English

Ing. arch. Yvona Geržová, Ph.D. – seznam publikací

2017

  1. Geržová Y.; Dýr P.; Matoušková P.; Lukeš J.; Palík V.; Viskup M., Architektonická perspektiva využití bývalých areálů zemědělské výroby v České republice, , ISBN 978-80-217-5458-3, FAST VUT Brno, Ústav architektury, Brno, 2017

2014

  1. GERŽOVÁ, Y., Pracovní (výrobní) prostředí bez bariér, , VUTIUM, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný