English

Ing. Vít Černý, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., Studium vývoje tobermoritu v závislosti na použití různých křemičitých složek, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, 2018

2017

 1. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R., Structure development study of porous concrete with fluidized-bed combustion ash admixture, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, 2017
 2. MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J., Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“, , 2017
 3. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; KOCIÁNOVÁ, M., Lightweight aggregate produced with cold-bonding of fly ash and binder, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2017
 4. MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V., Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin, , 2017
 5. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2017, Praha, 2017
 6. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P., Development of organic and biodegradable insulating material for ETICS, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 7. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DIEDERICHS, U., Modification of Soils for Excavation Work and Underlayer, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 8. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; ČADA, P., Devlopment of Organic and Biodegradable Insulating Material for ETICS, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 9. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M., Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 10. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 11. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Modifikace systémů ETICS s využitím alternativních materiálů, příspěvek na konferenci Sborník konference Construmat 2017, ISBN 978-80-552-1031-5, STU v Bratislave, Bratislava, 2017
 12. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Kočovce, 2017
 13. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin , příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 14. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 15. FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách , příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 16. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Examination methods of waterproofing injection screens in various building materials , článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovinská republika, 2017
 17. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R., Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí , článek v Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB , ISSN 1213-1660, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2017

2016

 1. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 2. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 3. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., ARTIFICIAL AGGREGATE FROM SINTERED COAL ASH, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovinská republika, 2016
 4. HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Influence of gypsum additive on the formation of tobermorite in autoclaved aerated concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 5. ČERNÝ, V.; TŮMOVÁ, E., Effect of firing temperature on the structure of the aggregate from sintered ashes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016
 6. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Možnost úpravy zemin z výkopových prací, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 7. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Elsevier, The Netherlands, 2016

2015

 1. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Charakterizace extrémních provozů z hlediska podlah – aplikační i expoziční podmínky, , Brno, 2015
 2. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Metodika diagnostiky stávajících podlahových konstrukcí pro extrémní provozy, , Brno, 2015
 3. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Návrh a ověření adhezních můstků v laboratorních podmínkách, , Brno, 2015
 4. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Návrh a ověření potěrů včetně spolupůsobení s adhezním můstkem v laboratorních podmínkách, , Brno, 2015
 5. HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, 2015
 6. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center 2015, Praha, 2015
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Lightweight polymer-cement based composite for extreme temperatures, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2015
 8. TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Recycled glass as a filler for screeds and other materials, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center, Praha, 2015
 9. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Souhrnná výzkumná zpráva HS 12557078, , Brno, 2015
 10. BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; BENEŠ, P.; KEPRDOVÁ, Š., Souhrnná výzkumná zpráva HS12557399, , Brno, 2015
 11. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Souhrnná výzkumná zpráva HS 12557369, , Brno, 2015
 12. ČERNÝ, V.; TUPÝ, M., Pilotní zkoušky využitelnosti PES cupaniny v pěnobetonu, příspěvek na konferenci Sborník konference Maltoviny 2015, ISBN 978-80-214-5294-7, VUT v Brně, Brno, 2015
 13. FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P., Vliv vybraných alternativních příměsí na chemickou odolnost vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2015
 14. FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P., Stanovení interakce mezi polymerním adhezním můstkem a zaolejovaným/vlhkým podkladním betonem, příspěvek na konferenci XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin, ISBN 978-80-214-5294-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2015
 15. FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P., Vliv vybraných alternativních příměsí na fyzikálně-mechanické vlastnosti vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu, příspěvek na konferenci XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin, ISBN 978-80-214-5294-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2015
 16. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M., Umělé spékané popílkové kamenivo pro výrobu lehkých betonů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Vysoké učení technické , Praha, 2015
 17. ČERNÝ, V., Sintered Artificial Aggregate with New Correction Raw Materials, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 18. ČERNÝ, V., Quality of the structure of ash bodies based on different types of ash, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT, Slovenija, 2015
 19. ČERNÝ, V., Influence of the Fly Ash Character on Quality of Artificial Aggregate, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 20. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger, ISBN 978-0-646-94377-0, The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, Gold Coast, Australia, 2015
 21. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The possibility of using inhibitors in new repair materials, příspěvek na konferenci Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”, ISBN 978-1-943847-70-9, 2015
 22. ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; ZÁRUBOVÁ, R., Spékané popílkové kamenivo, článek v Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB , ISSN 1213-1660, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2015
 23. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Development of grout for additional seal embankment dams, , ISSN 1877-7058, ISBN 1877-7058, Procedia Engineering (2015), Nizozemsko, 2015
 24. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; SOKOL, P., Studium vliv charakteru popílku na kvalitu umělého kameniva, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 25. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 26. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází., příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015, ISBN 9788021451926, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 27. TŮMOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; ROVNANÍKOVÁ, P., Trendy na poli popílků z biomasy, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, Brno, 2015

2014

 1. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Katalog potencionálních surovin, , Brno, 2014
 2. DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Aktualizace poznatků o současně nabízených podlahových systémech a jejich složkách pro průmyslové podlahy se zaměřením na extrémní provozy, , Brno, 2014
 3. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Optimalizace a vyhodnocení vhodnosti surovin pro vyvíjený podlahový systém s ohledem na vzájemnou kompatibilitu jednotlivých komponent, , Brno, 2014
 4. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Influence of the character of input materials on formation and properties of sintered fly ash body, , ISBN 978-1-61499-465-7, IOS Press BV, Amsterdam, 2014
 5. ČERNÝ, V., Influence of Firing Temperature on the Quality of Fly Ash Body, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 6. ČERNÝ, V., Utilization of bottom ash for sintered artificial aggregate, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 7. ČERNÝ, V.; KEPRDOVÁ, Š., Study on the process of creating fly ash body, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Research and Development of Lightweight Repair Mortars with Focus on Their Resistance to High Temperatures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, 2014
 9. ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E., Studium vlivu charakteru popílku na jeho chování během procesu slinování, , ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014
 10. ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R., Production possibilities of concrete based on artificial fly ash aggregates, příspěvek na konferenci CRRB 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02502-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 11. KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; ČERNÝ, V., Effect of artificial lightweight aggregate on resistance of polymer cement mortars to extreme temperatures, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-083-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 12. ČERNÝ, V.; MELICHAR, T., Study of influence of fly ash character on its behaviour during clinkering process, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Effect of modification of cement-bonded particleboards composition on their frost resistance, příspěvek na konferenci 11th ICBM: International Conference Binders and Materials, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 14. ČERNÝ, V.; KEPRDOVÁ, Š., Usability of fly ashes from Czech Republic for sintered artificial aggregate, příspěvek na konferenci Advances in Materials and Materials Processing IV, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-014-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 15. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Experimental testing of hydroinsulating injection screens, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, 2014
 16. DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; ČERNÝ, V., Laboratory Determination of Consistency of Grouting Mixes, příspěvek na konferenci EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Stanovení kvality VEP, produkovaných v elektrárně Prunéřov II, , VUT v Brně, Brno, 2013
 2. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Utilization of FBC ash in autoclaved aerated concrete technology, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, ISSN 2313-0555, Salem, Or. ; North Atlantic University Union, International, 2013
 3. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., FBC ash as a valuable raw material for aerated autoclaved concrete, příspěvek na konferenci Recent Advances in Energy Planning and Environment, ISSN 2227-4359, ISBN 978-960-474-346-9, WSEAS, Paris, 2013
 4. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Laboratorní proverení vhodnosti neutralizacního kalu k solidifkaci stabilizaci s cílem využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, VUT v Brně, Brno, 2013
 5. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Zkoušení viskozity injektážních směsí v laboratorních podmínkách, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, VUT v Brně, Brno, 2013
 6. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Analýza vzorků popelovin, uložených na skládně v lokalitě Prosenice, , VUT v Brně, Brno, 2013
 7. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B., Utilization of industrial waste for sintered artificial aggregate production technology, příspěvek na konferenci New Developments in Structural Engineering and Construction - volume II, ISBN 978-981-07-6680-1, Research Publishing Services, Singapore, 2013
 8. VENHODOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Metodika pro zkoušení popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 9. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; SOKOL, P., Vliv granulačního zařízení na průběh výpalu a kvalitu kameniva ze spékaných popílků, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, sborník konference, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2013
 10. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2013
 11. VENHODOVÁ, E.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Využití druhotných surovin při sanaci sypaných hrází, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 12. ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R., Možnost využitelnosti popílků pro lehká umělá kameniva, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, Asociace pro využití energetických produktů, Brno, 2013
 13. SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E., Lightweight artificial aggregate based on fly ash for new rehabilitation materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarská konfederace, 2013
 14. ČERNÝ, V.; SOKOL, P.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Influence of Granulating Equipment on the Quality of Artificial Aggregate, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarská konfederace, 2013

2012

 1. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E., Studie sledování kvality základních vlastností vedlejších energetických produktů z komplexní obnovy ETU II, , Brno, 2012
 2. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Microstructural Study of Cement Composites Produced by Hazardous Waste Stabilization/Solidification, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 3. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; JANOVSKÝ, R.; VENHODOVÁ, E., Nové perspektivní zdroje popílků pro výrobu pórobetonu v ČR, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-104-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2012
 4. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J., The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 5. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 6. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Souhrnná výzkumná zpráva k HS1225402703, , Brno, 2012
 7. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K., Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL", ISBN 978-3-00-034075-8, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2012
 8. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Opravy ochranných hrází injektážemi na bázi vedlejších energetických produktů, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media s r.o., Praha, 2012
 9. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Sanace sypaných hrází popílkovo-jílovou injektáží, příspěvek na konferenci XVI. mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot v Telči - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, VUSTAH, a.s., Telč, 2012
 10. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2012
 11. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Vliv jemnosti popílku na kvalitu vypáleného střepu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2012
 12. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; VENHODOVÁ, E., Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 13. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Hohhot, 2012
 14. VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2012, ISBN 978-80-85990-20-1, Odpadové fórum, Kouty nad Desnou, 2012
 15. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků, článek v Energetika, ISSN 0375-8842, ČSZE, Praha, 2012

2011

 1. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Vysokohodnotné umělé kamenivo pro sanační betony, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, WTA CZ, Praha, 2011
 2. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu, příspěvek na konferenci 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Skalský Dvůr, 2011
 3. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Suitability of different types of fly ash for artificial aggregate, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, Volume 2, Part 1, ISBN 978-3-937066-21-9, ACADEMIC PUBLISHING CERM, Ltd., Brno, 2011
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Analysis of the possibility of tile production using waste glass from WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, Volume 2, Part 2, ISBN 978-3-937066-21-9, Academic Publishing CERM, Ltd., Brno, 2011
 5. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Zkoušení úletových popílků pro technologii výroby pórobetonu, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 6. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland, ISBN 978-83-89334-26-4, University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, 2011
 7. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva, příspěvek na konferenci Construmat 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 8. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Optimalizace složení surovinové směsi pro výrobu umělých popílkových kameniv, příspěvek na konferenci XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, a.s., Telč, 2011
 9. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Influence of pigment addition on the macro-structure of sintered components based on recycled glass, příspěvek na konferenci New approaches in nimerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2011
 10. PROCHÁZKA, D.; MELICHAR, T.; ČERNÝ, V., Shielding Testing of Barite Blocks, příspěvek na konferenci New approaches in numerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Academic society Matei Teiu Botez, Iasi, 2011
 11. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Artificial aggregate from the different types of fly ash, příspěvek na konferenci New approaches in nimerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2011
 12. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Vlastnosti popílků z různých odběrových míst energetického závodu, příspěvek na konferenci Recycling 2011 - Možnosti a perpektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 978-80-214-4253-5, VUT v Brně, Brno, 2011
 13. ČERNÝ, V.; PROCHÁZKA, D.; MELICHAR, T., Variabilita vlastností různých druhů popílků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, Brno, 2011

2010

 1. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K., Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů, článek v Silikátový zpravodaj, ISSN 1212-3188, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2010
 2. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁK, K., Nový pohled na klasifikaci a certifikaci vedlejších energetických produktů, příspěvek na konferenci Konference SUROVINY 2010, ISBN 978-80-02-02267-1, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2010
 3. MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D.; ČERNÝ, V., Studium fyzikálně-mechanických parametrů lehkých vysokopevnostních betonů s pórovitým kamenivem na bázi spékaných popílků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2010
 4. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PROCESU SAMOVÝPALU UMĚLÉHO KAMENIVA, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, VUSTAH, a.s., Telč, 2010
 5. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Vliv vstupních surovin na kvalitu umělého kameniva ze spékaných popílků, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Kočovce, 2010
 6. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Environmental impact analysis of artificial aggregate burning process, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 7. PROCHÁZKA, D.; BROŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Shielding Mortar Design for Protection of Rooms Exposed to X-Ray, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 8. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., PROBLEMATIKA VHODNOSTI VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ PRO SPRÁVKOVÉ MATERIÁLY, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 9. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu, článek v Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, České ekologické manažerské centrum, Praha, 2010
 10. ČERNÝ, V., Výroba umělého kameniva ze spékaných fluidních popílků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, 12. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, Brno, 2010
 11. PROCHÁZKA, D.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, T., Lightweight High-Strength Concrete, příspěvek na konferenci Technology and innovation in transportation infrastructure, ISBN 978-606-582-000-5, Editura Societatii "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010

2009

 1. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A UŽITÍ SPÉKANÝCH UHELNÝCH HLUŠIN, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů XIII, ISBN 978-80-248-2073-6, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2009
 2. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., POSOUZENÍ VLIVU NOVÝCH SPÉKANÝCH KAMENIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, ISBN 978-80-02-02190-2, WTA CZ, Praha, 2009
 3. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., ECOLOGY OF SINTERED AGGREGATES MANUFACTURE, příspěvek na konferenci Wastes and environment, ISBN 978-80-248-2074-3, VŠB - Technical university of Ostrava, Ostrava, 2009
 4. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Preparation of Artificial Aggregates based on Self-burning of Coal-wastes, příspěvek na konferenci 17. Internationale Baustofftagung, ISBN 978-3-00-027265-3, Bauhaus-Universitat Weimar, Weimar, 2009
 5. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., EKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝROBY NOVÝCH SPÉKANÝCH KAMENIV, příspěvek na konferenci XIII. International conference of research institute of building materiels, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot., Telč, 2009
 6. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., VLIV ZPŮSOBU ZAPALOVÁNÍ NA PRŮBĚH VÝPALU UHELNÝCH HLUŠIN, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT, Kruh u Jilemnice, 2009
 7. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Nový směr užití uhelných hlušin ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2009, ISBN 978-80-02-02108-7, PCHE - PetroCHemEng., Milovy, 2009
 8. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., TEPELNĚ UPRAVENÁ UHELNÁ HLUŠINA JAKO KAMENIVO DO BETONU, příspěvek na konferenci XII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ, ISBN 978-80-7204-629-4, VUT Brno, Brno, 2009
 9. PROCHÁZKA, D.; BENEŠ, D.; ČERNÝ, V., Barytová malta s cementovým pojivem pro stínění proti ionizujícímu záření, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecká konference. Materiálové inženýrství., ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 10. DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Alternativní suroviny pro korekci spalitelných látek při výrobě spékaných kameniv, příspěvek na konferenci 6. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, ISBN 978-80-86604-42-8, SEKURKON, Beroun, 2009
 11. ČERNÝ, V., UMĚLÉ KAMENIVO ZE SPÉKANÝCH UHELNÝCH HLUŠIN, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 12. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., MOŽNOSTI TEPELNÉ ÚPRAVY ANTRACITICKÝCH POPÍLKŮ PRO VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2009

2008

 1. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., TEPELNĚ UPRAVENÉ POPÍLKY JAKO PUCOLÁNOVÁ PŘÍSADA PRO VÝROBU BETONU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2008
 2. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Building Materials from Energetic Wastes and Suitable ecological Ways of their Utilization, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, 2008
 3. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Příspěvek k problematice vlivu uhelných hlušin na jakost umělého kameniva, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 4. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Možnost použití korekčních přísad na bázi odpadů při výrobě agloporitu, příspěvek na konferenci Construmat 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT Brno, Fakulta stavební, Brno, 2008
 5. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Possibilities of natural gas decreasing in agloporit production., příspěvek na konferenci XII. International conference of research institute of building materiels, ISBN 978-80-254-2029-4, Výzkumný ústav stavebních hmot. 2008, Telč, 2008
 6. ČERNÝ, V., Agloporit na bázi fluidních popílků, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2008, ISBN 978-80-02-02011-0, PCHE PetroCHemEng, Milovy, 2008
 7. ČERNÝ, V., ZAPALOVÁNÍ VSÁZKY PEVNÝMI PALIVY PŘI VÝROBĚ AGLOPORITU, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT Brno, Brno, 2008

2007

 1. KALOVÁ, V.; ČERNÝ, V., Optimization of raw material mixtures for new technology of processing of sintered fly ash aggregate, příspěvek na konferenci The 3rd Central European Congress on Concrete Engeneering Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures, ISBN 978-963-420-923-2, Budapest University of Technology and Economics, Department of Construction Materials and Engeneering Geology, Budapest, Hungary, 2007
 2. ČERNÝ, V.; KALOVÁ, V., New production technology of sintered fly ashes aggregate, příspěvek na konferenci The 3rd Central European Congress on Concrete Engeneering Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures, ISBN 978-963-420-923-2, Budapest University of Technology and Economics, Department of Construction Materials and Engeneering Geology, Budapest, Hungary, 2007
 3. ČERNÝ, V.; KALOVÁ, V., Vliv výšky vsázky na kvalitu samovýpalu kameniva ze spékaných popílků, příspěvek na konferenci 6. konference TECHNOLOGIE BETONU (2007), ISBN 978-80-903807-4-5, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 4. KALOVÁ, V.; ČERNÝ, V., Ověření inovačních námětů pro výrobu lehkého umělého kameniva, příspěvek na konferenci 6. konference TECHNOLOGIE BETONU (2007), ISBN 978-80-903807-4-5, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 5. ČERNÝ, V., KAMENIVA ZE SPÉKANÝCH POPÍLKŮ, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT Brno, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný