English

Ing. Jaromír Láník, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O., Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, 2018
 2. LÁNÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, T., Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocelových prvků stavebních konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2018

2017

 1. KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; DVOŘÁK, P., Influence of Dispersed Reinforcement on the Physico-Mechanical Properties of the SFRC, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017

2016

 1. SCHMID, P.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J., Diagnostické metody pro hodnocení dodatečně instalovaných kotev v železobetonových konstrukcích, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2016
 2. LÁNÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, T., Ultrazvuk jako možný nástroj inspekce ocleových prvků stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6, 2016
 3. KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J., Kontrola realizace dodatečně osazených ocelových kotev, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6, 2016
 4. SCHMID, P.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J., MOŽNOSTI PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODATEČNĚ INSTALOVANÝCH KOTEV V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. FRANTÍK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; VESELÝ, V.; LÁNÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Vyhodnocení lomových testů betonových těles z vývrtů z nosné konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 2. ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; LÁNÍK, J., ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ PŘI NÁVRHU, REALIZACI A OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny pomocí metod efektivní trhliny a lomové práce, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,, Ostrava, 2014
 2. KARMAZÍNOVÁ, M., Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium, příspěvek na konferenci Advances in Engineering Mechanics and Materials, ISBN 978-1-61804-241-5, WSEAS, Santorini, 2014
 3. MACHAČOVÁ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Pokročilé určení lomových parametrů lehkého betonu s polypropylenovými vlákny., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavební mechaniky, Ostrava, 2014
 4. HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Determination of Crack Initiation using Illustrated Method: Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká Republika, 2014
 5. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-934-6, Switzerland, 2014
 6. TRČKA, T.; LÁNÍK, J.; MACKŮ, R., Comparing the Properties of Polypropylene Fibers Contained in Ordinary and Lightweight Concrete Using Three-Point Bending Tests with Stress Concentrator and Acoustic Emission Method, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans tech publication, Switzerland, 2014

2013

 1. LÁNÍK, J., Zpráva o provedení ultrazvukové kontroly tloušťky vybraných plechů na mostním objketu ev. č. 43002a.1 a 43002a.2 na silnici I/43 Brno, , 2013
 2. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, Česká republika, 2013
 3. BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J., Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenozovaných vedeckých prác, ISSN 1211-3700, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika, 2013
 4. HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Iniciace trhlin v tělesech z drátkobetonu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 5. BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J., Vady a poruchy průmyslové podlahy v hale výrobního závodu., článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, Česká republika, 2013
 6. LÁNÍK, J., Zpráva o provedení tahových zkoušek soudržných kotev, , 2013

2012

 1. HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z., Comparison of Double-K Fracture Model Results of Three-point Bending Tests of Concrete with and without Polypropylene Fibres, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012 Non-Destructive testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, Brno, 2012
 2. KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; SCHMID, P.; NEDEVOVÁ, K.; STUDNAŘOVÁ, M.; LÁNÍK, J.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek o stanovení obvyklé ceny díla - bytového domu (C 1424)., , Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, Brno, 2012

2011

 1. HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L., Posouzení možnosti použití ultrazvukových tloušťkoměrů pro stanovení délky ocelových kotev do betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS s.r.o., Praha, 2011
 2. SCHMID, P.; LÁNÍK, J.; KEPÁK, R., Ověření požadované tahové únosnosti kotev zabudovaných v terénu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2011

2010

 1. HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T., Diagnostika kotev do betonu, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia,a.s., Praha, 2010
 2. ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J., MONITORING NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT Brno, Brno, 2010
 3. HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T., Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2010
 4. HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T., Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe, příspěvek na konferenci XX. mezinárodní sympozium SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2010, Sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 5. KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J., Využití ultrazvukové impulzní metody pro zkoušení svarových spojů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 6. HOBST, L.; VÍTEK, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J., Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, Praha, 2010

2009

 1. HOBST, L.; VÍTEK, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J., Využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi, příspěvek na konferenci 6. seminár - Sanácia betónových konštrukcií, ISSN 1213-0311, ISBN 978-80-227-3215-4, SZSI, Bratislava, 2009
 2. ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J.; MICHÁLEK, L., Monitoring chování nádrží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 16. betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, Hradec Králové, 2009
 3. HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J.; KOUDELKA, M., Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 4. LÁNÍK, J.; ELIÁŠ, J., Tvorba výukových videosekvencí v rámci řešení projektu FRVŠ, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, Česká republika, 2009
 5. ELIÁŠ, J.; LÁNÍK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Videosekvence pro výuku nelineární lomové mechaniky, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, Česká republika, 2009

2008

 1. HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J., Metodika zkoušení kvality připojení ocelových spřahovacích prvků ultrazvukovým defektoskopem, příspěvek na konferenci 6. WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNEK, P.; LÁNÍK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Concrete Creep DeformationsS Caused by Bend and Pressure Stress Specimen Test, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, ISBN 978-80-214-3773-9, Akademické nakladatelství CERM, LC2008, Brno, 2008
 3. HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J., Ověření délky zabudovaných kotev v betonu pomocí impulsního defektoskopu, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobnictvo 2008, ORGWARE, Stupava, Slovensko, 2008
 4. MISÁK, P.; LÁNÍK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; ČECHMÁNEK, R., The strength characteristics of ferrocement with a surface reinforcement, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Research Institute of Building Materials, JSC, Telč, 2008
 5. HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J., Ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008 - Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. ŽÍTT, P.; LÁNÍK, J., Experimental tests of RC slabs, comparasion test of concrete and fibre-concrete, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný