English

Ing. Aleš Vémola, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. BILÍK, M.; TOKAŘ, S. et al., Parametry zderzenia - wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu Škoda, článek v Paragraf na drodze, ISSN 1505-3520, Instytut Ekspertyz Sadowych, Krakov (Cracow), 2017
 2. ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; VÉMOLA, A., Stanovení výše škody na životním prostředí v souvislosti s haváriemi na pozemních komunikacích, příspěvek na konferenci Krizové řízení a řešení krizových situací, 14. - 15. září 2017, FLKŘ UTB v uherském Hradišti, ISBN 978-80-7454-717-1, Uherské Hradiště, 2017
 3. SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; SKŘEHOT, P.; MELICHAROVÁ, M.; VÉMOLA, A., Assessment of Capabilities of Conventional Tools for Analysing and Assessing of Risk in Context with Dynamic Risks, kapitola v Risks of proecesses and their management, ISBN 978-80-01-06144-2, Praha, 2017

2016

 1. HIRT, M.; VÉMOLA, A.; ĎATKO, M.; ZELENÝ, M., Soudní lékařství II. díl, kapitola v Soudní lékařství II. díl, ISBN 978-80-271-0268-6, 2016
 2. VÉMOLA, A., Teorie stop dopravních nehod, kapitola v Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty., ISBN 978-80-7380-589-0, Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2016

2015

 1. SEMELA, M.; PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A., Parametry dynamiki ruchu samochodów wyposazonych w system ESP w okreslonych manewrach, článek v Paragraf na drodze, ISSN 1505-3520, ISBN 15053520, Instytut Ekspertyz Sadowych, Krakóv (Cracow), 2015
 2. KHATIB, N.; VÉMOLA, A., Reálná dopravní situace na Blízkém východě - případová studie, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Brno, 2015
 3. KHATIB, N.; VÉMOLA, A., Analýza a vyhodnocování negativních jevů silničního provozu v mimoevropském prostoru, článek v , VUT, Brno, 2015
 4. BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050 - doplněk), , Brno, 2015
 5. KHATIB, N.; VÉMOLA, A., GLOBÁLNÍ STAV BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015, ISBN 9788021451001, VUT, Brno, 2015
 6. ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M., Analýza kolizního děje (vybrzďování) na rychlostní komunikaci R10 (4139), , 2015
 7. ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel - doplněk znaleckého posudku 4050-1 - C 1477/1, , Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2015

2014

 1. VÉMOLA, A.; SEMMLER, P., Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s. r.o., Brno, 2014
 2. SEMELA, M.; VERTAL, P.; VÉMOLA, A., Analýza vplyvu aktívnych bezpečnostných prvkov vozidiel na ochranu chodcov, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s. r.o., Brno, 2014
 3. BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehody vozidla Volkswagen (4121), , Brno, 2014
 4. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KUNOVSKÝ, M.; SEMELA, M., Atypická dopravní nehoda vozidla Porsche s chodkyní, , 2014
 5. BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KUŘE, A., Dopravní nehoda nákladního vozidla Volvo a cyklistky (4087), , 2014
 6. ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4092), , 2014
 7. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla a motocyklu C 1480, , 2014
 8. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou motocyklu C 1479, , 2014
 9. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Střet vozidla Škoda s chodcem C 1478, , 2014
 10. COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Série pojišťovacích podvodů. Střety BMW x VW, BMW x Citroën, BMW x Skoda (4084), , Brno, 2014
 11. MAZÁNKOVÁ, M.; VÉMOLA, A., Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-214-4852-0, ÚSI VUT, Brno, 2014
 12. ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050-1 - C 1477/1), , Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2014
 13. PRNKA, J.; ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4050-2 - C 1477/2), , Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A., Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil", ISBN 978-80-904625-4-0, Vyškov, 2013
 2. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R., Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do stromu C 1469, , 2013
 3. ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla (4069), , 2013
 4. COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Čelní střet vozidel VW Golf, Škoda Felicia a Škoda Octavia (4060), , Brno, 2013
 5. BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehody vozidla Mercedes (4061), , 2013
 6. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A., Nepozornost jako příčina dopravní nehody, dopravní nehoda česko-slovenské pop-star, článek v Paragraf na drodze, ISSN 1505-3520, 2013
 7. VÉMOLA, A., Kriminalistické stopy silničních dopravních nehod z pohledu soudně-inženýrských aplikací, kapitola v Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vědy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c. mult k 70. narodeninám, ISBN 978-80-7380-440-4, Aleš Čeněk, Plzeň, 2013
 8. ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4023 - C 1425) - doplněk D 1425/1, , Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2013
 9. SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T4058), , Brno, 2013
 10. BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla (4051), , 2013
 11. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A., Analýza vybrané terminologie při řešení pojistných podvodů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, VUT v Brně, Brno, 2013
 12. MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda terénního vozidla (4030), , Brno, 2013
 13. KHATIB, N.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A., Reconstruction Of A Motorcycle Head-on Collision - Czech Republic Case Study, příspěvek na konferenci Automotive Engineering for Improved Safety JUMV, ISBN 978-86-80941-38-7, Belgrade, 2013
 14. ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda dvou osobních vozidel a cyklisty (4041), , 2013

2012

 1. VÉMOLA, A.; COUFAL, T.; PRNKA, J.; TOKAŘ, S.; ZEMÁNEK, L., Bezpečnost vozidel silničního provozu, , VUT v Brně, Brno, 2012
 2. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Střet dvou vozidel před zůžením vozovky C 1427, , 2012
 3. PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R., Technické posouzení skladového regálového systému, , ÚSI VUT v Brně., Brno, 2012
 4. PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R., Technické posouzení skladového regálového systému, , ÚSI VUT v Brně., Brno, 2012
 5. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem, , 2012
 6. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem, , 2012
 7. ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4023), , Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2012
 8. PRNKA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Střet dvou osobních vozidel (4020), , 2012
 9. BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A., Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4018), , 2012
 10. BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda motocyklu, , 2012
 11. BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A., Analýza technické přijatelnosti vzniku poškození na vozidlech ve vztahu k popisované pojistné události, , 2012
 12. BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda motocyklu (4007), , 2012
 13. MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Dopravní nehoda osobního vozidla (4014), , 2012
 14. COUFAL, T.; VÉMOLA, A., Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012
 15. URBAN, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Analýza závady na vozidle BMW, , 2012
 16. VERTAL, P. a kol., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T 3998), , 2012
 17. SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T 3978)., , Brno, 2012
 18. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M., Pokus o pojistný podvod, střet dvou vozidel C 1405, , 2012
 19. BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda motocyklu a dodávkového vozidla (3988), , 2012
 20. COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Střet dvou tramvají v zastávce. (3999 - C1403), , Brno, 2012
 21. COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Střet dvou tramvají v zastávce, , Brno, 2012
 22. BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A., Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3987), , 2012
 23. FEDRA, T.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních vozidel (C102), , 2012
 24. PRNKA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Střet osobního vozidla se stromem (3958), , 2012
 25. BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A., Stanovení obvyklé ceny osobního automobilu (4002), , 2012
 26. COUFAL, T.; VÉMOLA, A., Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu, příspěvek na konferenci ExFoS 2012 Expert Forensic Science sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4412-6, VUT v Brně, Brno, 2012
 27. COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Čelní střet vozidla Škoda s vozidlem Subaru (4003 - C1415), , Brno, 2012
 28. HIRT, M.; VÉMOLA, A.; COUFAL, T.; ZELENÝ, M.; ĎATKO, M., Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství - kapitola 3 - Poranění osádky v kabině osobního automobilu, kapitola v Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství, ISBN 978-80-247-4308-0, Grada Publishing, a.s., Praha, 2012

2011

 1. VÉMOLA, A.; ZEMÁNEK, L.; PRNKA, J.; MAZÁNKOVÁ, M.; ŠIŠKA, A., Výzkumná zpráva pro projekt DAR společnosti Škoda auto, a.s. k tématu Jízda v koloně vozidel, vliv asistenčních systémů na změnu chování řidiče, , Ústav soudního inženýrství, Brno, 2011
 2. VÉMOLA, A.; ZEMÁNEK, L.; PRNKA, J.; MAZÁNKOVÁ, M.; ŠIŠKA, A., Výzkumná zpráva pro projekt DAR společnosti Škoda Auto, a.s. k tématu Jízda v koloně vozidel, vliv asistenčních systémů na změnu chování řidiče, , Ústav soudního inženýrství, Brno, 2011
 3. SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu tří osobních vozidel (T 3967), , Brno, 2011
 4. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T., Nehoda z dálnice D1 Brno - Praha, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 5. KHATIB, N.; PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A., Analysis of Traffic Accident Statistics between Countries of different Contents, , Leeds, United Kingdom, 2011
 6. MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Dopravní nehoda mezi osobním a nákladním vozidlem (3954), , 2011
 7. MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3968), , 2011
 8. FEDRA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s motocyklem (C1369), , 2011
 9. COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Čelní střet vozidla Škoda do boku vozidla Mercedes.(3935 - C1372), , Brno, 2011
 10. ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení rozsahu poškození - střet dvou vozidel (3956), , Ústav soudního inženýrství, Brno, 2011
 11. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Náraz osobního vozidla Citroën C8 do stromu - posouzení zda se jedná o pojistný podvod C1368, , 2011
 12. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Posouzení technické závady jako příčiny dopravní nehody (čj. 3905), , ÚSI VUT Brno, Brno, 2011
 13. COUFAL, T.; VÉMOLA, A., Mechanika čelního nárazu, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 14. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (čj. 3943), , ÚSI VUT Brno, Brno, 2011
 15. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Střet osobního vozidla Mercedes s malým motocyklem (C1361)., , 2011
 16. SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu tří osobních vozidel (T 3938), , Brno, 2011
 17. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Náraz osobního vozidla Škoda Octavia do stromu - pokus o pojistný podvod (C1356), , 2011
 18. VERTAL, P. a kol., Revizní znalecký posudek střetu tří osobních vozidel (T 3942), , 2011
 19. ŠANDERA, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s autobusem (C 1353), , 2011
 20. SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T 3928), , Brno, 2011
 21. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Pokus o pojistný podvod (C 1350/5), , 2011
 22. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Pokus o pojistný podvod (C1350/4), , 2011
 23. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Pokus o pojistný podvod (C1350/3), , 2011
 24. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Pokus o pojistný podvod (C1350/1), , 2011
 25. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Pokus o pojistný podvod (C1350/2), , 2011
 26. PRNKA, J.; SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Poškození vozidla po zásahu úlomky střešní krytiny (3908/III), , 2011
 27. SEMELA, M.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny střetu dvou automobilů (3939), , Brno, 2011
 28. MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Střet osobního vozidla s chodcem (3920), , 2011
 29. MOTL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R., Ocenění motorového vozidla Mercedes Benz SLK 200 (4034), , Brno, 2011
 30. KHATIB, N.; PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A., COMPARISON BETWEEN TRAFFIC STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC, LEBANON AND JAPAN, příspěvek na konferenci Automotive Engineering for Improved Safety, ISBN 978-86-80941-36-3, Belgrade, 2011
 31. PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; SLEPÁNEK, P., Stanovení obvyklé ceny nákladního vozidla a přívěsu (D1296)., , ÚSI VUT v Brně, Brno, 2011
 32. TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem C 1345, , 2011
 33. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda osobního vozidla a motocyklu (čj. 3929), , ÚSI VUT Brno, Brno, 2011
 34. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla a motocyklu (č. 3924), , 2011
 35. VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; VAVRA, L., Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních automobilů (C 3913), , 2011
 36. SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A.; KUŘE, A., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T 3917)., , Brno, 2011
 37. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Střet nákladního vozidla TATRA s chodkyní (C1338), , 2011

2010

 1. SEMELA, M.; VERTAL, P. a kol., Revizní znalecký posudek střetu vozidlo-strom (T 3515), , USI, Brno, 2010
 2. PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení nákladů na opravu vozidla po dopravní nehodě (D1280/1), , ÚSI VUT v Brně, Brno, 2010
 3. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení možnosti vzniku zdokumentovaných poškození při dopravní nehodě (D 1170), , 2010
 4. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení možnosti vzniku zdokumentovaných poškození při dopravní nehodě (C 1334), , 2010
 5. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Střet autobusu s chodcem (C 1329), , 2010
 6. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda motocyklu s nákladním vozidlem (čj. 3865), , ÚSI VUT Brno, Brno, 2010
 7. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Posouzení technického stavu vozidla (čj. 3879), , ÚSI VUT Brno, Brno, 2010
 8. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení průběhu a příčiny střetu vozidla s chodkyní (C 1318), , 2010
 9. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Posouzení technického stavu elektronické řidicí jednotky motoru vozidla po úpravě (čj. 3868), , ÚSI VUT Brno, Brno, 2010
 10. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Střet osobního vozidla s motocyklem Honda (C 1304), , 2010
 11. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A., Dopravní nehoda a technická závada motocyklu, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2010
 12. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení průběhu a technické příčiny vzniku nehodového děje - střetu 3 vozidel (C 1307), , 2010
 13. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Posouzení poškození na vozidle v souvislosti s dopravní nehodou (C 1299), , Brno, 2010
 14. PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Poškození převodovky nákladního vozidla, , 2010
 15. VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Vzorový znalecký posudek s podporou simulačního programu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XIX. Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, 22.-23.1. 2010 Kongresové centrum Brno 2010, ISBN 978-80-214-4037-1, VUT v Brně, ÚSI, Brno, 2010
 16. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A., Diagnostika závady motoru a stanovení její příčiny, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010
 17. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení průběhu a technické příčiny střetu dvou vozidel na křižovatce (C 1295), , 2010
 18. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení obvyklé ceny osobního vozidla, , 2010

2009

 1. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda vozidel na křižovatce, , 2009
 2. KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Posouzení zatékání do podélných nosníků motoru. (C1290), , 2009
 3. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu a nákladního automobilu. (C 1289), , 2009
 4. HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1122), , 2009
 5. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1036), , 2009
 6. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1285), , 2009
 7. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1283), , 2009
 8. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou vozidel (C 1281), , 2009
 9. VÉMOLA, A.; MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1282), , 2009
 10. PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení skutečných nákladů na opravu poškození vozidla, , 2009
 11. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1279), , 2009
 12. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla (C 1277), , 2009
 13. VÉMOLA, A.; HIRT, M., Neobvyklá nehoda s chodcem a pokus o vraždu, příspěvek na konferenci Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, ISBN 978-80-7392-106-4, MSD Lidická 23, 602 00 Brno, Brno, 2009
 14. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda osobních automobilů (C 1274), , 2009
 15. SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla s motocyklem (C 1271), , 2009
 16. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1272), , 2009
 17. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1273), , 2009
 18. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1270)., , 2009
 19. VÉMOLA, A., Neobvyklé chování řidiče po kolizi s chodcem, článek v Bezpečnostní teorie a praxe, ISSN 1801-8211, ministerstvo vnitra, Praha, 2009
 20. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A., DIAGNOSTIKA ZÁVADY MOTORU A STANOVENÍ JEJÍ PŘÍČINY, příspěvek na konferenci XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2009, Brno 5. až 6. 6. 2009. Sborník anotací., ISBN 978-80-214-3915-3, VUT v Brně, Brno, 2009
 21. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A., Dopravní nehoda a technická závada motocyklu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-3915-3, 2009
 22. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda vozidla a motocyklu (C 1268), , 2009
 23. ŠKOPÁN, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu a pracovníka. (C 1266), , 2009
 24. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Zjištění poškození sedel kuličkových ventilů vstřikovačů vznětového motoru (D 1240), , 2009
 25. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1265), , 2009
 26. WEIGEL, L.; VÉMOLA, A., XVIII. nezinárodní věděcká konference soudního inženýrství - Brno, 23. a 24. ledna 2009, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 27. VÉMOLA, A., Analýza silničních nehod s podporou simulačních programů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2009
 28. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s cyklistou. (C 1262), , 2009
 29. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1261), , 2009
 30. SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Dopravní nehoda osobních vozidel ( C1260), , 2009
 31. VÉMOLA, A.; SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1260), , 2009
 32. VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; VAVRA, L.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1258), , 2009
 33. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda osobního vozidla (C1259), , 2009
 34. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Pokus o pojišťovací podvod (C 1254), , 2009
 35. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1256), , 2009
 36. VÉMOLA, A., Problematika analýzy jízdy vozidla v obecném prostorovém oblouku, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2009
 37. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s návěsem. (C 1255), , 2009
 38. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklů (C 1253), , 2009
 39. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda dvou vozidel (C 1251), , 2009
 40. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Technická příčina nehody osobního vozidla s chodcem (C 1250), , 2009
 41. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s přívěsem. (C 1248), , 2009
 42. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1247), , 2009
 43. SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Posouzení technické závady nákladního vozidla (C1246), , 2009
 44. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1245), , 2009
 45. PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Dopravní nehoda vozidla s chodcem, , 2009

2008

 1. VÉMOLA, A., Neobvyklá nehoda s chodcem, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2008
 2. PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Zjištění závad a jejich příčin na motoru osobního automobilu (C 1240), , 2008
 3. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1239), , 2008
 4. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1238), , 2008
 5. SLEPÁNEK, P.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1161/1), , 2008
 6. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1116/1), , 2008
 7. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda osobních automobilů (C 1232), , 2008
 8. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobniho automobilu a motocyklu (C 1231), , 2008
 9. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1229), , 2008
 10. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (D 1215/1), , 2008
 11. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu s chodcem (C 1223), , 2008
 12. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1221), , 2008
 13. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1221), , 2008
 14. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a automobilu s přívěsem (C 1220), , 2008
 15. GLIER, L.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (D 1150/1), , 2008
 16. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1219), , 2008
 17. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda dvou osobních automobilů (C 1218), , 2008
 18. SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1217), , 2008
 19. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu (C 1216), , 2008
 20. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1215), , 2008
 21. MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1215), , 2008
 22. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodkyní (C 1214), , 2008
 23. VÉMOLA, A., Pravidla silničního provozu a podstata vzniku některých nehod z pohledu znalce, příspěvek na konferenci Odborná konference s mezinárodní účastí "Bezpečnost provozu vozidel ozbrojených sil", Vojenská akademie ve Vyškově, ISBN 978-80-254-2215-1, Vojenská akademie ve Vyškově, Vyškov, 2008
 24. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A., Současný stav a etika znalecké činnosti v ČR, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. Brno, Brno, 2008
 25. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1212), , 2008
 26. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1211), , 2008
 27. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda dvou osobních automobilů (C 1210), , 2008
 28. HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1209), , 2008
 29. VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1209), , 2008
 30. SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1208), , 2008
 31. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1207), , 2008
 32. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobniho automobilu (C1205), , 2008
 33. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu (C 1203), , 2008
 34. GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (D1101/1), , 2008
 35. GLIER, L.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (C 1101), , 2008
 36. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1201), , 2008
 37. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1162/1), , 2008
 38. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1195), , 2008
 39. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1199), , 2008
 40. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda dodávkového vozidla s vozidlem pick-up (C 1194), , 2008
 41. SLEPÁNEK, P.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a cyklisty (C 1193), , 2008
 42. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody návěsové soupravy s chodcem (C 1191), , 2008
 43. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1190)., , 2008
 44. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1188), , 2008
 45. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu (C 1187), , 2008
 46. SEDLÁK, R.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu (C 1186), , 2008
 47. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1185)., , 2008

2007

 1. SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Posouzení nehody dvou vozidel (C 1180), , 2007
 2. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1181), , 2007
 3. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1179), , 2007
 4. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1177), , 2007
 5. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1176), , 2007
 6. VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1175), , 2007
 7. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1174), , 2007
 8. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu a cyklisty. (C 1171), , 2007
 9. SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1169), , 2007
 10. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s přívěsem. (C 1170), , 2007
 11. VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1167), , 2007
 12. VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu. (C 1166), , 2007
 13. VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1165), , 2007
 14. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení průběhu nehody s cestujícím na střeše (C 1163)., , 2007
 15. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1162), , 2007
 16. SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1161), , 2007
 17. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Posouzení příčiny nehody - pojistný podvod (C 1158)., , 2007
 18. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1159), , 2007
 19. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1157), , 2007
 20. SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Posouzení vlivu zvýšení točivého momentu na životnost spojky (C 1155), , 2007
 21. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1156), , 2007
 22. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (D1053/2), , 2007
 23. VÉMOLA, A., Střet na železničním přejezdu, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní konference znalců -analytiků dopravních nehod 2007 "Kolize při analýze dopravních nehod", sborník přednášek na CD-ROM, ISBN 978-80-7204-533-4, Brno, 2007
 24. VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s motocyklem (C 1152), , 2007
 25. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s návěsem (C 1151), , 2007
 26. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (D 1132/1), , 2007
 27. GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (C 1150), , 2007
 28. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1147), , 2007
 29. SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení příčiny střetu vozidel (C 1145), , 2007
 30. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s cyklistem (C 1144), , 2007
 31. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Posouzení střetu vozidla s autobusem (C 1142)., , 2007
 32. VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1140), , 2007
 33. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A., Neobvyklé pokusy a simulační program pro analýzu dopravních nehod, příspěvek na konferenci Sborník: Mezinárodní konference znalců - analytiků dopravních nehod 2007, Brno 2007, ISBN 978-80-7204-491-7, 2007
 34. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1139), , 2007

2006

 1. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilů (C 1136), , 2006
 2. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Poškození vozidla Mercedes po nehodě a vliv závady (C 1135), , 2006
 3. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C1132), , 2006
 4. HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1131), , 2006
 5. GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1128), , 2006
 6. VÉMOLA, A., Diagnostika automobilů I, II, , ISBN 80-85763-31-1, Littera, Brno, Brno, 2006
 7. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1125), , 2006
 8. MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1120), , 2006
 9. GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1119), , 2006
 10. BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P., Czech republic, kapitola v The Query Project, ISBN 978-3-00-019328-6, Grafische Medien GmbH, Hamburg, Hamburk, Německo, 2006
 11. BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P., Tschechien, kapitola v Das Query Projekt, ISBN 978-3-00-019327-9, Grafische Medien GmbH, Hamburg, Hamburk, Německo, 2006
 12. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C1118), , 2006
 13. HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1122), , 2006
 14. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1116), , 2006
 15. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení příčiny poškození vozidla Peugeot (C 1114)., , 2006
 16. HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1113), , 2006
 17. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Doplněk č. 1 znaleckého posudku C 1013, , 2006
 18. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Technická příčina nehody dvou vozidel (C 1110), , 2006
 19. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení příčiny nehody dvou vozidel (C 1108)., , 2006
 20. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s cyklistou (C 1091), , 2006
 21. MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s cyklistou (C 1103), , 2006
 22. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1100), , 2006
 23. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Doplňěk č. 2 znaleckého posudku C 1025, , 2006
 24. MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1098), , 2006
 25. PEŘINA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; MRÁZEK, Z., Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu. (C 1096), , 2006
 26. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody ve věci střetu tří vozidel (C 1095), , 2006
 27. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1062/1), , 2006
 28. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1090), , 2006

2005

 1. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s bezmotorovým kluzákem. (C 1086), , 2005
 2. MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1087), , 2005
 3. MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (C 1083), , 2005
 4. ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu s cyklistou (C 1085), , 2005
 5. BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; PUSTINA, P.; VÉMOLA, A., Filosofické a etické aspekty znalecké činnosti, příspěvek na konferenci Sborník XIV. Mezinárodní konference EVU 2005, Bratislava, 2005
 6. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou motocyklů (C 1081), , 2005
 7. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s motocyklistou (C 1079), , 2005
 8. GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu s chodcem (C 1077), , 2005
 9. ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s nákladním vozidlem (C 1070), , 2005
 10. MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1074), , 2005
 11. MEDUNA, J.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1075), , 2005
 12. MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1071), , 2005
 13. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (1069), , 2005
 14. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Posouzení poškození vozidel po nehodě (C1063), , 2005
 15. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P., Doplňěk č. 1 znaleckého posudku C 1025, , 2005
 16. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny nehody a posouzení výše škody (C 1058), , 2005
 17. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1062), , 2005
 18. GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobní vozidlo s motocyklistou (C 1061), , 2005
 19. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; MRÁZEK, Z., Doplňěk č. 1 znaleckého posudku C 996, , 2005
 20. KREJSA, I.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1055), , 2005
 21. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (D 1053/1), , 2005
 22. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1053), , 2005
 23. MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1052), , 2005
 24. GLIER, L.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1050), , 2005
 25. MEDUNA, J.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s traktorem (C 1049), , 2005
 26. MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1048), , 2005
 27. ČERNOHORSKÝ, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P., Posouzení poškození motorů vlivem nekvalitního paliva ( C 1047), , 2005
 28. ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A., Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (C 1045), , 2005
 29. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1044), , 2005
 30. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 1043), , 2005
 31. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 1042), , 2005
 32. SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Stanovení příčiny nehody - střetu dvou vozidel (C 1088), , 2005
 33. VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 1041), , 2005

2004

 1. VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P., Znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1040), , 2004
 2. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 1039), , 2004
 3. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1032), , 2004
 4. BRADÁČ, A.; KLEDUS, M.; WEIGEL, L.; VÉMOLA, A., Úvod do soudního znalectví, , ISBN 80-7204-365-X, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, Brno, 2004
 5. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1037), , 2004
 6. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1033), , 2004
 7. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek na možný trestní čin pojistného podvodu (C 1030), , 2004
 8. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M., Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 1027), , 2004
 9. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1025), , 2004
 10. VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1022), , 2004
 11. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1020), , 2004
 12. VÉMOLA, A.; MEDUNA, J., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1017), , 2004
 13. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1015), , 2004
 14. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu čtyř náklaďáků (C 1009), , 2004
 15. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek malé dopravní nehody (C 1013), , 2004
 16. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek nehody osobního automobilu (C 1007), , 2004
 17. VÉMOLA, A.; KREJSA, I., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1006), , 2004
 18. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1005), , 2004
 19. VÉMOLA, A.; MEDUNA, J., Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 998), , 2004
 20. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1003), , 2004
 21. VÉMOLA, A.; GLIER, L., Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 991), , 2004
 22. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek na oceňování vozidel (C 1000), , 2004
 23. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 997), , 2004
 24. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 996), , 2004
 25. VÉMOLA, A.; GLIER, L.; ZELINKA, A., Revizní znalecký posudek na střet náklaďáku s cyklistou (C 994), , 2004
 26. VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 995), , 2004
 27. VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 992), , 2004
 28. VÉMOLA, A.; ZDRÁHAL, I., Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 995), , 2004
 29. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 988), , 2004
 30. VÉMOLA, A.; MEDUNA, J.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 984), , 2004
 31. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 987), , 2004
 32. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1036), , 2004
 33. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek na oceňování motocyklu(C 986), , 2004
 34. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 985), , 2004
 35. VÉMOLA, A.; GLIER, L.; ROCHLA, R.; ZDRÁHAL, I., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 980), , 2004
 36. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 981), , 2004

2003

 1. VÉMOLA, A.; GLIER, L.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 976), , 2003
 2. VÉMOLA, A.; GLIER, L.; MRÁZEK, Z., Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 971), , 2003
 3. VÉMOLA, A.; SEMELA, M., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 970), , 2003
 4. VÉMOLA, A.; MEDUNA, J., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 968), , 2003
 5. VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 967), , 2003
 6. VÉMOLA, A.; KREJSA, I., Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 965), , 2003
 7. VÉMOLA, A.; GLIER, L., Revizní znalecký posudek na poškození vozidla (C 957), , 2003
 8. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; DIVIŠ, J., Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 964), , 2003
 9. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek střetu motocyklu s pevnou překážkou (C 963), , 2003
 10. VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z., Znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 955), , 2003
 11. VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P., Revizní znalecký posudek na oceňování škody na vozidle (C 959), , 2003
 12. JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J., Lomy neoriginálních kulových kloubů ramene nápravy u osobního automobilu zahraniční výroby, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Neuveden, Neuveden, 2003

2002

 1. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T., Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody., , 2002
 2. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T., Etika, komplexnost, systémovost a pečlivost ve znaleckém posudku silniční nehody, , Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou, Nitra, 2002
 3. BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; BRADÁČ, A., Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2002
 4. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T., Simulace pohybu vozidla a jeho posádky, příspěvek na konferenci Kriminalistika na prahu XXI. století, ISBN 80-7251-091-6, Policejní akademie ČR, 2002
 5. BRADÁČ, A.; GLIER, L.; ROCHLA, T.; VÉMOLA, A., Rozbor vážné dopravní nehody dne 1.9.1992 na dálnici D1 (nehoda pana Alexandra Dubčeka)., , Brno, 2002
 6. VÉMOLA, A.; ROCHLA, T., Simulace ztráty jízdní stability při vyhýbacím manévru, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2109-6, 2002
 7. JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., FUIS, V., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J., Lomy neoriginálních kulových kloubů ramene nápravy u osobního automobilu zahraniční výroby, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2002

2001

 1. KLEDUS, R., PORTEŠ, P., VÉMOLA, A., ZELINKA, A., Měření jízdních manévrů vozidel, příspěvek na konferenci 10. výroční konference EVU * Brno - ČR, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2001
 2. KLEDUS, R., PORTEŠ, P., VÉMOLA, A., ZELINKA, A., Messung von Fahrmanövern von Kraftfahrzeugen, příspěvek na konferenci 10. EVU Jahrestagung des Europäisces Vereins für Unfallforschung und Unfallanalyse e.v. (EVU) Brno / Tschechische Republik, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2001
 3. BRADÁČ, A.; GLIER, L.; ROCHLA, T.; VÉMOLA, A., Rozbor vážné dopravní nehody dne 1.9.1992 na dálnici D1 (nehoda pana Alexandra Dubčeka), příspěvek na konferenci sborník: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou, Nitra, 2001

1997

 1. JANÍČEK, P., FUIS, V., PEŠLOVÁ, F., FUIS, V., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J., The role of experiment in the problem of reliability, příspěvek na konferenci Experimental stress analysis '97, Palacký University and Czech Academy of Sciences, Olomouc, 1997
 2. BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; LUKAŠÍK, L.; OŠLEJŠEK, J.; PLCH, J.; KLEDUS, M.; VÉMOLA, A., Soudní inženýrství, , ISBN 80-7204-057-X, Cerm, s.r.o., Brno, 1997

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný