaviour of the microclimate in the building of romanesque rotunda in Znojmo, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENCIST 2011, ISBN 978-80-553-0639-1, TUKE, Košice, 2011
 5. HNILICA, O., VYŠETŘENÍ FÁZOVÉHO ÚTLUMU V OBJEKTU ROMÁNSKÉ ROTUNDY VE ZNOJMĚ, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, 13. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně CERM, BRNO, 2011

2010

 1. KALOUSEK, L.; KLEMPÍŘ, M.; HNILICA, O., Možnosti pro nové využití historických staveb, příspěvek na konferenci Člověk, stavba a územní plánování 4, ISBN 978-80-01-04538-1, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha, 2010
 2. HNILICA, O., Microclimatic phenomena in romanesque rotunda of Znojmo, příspěvek na konferenci YOUNG SCIECIST 2010, ISBN 978-80-553-0391-8, TU Košice, Stavebná fakulta, Košice, 2010
 3. HNILICA, O.; KŘÍŽ, P., Vertikální proporce románských rotund, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků JUNIORSTAV 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, CERM, VUT v Brně, Brno, 2010
 4. HNILICA, O.; KŘÍŽ, P., Úvaha o mikroklimatu románské rotundy ve Znojmě, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, CERM, Brno, 2010

2009

 1. HNILICA, O.; KŘÍŽ, P., Proporce moravských románských rotund, příspěvek na konferenci XII. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on the occasion of the 110th anniversary of the founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology and the XIV. anniversary of Buildings Fair Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 2. HNILICA, O.; KŘÍŽ, P., PROPORČNÍ SOUVISLOSTI MORAVSKÝCH ROMÁNSKÝCH ROTUND, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, 11. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, CERM, Brno, 2009

2008

 1. HNILICA, O., Úvod do problematiky románských a předrománských rotund, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně FAST, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný