English

Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. DÝR P., KRČÁLOVÁ I., ADAMOVSKÁ B.,, Vývojové tendence architektury inženýrských staveb v České republice, , ISBN 978-80-214-5545-0, 2017
 2. Geržová Y.; Dýr P.; Matoušková P.; Lukeš J.; Palík V.; Viskup M., Architektonická perspektiva využití bývalých areálů zemědělské výroby v České republice, , ISBN 978-80-217-5458-3, FAST VUT Brno, Ústav architektury, Brno, 2017

2016

 1. PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P. a kol. , 8th Architecture in Perspective, příspěvek na konferenci 8th Architecture in Pespective , ISBN 978-80-248-3940-0, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2016
 2. J.Šírková;P.Dýr a kol. , ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017, , ISBN 978-80-904388-1-1, Vydavatelství ZK, s.r.o., Brno , Brno, 2016
 3. DÝR, P.; DOROTJAKOVÁ, I. a kol. , ALFA - ARCHITEKTONICKÉ LISTY ARCHITEKTÚRY STU, článek v ALFA - ARCHITEKTONICKÉ LISTY FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU, ISSN 1335-2679, Fakulta architektúry STU Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2016
 4. DÝR, P., Urbanismus a územní rozvoj, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, Ústav územního rozvoje , Brno, 2016
 5. DÝR, P.; VITKOVÁ, L.; DULENČÍN, J.; PÁSZTOR, P.; PETELEN, I.; SELCOVÁ, L., Informační listy FA STU Bratislava, článek v Informačné listy FA STU Bratislava, ISSN 1337-2475, FA STU Bratislava, Bratislava, 2016
 6. HORÁČEK, M.; DÝR, P. a kol., Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem, příspěvek na konferenci Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem, ISBN 978-80-214-5337-1, Ústav architektury FAST VUT Brno, Brno 2016, 2016

2015

 1. DÝR P.; HOSTINSKÝ D.;JEDRZEJKOVÁ I.;KASALOVÁ N.;PEKOVÁ P.;SKRÝVALOVÁ D.;ŠVÉDA P.;VOJTĚŠEK J.;, VÝVOJOVÉ TENDENCE VINAŘSKÉ ARCHITEKTURY V ČESKÉ REPUBLICE, , ISBN 978-80-214-5275-6, VUT FAST Brno, Brno, 2015
 2. NOVÝ, A.; DÝR, P., Výrobní stavby, kapitola v ARC +10, ISBN 978-80-214-5097-4, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, Brno, 2015
 3. PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P., 7th Architecture in Perspective, příspěvek na konferenci 7th Architecture in Pespective , ISBN 978-80-248-3802-1, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 4. J.Šírková;P.Dýr a kol. , ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ 2016, , ISBN 978-80-904388-6-6, Vydavatelství ZK, s.r.o., Brno , Brno, 2015
 5. ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. , Zemědělský kalendář 2015, , ISBN 978-80-904388-5-9, Vadavatelství ZK, s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. DÝR, P., Architektura zemědělských staveb, , ISBN 978-80-7375-897-4, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2014
 2. ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. , Zemědělský kalendář 2014, , ISBN 978-80-904388-4-2, Vydavatelství ZK, s.r.o., Brno, 2014

2013

 1. PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P. a kol. , Architektura v perspektivě 2013, příspěvek na konferenci Architektura v perspektivě, ISBN 978-80-248-3148-0, VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2013
 2. DÝR, P., Člověk,víno,společnost, kapitola v Člověk,víno,společnost, ISBN 978-80-210-6261-0, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2013, 2013
 3. ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. , Zemědělský kalendář 2013, , ISBN 978-80-904388-3-5, Vydavatelství ZK, s.r.o., Brno, 2013

2012

 1. DÝR, P., Současné formy užívání industriálních historických objektů, kapitola v SOUČASNÉ FORMY UŽÍVÁNÍ INDUSTRIÁNÍCH HISTORICKÝCH OBJEKTŮ, ISBN 978-80-87079-25-6, DK POKLAD OSTRAVA, OSTRAVA, 2012
 2. DÝR, P. a kolektiv autorů, Komunikační a interaktivní platformy 2012, kapitola v Komunikační ainteraktivní platformy 2012, ISBN 978-80-7375-720-5, 2012
 3. ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol., Zemědělský kalendář 2012, , ISBN 978-80-904388-7-3, Vydavatelství ZK, s.r.o, Brno, 2012

2010

 1. NOVÝ, A.; DÝR, P. a kol. , ARC...+5 workshop, , ISBN 978-80-214-4151-4, Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně, Brno , 2010

2006

 1. DÝR, P., DIVADELNÍ SCÉNY V TOVÁRNÁCH, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, 2006

2005

 1. DÝR, P., Zemědělské stavby v České republice. Vývoj a budoucnost využití., , VUT v Brně, Brno, 2005

2004

 1. NOVÝ, A., DÝR, P., KNESL, J., PALACKÝ, J., Brownfields-šance pro budoucnost, spec. publikace, ISBN 80-214-2697-7, FA VUT v Brně, Brno, 2004

2003

 1. HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. , VII. vědecká konference doktorandů, příspěvek na konferenci VII. vědecká konference doktorandů, ISBN 80-214-2399-4, Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 2003
 2. DÝR, P., EUROPARK,MARIBOR,SLOVINSKO, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, ÚÚR BRNO , 2003

2002

 1. HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. , VI. vědecká konferernce doktorandů, příspěvek na konferenci VI. vědecká konference doktorandů , ISBN 80-214-2146-0, Fakulta architektura VUT v Brně, Brno, 2002

2001

 1. HRABEC, J.; DÝR, P. a kol. , V. vědecká konference doktorandů, příspěvek na konferenci V. vědecká konference doktorandů, ISBN 80-214-1890-7, Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný