English

Ing. Lukáš Hejný – seznam publikací

2012

 1. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Ploché střechy se spádovou vrstvou z tepelné izolace, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, Praha, 2012
 2. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Tepelně technické hodnocení spádových vrstev z tepelné izolace v plochých střechách, příspěvek na konferenci LOPFAS Lehké Obvodové Pláště Fasády a Střechy: Sborník k odbornému celostátnímu semináři, STAVOKONZULT, Ústí nad Labem, 2012
 3. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Tepelnětechnické hodnocení spádových vrstev z tepelné izolace v plochých střechách, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, CZB, ČKAIT, Brno, 2012
 4. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Spádové vrstvy z tepelné izolace v plochých střechách, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, 13. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Plochy ve stavebnictví a nejasnosti s jejich definováním, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, Praha, 2011
 2. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Plochy ve stavebnictví : 3. díl - Plochy ostatní, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2011
 3. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Plochy ve stavebnictví : 2. díl - Podlahová plocha v tepelnětechnických výpočtech, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2011
 4. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Plochy ve stavebnictví : 1. díl - podlahové plochy, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství Mise, Ostrava, 2011
 5. REMEŠ, J.; HEJNÝ, L., Podlahové plochy ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, 13. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011
 6. HEJNÝ, L.; REMEŠ, J., Podlahové plochy v tepelně technických výpočtech, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, 13. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. HEJNÝ, L., Dodatečná izolace připojovací spáry výplní otvorů, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2010, 12. Odborná konference doktorského studia, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2010

2009

 1. HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M., Vylepšení tepelně technických vlastností připojovací spáry výplní otvorů, příspěvek na konferenci BUDOVY A PROSTREDIE 2009, ISBN 978-80-227-3180-5, STU, Bratislava, 2009
 2. REMEŠ, M.; HEJNÝ, L., Vybrané technické vlastnosti okien a analýza ich zposobu osadenia, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2009
 3. REMEŠ, M.; HEJNÝ, L., Vybrané technické vlastnosti oken, analýza způsobu osazení, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga media, s.r.o., Praha, 2009
 4. HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M., Vhodný způsob osazení okenních výplní, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2009
 5. HEJNÝ, L., Lineární činitel prostupu tepla připojovací spáry výplní otvorů, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, 11. Odborná konference doktorského studia, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2009

2008

 1. HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M., Vhodný způsob osazení okenních výplní, příspěvek na konferenci BUDOVY A PROSTREDIE 2008 - trvalo udržateľná výstavba, ISBN 978-80-227-2981-9, STU, Bratislava, 2008
 2. HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M., Lineární činitel prostupu tepla připojovací spáry okenních výplní, příspěvek na konferenci PASIVNÍ DOMY 2008, ISBN 978-80-254-2848-1, Centrum pasivního domu, Brno, 2008
 3. HEJNÝ, L., Porovnání tradiční a novodobé konstrukce rámu výplně otvoru z hlediska součinitele prostupu tepla, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, 10. Odborná konference doktorského studia, Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný