English

Ing. Dominik Gazdič, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; DVOŘÁK, K., Study of the Hydration Process of Synthetic Preparation of Ettringite by Direct Addition of Aluminum Sulfate and Calcium Hydroxide, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Influence of Ambient Temperature on Course of Cement Stone Solidification, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications,, Switzerland, 2018
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; DVOŘÁK, K., Synthetic Preparation and Properties of Ettringite, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 4. GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; HANÁČEK, J., Influence of Plasticizers on Properties of Anhydrite Binder, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Effect of fluidized bed ash on the thermodynamic stability of hydraulic binders, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publishing Ltd., Switzerland, 2017
 2. DOLÁK, D.; DVOŘÁK, K.; BUREŠ, J.; GAZDIČ, D., Comparison of mineralogical changes during thermal processing of limestones, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publishing Ltd., Switzerland, 2017
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; MAGRLA, R., Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT Ljublana, Slovinsko, 2017
 4. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D., The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier , Netherlands, 2017
 5. GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Fired hydraulic binder based on fluidized combustion fly ash, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017

2016

 1. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M., The Use of FBC Fly Ash in the Preparation of Portland Cement Clinker, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K., Belit Cement Based on Concrete Recyclate, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, 2016
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K., Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 4. MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Study of Ettringite by Hydration of Yeelimite Clinker, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, trans tech Publications, Switzerland, 2016
 5. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Technological Properties Testing of Blended Portland Cements with Fluidized Filter Ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication Ltd., Switzerland, 2016
 6. MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Long-term Observation of Yeelimite Clinker Hydration in Environment of Saturated Water Vapour, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Černá Hora, 2016
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., METHOD FOR THE ACCELERATED TESTING OF THE DURABILITY OF A CONSTRUCTION BINDER USING THE ARRHENIUS APPROACH, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, De Gruyter, Bratislava Slovensko, 2016

2015

 1. MAGRLA, R.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Substitution of Limestone in Raw Mixture for Burning Portland Cement by FBC Ash, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications,, Švýcarsko, 2015
 2. GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I., Laboratory Burning of Anhydrite from Phosphogypsum, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, TTP, Švýcarsko, 2015
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; STACHOVÁ, J., FBC- ash as a substitute of part material raw during production of portland cement, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarsko, 2015
 4. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., FBC – ash as principal constituent of mixed hydraulic binder, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015

2014

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Možnosti výroby směsných cementů na bázi fluidních popílků, část II, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 2. GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M., High-Temperature X-Ray Powder Diffraction of Secondary Gypsum, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014
 3. HLAVINKOVÁ, E.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; HAVLÍČKOVÁ, K., Laboratory preparation of a ternary binder system, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; GEMRICH, J.; STANĚK, T., Potential to reduce CO2 emissions when producing hydraulic binders, článek v Cement International, ISSN 1610-6199, Verlag Bau+Technik GmbH, Německo, 2014
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Alpha plaster produced by the pressureless method of dehydration in salt solution, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Prague, Praha, 2014
 6. GAZDIČ, D., Industrial resources for the production of sulphate binders, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 7. MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Testing self-levelling floor screeds on the basis of ternary binder, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 8. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I., Study of increasing of belite reactivity, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 9. DVOŘÁK, K.; DOBROVOLNÝ, P.; GAZDIČ, D., Pozzolanic aktivity increase of recycled glass, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 10. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; STACHOVÁ, J., Study of the kinetics of hydration process of anhydrite using external exciters, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-926-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 11. HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D., Fázové složení cementářských odprašků jako zdroj soli pro tvorbu roztoku na výrobu alfa sádry, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 16. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Study of belite structure changes influenced by potassium, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Prague, Praha, 2013
 2. GAZDIČ, D.; HÁJKOVÁ, I.; MAGRLA, R., Monitoring of Calcium Sulphate Phase Transformations Using Hightemperature X-ray Diffraction, příspěvek na konferenci Binders an Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 3. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; WALTER, M., Modification of the Raw Mix for Firing of Dicalcium Silicate Using Potassium Sulphate, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; GEMRICH, J.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Možnosti výroby směsných cementů na bázi fluidních popílků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2013
 5. GAZDIČ, D., Slag-sulphate binder preparation, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 6. HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Beta sádra ze sekundárních surovinových zdrojů, příspěvek na konferenci 17. mazinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference, ISBN 978-80-87397-14-5, T.D.V. Brno, Brno, 2013
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; MAGRLA, R.; STACHOVÁ, J., SNIŽOVÁNÍ EMIS CO2 V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU VYUŽITÍM FLUIDNÍHO POPÍLKU, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, VUT, 2013
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Analýza využitelnosti energosádrovce z elektrárny Opatovice pro výrobu síranových pojiv, , vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013

2012

 1. HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J., Příprava síranového pojiva z chemosádrovce, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT Brno, Brno, 2012
 2. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Study of increasing of belite cement reactivity, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ICAMM2012, Sanya China, 2012
 3. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Commercially used sulphate binders based on anhydrite, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, GCCSEE, Yichang, 2012
 4. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Possibilities of alpha gypsum preparation in chloride salt solutions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, GCCSEE 2012, Yichang, 2012
 5. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Gypsum dehydration to Alpha-gypsum in mixed chloride solutions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, ICAMEM 2011, 2012

2011

 1. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Utilization of fluid bed fly ash in the preparation of raw materialas base for portland cement burning, , ISSN 0009-2770, Brno Univerzity of Technology, Brno, 2011
 2. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Theoretical background of gypsum dehydration to alpha-gypsum in chloride solution, , ISSN 0009-2770, Brno University of technology, Brno, 2011
 3. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Možnosti přípravy alfa sádry v roztocích chloridových solí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košická Belá, 2011
 4. STACHOVÁ, J.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Studium výpalu portlandského slinku na bázi fluidního popílku, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj VUMO, Brno, 2011
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Cenizas volantes de lecho fluidizado como un componente base de las materias primas del cemento portland, článek v Cemento Hormigón, ISSN 0008-8919, Ediciones Cemento S.L., Madrid, 2011

2010

 1. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; NOVÁK, J., Netradiční pojiva na bázi třísložkového systému struska-fluidní popílek-anhydrit, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; PŘEHNAL, P., Belitický cement připravený nízkoenergetickými výpaly, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 3. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Využití chloridových odprašků pro přípravu sádry roztokovou metodou, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292), ISBN 978-80-87397-02-2, Vustah, Brno, 2010
 4. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Využití fluidního popílku pro výpal portlandského slinku, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292), ISBN 978-80-87397-02-2, Vustah, Brno, 2010
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Výzkum kinetiky belitického cementu, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Kočovce, 2010
 6. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Vývoj a využití anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2010

2009

 1. GAZDIČ, D.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; NOVÁK, J., Hydraulická maltovina s anhydritovou složkou, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 2. GAZDIČ, D.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; HOFFMANN, O.; NOVÁK, J., Study of Latent Hydraulicity of Limy Alumosilicate Systems from Secondary Raw Material Sources, příspěvek na konferenci Wastes and Enviroment, ISBN 978-80-248-2074-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Utilization of chloride salts for dehydrating solution preparation in the production of alfa-gypsum by the pressureless method, příspěvek na konferenci 17. Intermational Baustofftagung, Ibausil, ISBN 978-3-00-027265-3, Bauhaus - Universität Weimar, Weimar, 2009
 4. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Anhydritové podlahové směsi, příspěvek na konferenci Podlahy 2009, ISBN 978-80-254-5231-8, Betonconsult, s.r.o., Praha, 2009
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; HOFFMANN, O., Increasing hydration kinetics of belite cement, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KALIVODA, K., Poloprovozní výroba beta sádry, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT v Praze, Kruh u Jilemnice, 2009
 7. GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L.; NOVÁK, J., Modifikace přírodního anhydritu síranovým budičem, příspěvek na konferenci Proceeding of the Internationla Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT v Praze, Kruh u Jilemnice, 2009
 8. GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Zvýšení reaktivity belitického cementu, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2009
 9. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Betonové recykláty jako dílčí surovinová báze pro výpal belitického slinku, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 10. GAZDIČ, D., Modifikace anhydritové maltoviny zušlechťujícími přísadami, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009

2008

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Struskosíranový cement na bázi anhydritu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 2. GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; HROUDOVÁ, J., Belitický cement s využitím betonového recyklátu, příspěvek na konferenci Cement 2008 - Inovačné trendy vo výrobe stavebných látok, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 2008
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Použití přírodního anhydritu pro výrobu samonivelačních podlah, příspěvek na konferenci Podlahy 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, Praha, 2008
 4. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Modifikace polského přírodního anhydritu směsným budičem, příspěvek na konferenci Construmat 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 5. GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Vliv ztekucovadla na vlastnosti anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 6. GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Firing proces of hydrailic lime based on FBC ash, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2008
 7. GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; NOVÁK, J., Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj - cement, vápno, sádra, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský dvůr, 2008
 8. GAZDIČ, D., Využití energosádrovce k přípravě anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2008, ISBN 978-80-02-02011-0, PCHE PetroCHemEng, Milovy, 2008
 9. GAZDIČ, D., Vývoj síranového pojiva z přírodního anhydritu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D., Vývoj směsného síranového pojiva, příspěvek na konferenci Maltoviny 2007, ISBN 978-80-214-3520-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007
 2. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Natural anhydrite modification cause by external exciter, příspěvek na konferenci Silichem 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno-Rozdrojovice, 2007
 3. VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D., Příprava anhydritové malty, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2007
 4. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Vliv retenční přísady na dosahované technologické vlastnosti anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2007
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L., Využití anhydritové maltoviny pro přípravu podlah, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007, ISBN 978-80-254-0144-6, ČVUT Praha, Praha, Masarykova kolej ČVUT, 2007
 6. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Effect of admixtures on the properties of binder based on natural anhydrite, příspěvek na konferenci Matbud´ 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Institute of building materials and structures, Cracow, Poland, 2007
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Natural anhydrit - raw-material for production of dry mortar mixtures, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2007
 8. VEHOVSKÁ, L.; GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Vliv vnějších parametrů na chování anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj - cement, vápno, sádra, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2007
 9. GAZDIČ, D.; NOVÁK, J., Výroba anhydritové maltoviny výpalem z energosádrovce, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2007, ISBN 978-80-02-01894-0, PCHE PetroCHemEng, Milovy, 2007
 10. GAZDIČ, D., Síranové pojivo na bázi anhydritu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007

2006

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D., Problematika anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Maltoviny 2006, ISBN 80-214-3322-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný