English

Ing. Pavel Fridrich – seznam publikací

2011

  1. FRIDRICH, P.; VEDRA, P.; KACÁLEK, P., Možnosti sanace vlhkého zdiva typu THERM, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
  2. KACÁLEK, P.; VEDRA, P.; FRIDRICH, P., Reflexní parotěsná fólie ve skladbě montážní předstěny a obvodové stěny montované dřevostavby, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
  3. VEDRA, P.; FRIDRICH, P.; KACÁLEK, P., Technologická pasportizace zaměření na vzduchotechniku, silnoproud a rozvod TUV, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011

2010

  1. VEDRA, P.; FRIDRICH, P.; KACÁLEK, P., Stavební a technologická pasportizace v 21. století - stavební pasport, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - 12. Odborná konfrerence doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
  2. FRIDRICH, P.; VEDRA, P.; KACÁLEK, P., Stavební a technologická pasportizace v 21. století - technologický pasport, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - 12. Odborná konfrerence doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
  3. KACÁLEK, P.; VEDRA, P.; FRIDRICH, P., Teploty v zemině pod nepodsklepeným objektem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - 12. Odborná konfrerence doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010

2009

  1. FRIDRICH, P.; VEDRA, P., Sanace vlhkého zdiva typu THERM, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Mladý vedec 2009, ISBN 978-80-553-0176-1, Podbanské, 2009
  2. FRIDRICH, P., Detekce šíření vlhkosti ve stavebních materiálech za pomoci elektromagnetického mikrovlnného záření, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, 2009

2008

  1. FRIDRICH, P., MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VLHKOSTI ZDIVA A JEJÍ NÁSLEDNÝ VLIV NA TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU, příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav 2008, ISBN 978-80-8643-345-5, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný