English

Ing. Michal Novotný, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. NOVOTNÝ, M.; NEČASOVÁ, B., Facade Renovation - Replacement and Restoration of the Panels in a Monument Protected Object, příspěvek na konferenci MATEC Web Conf. Volume 146, 2018, 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017), ISSN 2261-236X, EDP Sciences, 2018

2017

 1. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B.; NOVOTNÝ, M., Revitalization of Lightweight Cladding of Buildings and Its Impact on Environment, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, ISSN 1755-1307, Institute of Physics Publishing, Prague, 2017
 2. NOVOTNÝ, M., Facade renovation – replacement and restoration of the panels in a monument protected object, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (electronic), ISSN 1338-7278, De Gruyter group v zastoupení Technické univrzity v Košicích, Košice, Slovenská republika ?, 2017
 3. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; NOVOTNÝ, M., Impact of Thermal and Moisture Expansion on Design of Wooden Façade Elements for Retrofitting of Buildings, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 4. NOVOTNÝ, M., Facade renovation - replacement and restoration of the panels in a monument protected object, příspěvek na konferenci XVI. international scientific conference Košice-Lviv-Rzeszów, ISBN 978-80-553-3188-1, Technická univerzita v Košicích, Košice, Slovenská republika, 2017

2016

 1. NOVOTNÝ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B., Thermal insulation systems (ETICS) - important layers of the system and testing the implementation of non-standard temperatures, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II , ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 2. NOVOTNÝ, M., Thermal insulation materials based on PUR / PIR foams and their applicability in response to research on basic layers of ETIC systems, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 978-80-553-2643-6, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2016
 3. NOVOTNÝ, M., Provádění technologického dozoru nad prováděním teraca na vstupním schodišti, SŠ TEGA Blansko, , Brno, 2016
 4. NOVOTNÝ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Thermal Insulation - Using and Testing of Materials in Composite Insulation Systems for Residential Buildings, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 5. NOVOTNÝ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J., Possibility of testing cement materials for base layer of the building envelope , příspěvek na konferenci ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies , ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 6. NOVOTNÝ, M., The applicability of existing methods for testing the base layers of ETICS, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016

2015

 1. NOVOTNÝ, M., THE APPLICABILITY OF EXISTING METHODS FOR TESTING THE BASE LAYERS OF ETICS, příspěvek na konferenci EnviBUILD – Budovy a prostredie 2015, ISBN 978-80-227-4469-0, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2015

2014

 1. NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L., NON-DESTRUCTIVE METHODS USED FOR TESTING CEMENT MATERIALS FOR BASIC LAYERS OF ETICS, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014, ISBN 978-80-87952-06-1, Magnanimitas Hradec Králové, Hradec Králové, 2014
 2. NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L., NON-DESTRUCTIVE METHODS USED FOR TESTING CEMENT MATERIALS FOR BASIC LAYERS OF ETICS, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky MMK 2014, ISBN 978-80-87952-07-8, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014
 3. NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L., NON-DESTRUCTIVE METHODS USED FOR TESTING CEMENT MATERIALS FOR BASIC LAYERS OF ETICS, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 4. NOVOTNÝ, M., ÚPRAVA METODY STANOVENÍ POČÁTKU A KONCE TUHNUTÍ PŘI STANOVENÍ VLIVU NÍZKÝCH TEPLOT NA STĚRKOVÉ VRSTVY ETICS, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, Leden 2014, 2014

2013

 1. NOVOTNÝ, M., HODNOCENÍ METOD POUŽITÝCH PRO STANOVENÍ VLIVU NÍZKÝCH TEPLOT NA STĚRKOVÉ VRSTVY ETICS, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. NOVOTNÝ, M.; LÍZAL, P., Výzkum použitelnosti vyztužných stěrkových vrstev při nestandartních teplotách – hodnocení konečných výsledků, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, TUKE, Civil Engineering Faculty, Košice, 2012
 2. NOVOTNÝ, M.; LÍZAL, P., VÝZKUM POUŽITELNOSTI VYZTUŽNÝCH STĚRKOVÝCH VRSTEV PŘI NESTANDARTNÍCH TEPLOTÁCH – HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2011

 1. NOVOTNÝ, M., VÝZKUM POUŽITELNOSTI VYZTUŽNÝCH STĚRKOVÝCH VRSTEV PŘI NESTANDARTNÍCH TEPLOTÁCH – HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky MMK 2011, ISBN 978-80-904877-7-2, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2011
 2. NOVOTNÝ, M.; LÍZAL, P., POUŽITELNOST VÝZTUŽNÝCH STĚRKOVÝCH VRSTEV ETICS PŘI NESTANDARTNÍCH TEPLOTÁCH, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2011, ISBN 978-80-904877-5-8, Magnanimitas Hradec Králové, Hradec Králové, 2011
 3. BIELY, B.; ŠLANHOF, J.; NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L., Znalecký posudek číslo HS121n102000 ve věci sporu o uložení povinnosti dokončit provedení stavby mezi žalující stranou Obec Turovice a žalovanou stranou SKD – stavební Lipník nad Bečvou, s.r.o., , Brno, 2011
 4. NOVOTNÝ, M.; LÍZAL, P., Suitability of reinforced spattle strata at nonstandart temperatures, příspěvek na konferenci Mladý vedec/Young scientist, The 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of the Civil Engineering Faculty Dean assoc. prof. Vincent Kvočák, PhD., ISBN 978-80-553-0639-1, TU v Košiciach, Stavebná Fakulta, Košice Místo konání: Herľany, Slovenská republika, 2011, 2011
 5. NOVOTNÝ, M.; LÍZAL, P., VÝZKUM POUŽITELNOSTI VÝZTUŽNÝCH STĚRKOVÝCH VRSTEV PŘI NESTANDARTNÍCH TEPLOTÁCH, příspěvek na konferenci Sborník anotací 13. odborné konference doktorského studia Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, Brno, Česká republika, 2011., 2011

2010

 1. NOVOTNÝ, M.; LÍZAL, P., Použitelnost výztužných stěrkových vrstev při nestandartních teplotách (1), příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010, ISBN 978-80-86703-41-1, Magnanimitas, Hradec Králové, Hradec Králové, 2010, 2010
 2. NOVOTNÝ, M., Thermographic defects diagnostics at fulfilment blowerdoor test, příspěvek na konferenci MLADÝ VEDEC, 2. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY, ISBN 978-80-553-0391-8, TU v Košiciach, Stavebná Fakulta, Košice Místo konání: Tatranská Štrba, Slovenská republika, 2010, 2010
 3. NOVOTNÝ, M., Termovizní diagnostika chyb při realizaci Blowerdoor testu, příspěvek na konferenci Sborník Medzinárodná vedecká konferencia CONECO 2010, ISBN 978-80-7399-931-5, Tribun EU s.r.o., Brno, Bratislava Místo konání: Bratislava, Slovenská republika, 2010, 2010
 4. BIELY, B.; ŠLANHOF, J.; NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L., Znalecký posudek číslo HS120N102000 Znalecký posudek číslo HS120N102000 ve věci sporu o částku 9 mil. Kč s přísl. mezi žalující stranou Průmstav, a.s. a žalovanou stranou SG West Building, s.r.o., , Brno, 2010
 5. NOVOTNÝ, M.; MOHAPL, M., ODBORNÝ POSUDEK - Termovizní posouzení zateplení fasád bytových domů - Objekty Dunajská 1 a Vltavská 3, , VUT FAST, Brno, Ústav Technologie, mechanizace a řízení staveb, Brno, VUT FAST, 2010

2009

 1. NOVOTNÝ, M., Vliv nedodržených teplotních podmínek při provádění výztužných vrstev ETICS, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009, 2009
 2. NOVOTNÝ, M., Influence of temperature conditions for executing reinforcement layers of ETICS, příspěvek na konferenci MLADÝ VEDEC, 1. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA STAVEBNÍCTVA A ARCHITEKTÚRY, ISBN 978-80-553-0176-1, TU v Košiciach, Stavebná Fakulta, Košice Místo konání: Podbanské, Slovenská republika, 2009, 2009
 3. LÍZAL, P.; NOVOTNÝ, M., Posouzení zateplení bytového domu Prokofjevova 1-11 v Brně, , VUT FAST v Brně, ústav TST, Brno, 2009
 4. NOVOTNÝ, M., VADY VÝZTUŽNÉ A OMÍTKOVÉ VRSTVY VZNIKLÉ VLIVEM KLIMATICKÝCH PODMÍNEK PŘI REALIZACI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009, 11. Odborná konference doktorského studia, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, vytiskl Akademické nakladatelství CERM, Brno, únor 2009, 2009

2008

 1. NOVOTNÝ, M., Sanace vlhkého porobetonového zdiva při výstavbě RD, článek v Střechy a izolace, ISSN 1211-1856, Ringier CZ a.s., Ostrava, prosinec 2008, 2008
 2. NOVOTNÝ, M., VADY A PORUCHY KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO PLÁŠTĚ, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-227-2979-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, december 2008, 2008
 3. LÍZAL, P.; NOVOTNÝ, M., Posouzení 3 bytů bytových domů Metelkova 1534, 1535 a 1491 v Kuřimi, , VUT FAST v Brně, ústav TST, Brno, 2008
 4. NOVOTNÝ, M., Sanace vlhkého porobetonového zdiva při výstavbě RD, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, REPROCENTRUM a.s. Blansko, Tisk Blansko, vydání Brno, 2008
 5. LÍZAL, P.; NOVOTNÝ, M., Odborný posudek - posouzení výskytu plísní v bytě č. 3 bytového domu č.p. 980 Újezd u Brna, , VUT FAST v Brně, ústav TST, Brno, 2008
 6. NOVOTNÝ, M.; LÍZAL, P., Stavbyvedúci a jeho vplyv na kvalitu stavieb, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s.r.o., P.O.Box 61, Imricha Karvaša 2, Bratislava, Bratislava, 2008
 7. NOVOTNÝ, M., Vady a poruchy kontaktního zateplovacího pláště v návaznosti na předpisy ETAG, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný