English

Ing. Josef Plášek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. ČEKON, M.; STRUHALA, K.; SLÁVIK, R.; PLÁŠEK, J., Dílčí zpráva projektu 16-02430Y za rok 2016, , 2017

2016

 1. KUBÍN, M.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J., Experimental Analysis of Steam Condensation in Vertical Tube with Small Diameter, článek v International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310, Copyright © 2015 Elsevier Ltd. , United Kingdom, 2016

2015

 1. ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠÍMA, J.; PLÁŠEK, J.; GEBAUER, G., Hybrid Roof Panels for Night Cooling and Solar Energy Utilization in Buildings, příspěvek na konferenci International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability 2015 (TMREES15), ISSN 1876-6102, ISBN 9781510812239, Elsevier, Amsterdam, 2015

2014

 1. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., VLIV NELINEÁRNÍHO SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA VEDENÍ TEPLA – PŘÍPADOVÁ STUDIE PAROVODU, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí . Sborník 8. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-260-7209-6, Česká technika, Praha, 2014
 2. ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J., Thermal Analysis of Light Pipes for Insulated Flat Roofs, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier B.V., Amsterdam, 2014
 3. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., Transient Numerical Simulation of Linear Thermal Transmittance in Software CalA, příspěvek na konferenci Envibuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 4. ŠÍMA, J.; ŠIKULA, O.; KOŠÚTOVÁ, K.; PLÁŠEK, J., Theoretical evaluation of night sky cooling in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry (SHC 2013). Proceedings of a meeting held 23-25 September 2013, Freiburg, Germany., ISSN 1876-6102, ISBN 9781632663665, Elsevier, Amsterdam, 2014

2013

 1. ŠIKULA, O.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLÁŠEK, J., Thermal CFD Analysis of Tubular Light Guides, článek v ENERGIES, ISSN 1996-1073, MDPI, Basel, Switzerland, 2013
 2. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., Numerická simulace rozložení střední radiační teploty v hale provozního ošetření vozů metra, vytápěné sálavými panely, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 3. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., The Effect of Shielding Barriers on Solar Air Collector Gains, příspěvek na konferenci TerraGreen 13 International Conference 2013 - Advancements in Renewable Energy and Clean Environment. Proceedings of a meeting held 15-17 February 2013, Beirut, Lebanon., ISSN 1876-6102, ISBN 9781629935706, Elsevier, Amsterdam, 2013
 4. HNILICA, O.; PLÁŠEK, J., BSim Simulation of Indoor Climate of Romanesque Rotunda in Znojmo, příspěvek na konferenci Proceedings of CLIMA 2013, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praha, 2013
 5. DRDA, M.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA NÁVRHU VZT JEDNOTEK PRO TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2013, ISBN 9788002024316, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 6. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., NUMERICKÁ SIMULACE ROZLOŽENÍ STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY V HALE PROVOZNÍHO OŠETŘENÍ VOZŮ METRA VYTÁPĚNÉ SÁLAVÝMI OTOPNÝMI PANELY, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2013, ISBN 9788002024316, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 7. ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ VE VZDUCHOTECHNICE, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov, ISBN 978-80-89216-53-6, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2013
 8. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; KOŠÚTOVÁ, K., PROBLEMATIKA VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚST LETECKÝM TERMOGRAFICKÝM SNÍMKOVÁNÍM, příspěvek na konferenci Mezioborová konference Udržitelná krajina včera, dnes a zítra, ISBN 978-80-87308-20-2, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2013
 9. HNILICA, O.; PLÁŠEK, J., Problematic of humidity degradation of plaster with indoor fresco decoration in Romanesque rotunda in Znojmo, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Switzerland, 2013
 10. DRDA, M.; PLÁŠEK, J., Sledování spotřeb energie VZT jednotky od projektu po reálný provoz, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2013
 11. ŠIKULA, O.; MĚRKA, V.; HIRŠ, J.; PLÁŠEK, J., Maximization of Solar Gains of an Air Collector by Simulations, příspěvek na konferenci Proceedings of a meeting held 2-6 November 2012, Kaohsiung, Taiwan. Selected, peer reviewed papers from the Second International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI 2012), ISSN 1660-9336, ISBN 9781627480550, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, 2013

2012

 1. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., VÝVOJ A OVĚŘENÍ SOFTWARU PRO MODELOVÁNÍ SÁLAVÉ SLOŽKY VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ BUDOV, příspěvek na konferenci Sborník 7. národní konference IBPSA-CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Praha, 2012
 2. HNILICA, O.; PLÁŠEK, J., Problematic of humidity degradation of plaster with indoor fresco decoration in Romanesque rotunda in Znojmo, příspěvek na konferenci Sborník konference Budovy a prostředí 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Brno University of Technology, Brno, 2012
 3. KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Thermal Bonds of Buildings Structures in Energy Conservation–A Case Study, příspěvek na konferenci AASRI Conference on Power and Energy Systems (PES 2012). Proceedings of a meeting held 4-5 September 2012, Hong Kong., ISSN 2212-6716, ISBN 9781627483759, Elsevier, Amsterdam, 2012
 4. KOŠÚTOVÁ, K.; ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Theoretical and experimental survey of chosen thermal joints of reinforced concrete skeleton MS-OB, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, SSBK, Brno, 2012
 5. DRDA, M.; PLÁŠEK, J., Sledování spotřeb energie VZT jednotky od projektu po reálný provoz, příspěvek na konferenci Sborník 20. konference Klimatizace a větrání 2012, ISBN 978-80-02-02375-3, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2012
 6. HNILICA, O.; PLÁŠEK, J., Vliv návštěvnosti na vnitřní klima ve znojemské rotundě, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební Obzor, Praha, 2012
 7. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; HIRŠ, J., Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season, článek v Energy Procedia, ISSN 1876-6102, Elsevier, Amsterdam, 2012
 8. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., Modelování tepelného sálání v budovách, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4383-9, VUT v Brně, Brno, 2012
 9. PLÁŠEK, J., Modelování sálavé složky mikroklimatu budov, , VUT Brno, FAST, Brno, 2012

2011

 1. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; RYBÁŘ, J., Experimentální měření sálavé složky mikroklimatu v reálném provozu, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2011. Environmentálne a energetické hodnotenie budov, ISBN 978-80-89216-44-4, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2011
 2. PLÁŠEK, J., Radiation part of indoor microclimate, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4311-2, CERM Brno, Brno, 2011
 3. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J.; MĚRKA, V., Simulation of the influence of shielding surrounding on an efficiency of solar air collector, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4306-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 4. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Dynamika náběhu a chladnutí podlahového vytápění, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 19. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2011, ISBN 978-80-89216-38-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, Bratislava, 2011
 5. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2011
 6. PLÁŠEK, J., Teplotní pole konstrukčního detailu v dynamické simulaci s návazností na elektrické podlahové vytápění, příspěvek na konferenci Sborník anotací 13.odborné konference JuniorSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., SIMULATION OF THE THERMAL RADIATION COMPONENT OF THE INDOOR CLIMATE IN THE INDUSTRY HALL, příspěvek na konferenci Proceedings of the 7th internationl Conference Indoor Climate of Buildings 2010. Indoor eniroment, energy auditing and certification of buildings., ISBN 978-80-89216-37-6, Slovak Socity of enviromental Technology, Bratislava, 2010
 2. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O., VÝPOČET SÁLAVÉ SLOŽKY INTERNÍHO MIKROKLIMATU, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-8661-0, IBPSA-CZ, Praha, 2010
 3. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., POČÍTAČOVÝ MODEL ZEMNÍHO KOLEKTORU V SOFTWARU CalA, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-8661-0, IBPSA-CZ, Praha, 2010
 4. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 5. HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J., Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů, , ISBN 978-80-7399-960-5, Tribun EU s.r.o., Brno, 2010
 6. PLÁŠEK, J., Porovnání vybraných modelů radiace, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2010, 12. odborná komference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2010

2009

 1. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Podlahové vytápění versus tepelné mosty, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha spol. s r.o., Praha, 2009
 2. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Srovnání metod výpočtu sálavé složky interního mikroklimatu, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009, ISBN 978-80-89216-31-4, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2009
 3. PLÁŠEK, J.; ŠIKULA, O.; PETRŮJOVÁ, H., Modelovanie povrchových teplot sálavých prvkov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 20. konferencie Vnútorná klíma budov 2009, ISBN 978-80-89216-31-4, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2009
 4. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Vliv nočního útlumu vytápění na roční potřebu tepla, příspěvek na konferenci 20. konference Vytápění Třeboň 2009, ISBN 978-80-02-02136-0, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2009
 5. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Vliv podlahového vytápění na tepelné mosty, příspěvek na konferenci 20. konference Vytápění Třeboň 2009, ISBN 978-80-02-02136-0, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2009
 6. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Konfrontace vybraných metod tepelně-technického návrhu velkoplošných sálavých systémů, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 7. PLÁŠEK, J., Simulation heat transfer on floor heating in software CalA, příspěvek na konferenci Mladý vedec 2008 - 1. Medzinárodná doktorandská konferencia stavebníctva a architektúry pod záštitou dekanky SvF TUKE prof. Ing. Ingrid Šenitkovej, Ph.D., ISBN 978-80-553-0176-1, Technická Univerzita Košice, Fakulta stavební, Letná 9, 042 00 Košice, Košice, 2009
 8. PLÁŠEK, J., Sálavé otopné panely, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, 11. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno University of Technology, Brno, 2009

2008

 1. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, IBPSA-CZ, ČVUT, Brno, 2008
 2. ŠIKULA, O.; PLÁŠEK, J., Teoretický výpočet tepelné ztráty v konstrukčních detailech staveb, příspěvek na konferenci Budova - energia Energetická certifikace budov, ISBN 978-80-89216-23-9, SSTP Bratislava, Podbanské, SR, 2008
 3. PLÁŠEK, J., Stanovení součinitele tření, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, 10. odborná komference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-45-5, Brno University of Technology, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný