English

Ing. Daniel Marton, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. MARTON, D.; STARÝ, M., Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, 2018

2017

 1. MARTON, D.; STARÝ, M., Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizované vstupní data, příspěvek na konferenci Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2017, ISBN 978-80-905368-5-2, Povodí Moravy, s.p. Brno, Brno, 2017
 2. PASEKA, S.; MARTON, D., Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách klimatického systému s použitím vícekriteriální optimalizace, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2017, ISBN 978-80-905368-5-2, Povodí Moravy, s.p. Brno, Brno, 2017
 3. POSPÍŠIL, J.; ŠPILÁČEK, M.; BÁRTŮ, M.; MARTON, D., Seasonal Benefits of Intraday Heat Accumulation in System with Air Source Heat Pump for Central Europe Climate Conditions, příspěvek na konferenci CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, ISSN 2283-9216, ISBN 978-88-95608-51-8, The Italian Association of Chemical Engineering, Milano, Italy, 2017
 4. MARTON, D.; HORSKÁ, M., Legislativa ve vodním hospodářství, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, Česká republika, 2017
 5. MENŠÍK, P.; MARTON, D., Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2017
 6. MARTON, D.; PASEKA, S., Uncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoir, článek v Environments, ISSN 2076-3298, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2017

2016

 1. MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D., An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 2. PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P., Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 3. MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P., Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 4. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016

2015

 1. MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M., Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 2. MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P., Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 3. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, De Gruyter Open, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2015
 4. PASEKA, S.; MARTON, D., Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 5. MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M., Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2015
 6. MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M., Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-36-0, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2015
 7. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S., Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty, příspěvek na konferenci Drought: Research and Science-Policy Interfacing, ISBN 978-1-138-02779-4, CRC Press Taylor & Francis Group, Leiden, Netherlands, 2015
 8. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, VTEI, VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, 2015
 9. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Water Management Software for Controlling the Water Supply Function of Many Reservoirs in a Watershed, článek v WATER RESOUR+, ISSN 0097-8078, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013-1578, 2015

2014

 1. MARTON, D.; KAPELAN, Z., Risk and Reliability Analysis of Open Reservoir Water Shortages Using Optimization, příspěvek na konferenci 16th Water Distribution System Analysis Conference, WDSA2014 Urban Water Hydroinformatics and Strategic Planning, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2014
 2. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2014
 3. MENŠÍK, P.; MARTON, D., Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 13. konferencia mladých vodohospodárov, ISBN 978-80-88907-87-9, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2014
 4. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Using Predictive Models of Mean Monthly Flows for Operative Outflows Control from Large Open Reservoirs, příspěvek na konferenci Proceedings ITISE 2014, International work-conference on Time Series, ISBN 978-84-15814-97-9, Copicentro Granada S.L, Spain, Granada, 2014
 5. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data, příspěvek na konferenci 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND CONTROL FOR THE WATER INDUSTRY, CCWI2013, ISSN 1877-7058, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 2014

2013

 1. MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2013, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2013

2012

 1. MARTON, D., Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistotou měření ovlivněných hydrologických dat, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkouv, ISBN 978-80-88907-81-7, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2012
 2. MARTON, D.; STARÝ, M., VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE, příspěvek na konferenci Konference vodní nádrže 2012, Povodí Moravy, s.p., Brno, 2012
 3. MARTON, D.; STARÝ, M., VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012, ISBN 978-80-02-02423-1, Brno, 2012
 4. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - návrhová varianta (finální verze), , Brno, 2012

2011

 1. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P., The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2011
 2. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - návrhová varianta, , Brno, 2011
 3. MARTON, D.; BANOT, P., MODELOVÁNÍ VSTUPNÍCH HYDROLOGICKÝCH PODKLADŮ ZATÍŽENÝCH NEJISTOTU MĚŘENÍ V SYSTÉMU STANIC, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011

2010

 1. STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D., Vodohospodářské řešení vodní nádrže Bawanur - studie, , Brno, 2010
 2. MARTON, D.; STARÝ, M., Genrování umělých průtokových řad s uvažováním vlivu nejistot reálných průtokových řad, příspěvek na konferenci Wokshop Adopfa Patery 2010 Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02260-2, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha 2010, 2010
 3. MARTON, D., SOFTWARE ZFNAD JAKO VÝSTUP ŘEŠENÉHO PROJEKTU FRVŠ, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010

2009

 1. MARTON, D.; STARÝ, M., VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE, , Brno, Česká republika, 2009
 2. MARTON, D.; STARÝ, M., VLIV NEJISTOT ČLENŮ REÁLNÉ PRŮTOKOVÉ ŘADY NA VYPOČTENÉ HODNOTY ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE, kapitola v Technické listy 2009, ISBN 978 80 248 2091 0, Brno, Česká republika, 2009
 3. MARTON, D., Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad, příspěvek na konferenci Sborník konference mladých hydrologou, ISBN 978-80-88907-70-1, Bratislava, 2009
 4. MARTON, D.; STARÝ, M., Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže, příspěvek na konferenci Sborník příspěvku konferenci IDEAS 2009, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2009
 5. MARTON, D.; STARÝ, M., Uncertainty impact for allocation items of real discharge series monthly average discharge for reservoir storage capacity values, příspěvek na konferenci II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009, ISBN 978-83-926896-1-4, Uczelniany samorzad doktorantow Politechniki Poznanskiej, Poznaň, 2009
 6. MARTON, D.; STARÝ, M., Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků při generování umělých průtokových řad, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 7. MARTON, D., Generování umělých průtokových řad z náhodných realizací reálných průtokových řad použitím metody AR(q), příspěvek na konferenci Sborník anotací - Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2009

2008

 1. MARTON, D., Vliv nejistot členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního objemu nádrže, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-64-0, Bratislava, 2008
 2. MARTON, D.; STARÝ, M., A WATER MANAGEMENT SOLUTION OF RESERVOIR SUPPLY FUNCTION - DEVELOPMENT OF SOFTWARE TOOL, příspěvek na konferenci IInternational Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist InterTech 2008 Proceedings, ISBN 978-83-926896-0-7, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, Poznaň, 2008
 3. MARTON, D.; STARÝ, M., VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE IZOLOVANÉ NÁDRŽE - VÝVOJ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, příspěvek na konferenci Sborník Anotací Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, CERM, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný