English

Ing. František Girgle, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; MANSOUR, M., Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2018
 2. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Bond behavior of FRP bars in concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V., Influence of Alkalinity and Ambient Temperature on Long-Term Properties of GFRP Reinforcement, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018

2017

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou, , Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, Bratislava, 2017
 2. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Soudržnost FRP výztuží s betonem, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 3. GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 4. MATUŠÍKOVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., An Engineering Heat and Mass Transport Model Utilized for Concrete at Fire , článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 5. GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017

2016

 1. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials , ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 2. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Litomyšl, 2016
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement, příspěvek na konferenci CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation, ISBN 978-972-752-203-3, FEUP, Porto, 2016
 4. GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-227-4622-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 5. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí, příspěvek na konferenci 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-70-1, SEKURKON s.r.o., 2016
 6. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Strengthening of concrete structures by using modern composite materials - FRP fabric confinement, příspěvek na konferenci CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future, ISBN 978-80-271-0248-8, Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, Praha, 2016
 7. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A., Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 8. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., The Effectiveness of Strengthening of Reinforced Concrete Column Confined by FRP Wrapping , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2016
 9. ČAIROVIĆ Đorđe, GIRGLE František, KOSTIHA Vojtěch, KADLEC Jaroslav, ŠTĚPÁNEK Petr, Comparison and Review of Concrete-to-Concrete Interface Shear Resistance according to Major Design Codes, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 10. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., An anchoring element for prestressed FRP reinforcement: simplified design of the anchoring area, článek v Materials and Structures, ISSN 1359-5997, Springer, Heidelberg, Germany, 2016
 11. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J., Experimental Verification of Behavior of Glass and Carbon Fibers in Alkali Environment, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I., Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-263-0882-9, Tribun EU, s.r.o., Brno, Brno, 2015
 2. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., COMPARISON AND REVIEW OF CONCRETE-TO-CONCRETE INTERFACE SHEAR RESISTANCE, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 3. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 4. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J., Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí, příspěvek na konferenci 12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony, ISBN 978-80-86604-67-1, SEKURON, s.r.o., Skalský Dvůr, 2015
 5. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 6: Kontrola a zkoušení GFRP výztuže, kapitola v Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-117-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, SK, 2015
 6. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 3: Základní fyzikálně mechanické charakteristiky GFRP výztuže, kapitola v Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-117-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, SK, 2015
 7. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií - kapitola 2: Zásady navrhování, kapitola v Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do betonových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-117-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, SK, 2015
 8. GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design, , Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Lisbon, 2015
 9. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J., Zatěžovací zkouška střešní konstrukce - kalibrace monitorovacího systému, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA s.r.o., Brno, 2015
 10. GIRGLE, F.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P., Moderní kompozitní materiály jako náhrada klasické výztuže do betonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2015
 11. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J., Provoz staticky nevyhovující lehké střešní konstrukce v režimu aktivního řízení rizik, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA s.r.o., Brno, 2015
 12. KADLEC, J.; ZVOLÁNEK, L.; GIRGLE, F.; TERZIJSKI, I., Effect of Lightweight Concrete Density on Bond Strength, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 9780000031327, Trans Tech Publications, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2015

2014

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A., Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 2. ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; KADLEC, J.; ŠTĚPÁNEK, P., KONSTRUKČNÍ PRVKY Z LEHKÉHO BETONU VYZTUŽENÉ NEKOVOVOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, 2014
 3. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L., Vliv objemové hmotnosti lehkých betonů na soudržnost, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, 2014
 4. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Využití moderních kompozitních materiálů pro návrh odolných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2014 a 5.post kongresové kolokvium SNK fib, ISBN 978-80-8076-114-1, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2014
 5. GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V., Zatěžovací zkouška velkorozponové střešní konstrukce pavilonu D, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků, Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT v Brně, Brno, 2014
 6. GIRGLE, F., Problematika kotvení předpjaté FRP výztuže, příspěvek na konferenci Seminář FRP výztuže - sborník, ISBN 978-80-214-4925-1, Ing. Václav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2014
 7. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; MANSOUR, M., Odolné konstrukce vyztužené nekovovou FRP výztuží, příspěvek na konferenci Seminář FRP výztuže - Sborník, ISBN 978-80-214-4925-1, Ing. Václav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2014
 8. GIRGLE, F.; PROKEŠ, J., FRP výztuže - výroba, druhy výztuží, vlastnosti, příspěvek na konferenci Seminář FRP výztuže - sborník, ISBN 978-80-214-4925-1, LITERA BRNO, Brno, 2014
 9. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M., Zesílení sloupů ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci Seminář FRP výztuže; Sborník, ISBN 978-80-214-4925-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 10. GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Využití moderních kompozitních materiálů v reálných aplikačních oblastech, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2014
 11. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L., Soudržnost ultralehkého betonu s výztuží, příspěvek na konferenci 12. konference TECHNOLOGIE BETONU (2014), ISBN 978-80-903806-4-6, Česká betonářská společnost ČSSI, 2014
 12. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠVAŘÍČEK, L., Monitorovací systém proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2014

2013

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I., Vliv zesílení sloupů ovinutím kompozitní tkaninou na jejich únosnost, příspěvek na konferenci 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-109-7, Jaga, Bratislava, 2013
 2. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A., Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement, příspěvek na konferenci 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013), ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2013
 3. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; HORÁK, D.; KOSTIHA, V., Newly developed anchoring element for prestressed FRP reinforcement – functionality and design, příspěvek na konferenci FRPRCS-11: 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, ISBN 978-972-8692-84-1, University of Minho, Guimaraes, 2013
 4. HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., EFFECT OF CONCRETE COVER ON DEVELOPING LENGTHS OF FRP BARS, příspěvek na konferenci CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013, ISBN 978-80-247-5015-6, GRADA Publications, Praha, 2013
 5. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; DANĚK, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; RŮŽIČKOVÁ, J., Rizikové faktory ovlivňující spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013
 6. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F., Reinforcing of concrete structures with prestressed FRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013, ISBN 978-85-63406-30-9, IFPB, GMAT, Joao Pessoa, Brazil, 2013

2012

 1. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D., Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2012
 2. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M., Strengthening of circular reinforced concrete columns using FRP wrap, příspěvek na konferenci Conference Proceedings - 1st CECOM 2012 CONFERENCE, ISBN 978-83-7283-514-7, Publisher Lodz University of Technology, Lodz, Republika Polsko, 2012
 3. KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I., Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2012
 4. KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Praha, 2012
 5. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F., Probability based optimized design of concrete structures, příspěvek na konferenci Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure System, ISBN 978-0-415-62126-7, Taylor & Francis Group, London, London, 2012
 6. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D., Environmental aspects of optimized design of concrete structures, příspěvek na konferenci Concrete in the Low Carbon Era, ISBN 978-0-9573263-0-9, University of Dundee – Concrete Technology Unit, Dundee, UK, 2012
 7. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou, příspěvek na konferenci Sborník Konference sanace a rekonstrukce 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, SSBK, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 8. GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P., Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce, příspěvek na konferenci ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4412-6, VUT v Brně, Brno, 2012

2011

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I., Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 2. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F., Problémy a současná situace hurdiskových stropů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2011
 3. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F., Probabilistic and Optimized Design of Concrete Structures, příspěvek na konferenci fib Symposium Prague 2011 Concrete engineering for excellence and efficiency, ISBN 978-80-87158-29-6, CBS Servis, Praha, 2011
 4. GIRGLE, F.; ĎURECH, D., The possibilities of applications of FRP reinforcement in concrete structures, příspěvek na konferenci The 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-0639-1, Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2011
 5. GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P., Nový systém kotvení předpjaté FRP výztuže, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2011
 6. GIRGLE, F., Analýza kotevní oblasti prvků předpjatých FRP výztuží, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Purkyňova 95a; Brno 612 00, 2011
 7. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební, ČVUT Praha, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 2011
 8. ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F., Problémy a současná situace hurdiskových stropů, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011, ISBN 978-80-214-4238-2, VUT Brno, Brno, 2011

2010

 1. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ĎURECH, D.; HORÁK, D., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, 2010
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ĎURECH, D., Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2010 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-089-2, STU Bratislava, Bratislava, 2010
 3. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F., Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2010 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-089-2, STU Bratislava, Bratislava, 2010
 4. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2010
 5. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M., Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010
 6. ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Anchoring method for prestressing of FRP reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 35th Conference on Our World in Concrete & Structures, ISBN 978-981-08-5200-9, CI-Premier PTE LTD, Singapore, 2010
 7. ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P., Optimization of concrete structures design, příspěvek na konferenci Mendel 2010 16th International Conference on Soft Computing, ISSN 1803-3814, ISBN 978-80-214-4120-0, VUT FSI Brno, Brno, 2010
 8. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F., Úsporný návrh betonových konstrukcí pomocí plně pravděpodobnostního přístupu, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 9. ĎURECH, D.; HORÁK, D.; GIRGLE, F., Návrh prefabrikovaného prvku vyztuženého GFRP výztuží, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2010
 10. GIRGLE, F., Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, FAST, CERM, s.r.o. Purkyňova 95a 61200 Brno, 2010
 11. GIRGLE, F.; ĎURECH, D., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, FAST, CERM, s.r.o. Purkyňova 95a 61200 Brno, 2010
 12. LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F., Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4037-1, VUT v Brně, Brno, 2010

2009

 1. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Navrhování konstrukcí z betonů ultravysokých pevností, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební, ČVUT Praha, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 2009
 2. GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; PESLAR, P., Systém kotvení předpjaté FRP výztuže, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB-TU Ostrava, VŠB-TU Ostrava 17.listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba, 2009
 3. HORÁK, D.; PESLAR, P.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Testing and modelling of anchorage length with frp reinforcement, kapitola v Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 4. HORÁK, D.; PESLAR, P.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Zkoušení a modelování kotevních délek nekovových výztuží, kapitola v Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009

2008

 1. PESLAR, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F., Vývoj a vlastnosti vnitřní FRP výztuže, příspěvek na konferenci 15. BETONÁŘSKÉ DNY 2008 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků, ISBN 978-80-87158-11-1, ČBS servis,s.r.o, ČVUT Praha, 2008
 2. HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P., Anchoring Systems for Prestressed FRP Reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-80-214-3773-9, CERM s.r.o., Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný