English

Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. – seznam publikací

2013

 1. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; GOTTVALDOVÁ, J., Analýza hluku od silniční dopravy se zaměřením na kontakt kola s vozovkou, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-866-3, Cerm s.r.o., Brno, 2013

2011

 1. KUDRNA, J.; GOTTVALDOVÁ, J.; DAŠKOVÁ, J.; DAŠEK, O.; NEKULA, L., Asfaltové směsi snižující hlukové emise a zlepšující protismykové vlastnosti, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2011, ISBN 978-80-903925-2-6, Pragoprojekt, a.s., České Budějovice, 2011
 2. GOTTVALDOVÁ, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., Hluk na styku pneumatika vozovka, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava - Vítkovice, 2011
 3. GOTTVALDOVÁ, J., Vyhodnocení protihlukových úprav, výzkumná zpráva projektu Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha, 2011
 4. GOTTVALDOVÁ, J., Automobilový hluk, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava - Vítkovice, 2011
 5. GOTTVALDOVÁ, J.; KUDRNA, J., SNIŽOVÁNÍ DOPRAVNÍHO HLUKU VE MĚSTECH, , ISBN 978-80-02-02321-0, Česká silniční společnost, Hustopeče, 2011

2010

 1. SMĚLÝ, M.; GOTTVALDOVÁ, J., Cvrčovice, zástavba RD inženýrské sítě, , Brno, 2010
 2. GOTTVALDOVÁ, J., Posouzení konstrukce vozovek s uplatněním otevřených asflatových koberců a asfaltových vrstev snižujících hlučnost, výzkumná zpráva projektu Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha, 2010
 3. GOTTVALDOVÁ, J.; DAŠEK, O., Problematika hluku - nízkohlučné kryty vozovek, , Praha, 2010
 4. KUDRNA, J.; GOTTVALDOVÁ, J.; DAŠEK, O.; HORÁK, K., Tiché kryty vozovek pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Výrobky pro silniční infrastrukturu, René Růžička STAVOKONZULT, Hradec Králové, 2010
 5. SMĚLÝ, M.; GOTTVALDOVÁ, J.; KOSŇOVSKÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T., Dopravně inženýrské posouzení silniční sítě v městysi Plaňany, , Brno, 2010
 6. HALODOVÁ, J., Hluk na styku pneumatika - vozovka, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010

2009

 1. HALODOVÁ, J., POSOUZENÍ KONSTRUKCE VOZOVEK S UPLATNĚNÍM OTEVŘENÝCH ASFALTOVÝCH KOBERCŮ A ASFALTOVÝCH VRSTEV SNIŽUJÍCÍCH HLUČNOST, výzkumná zpráva projektu Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha, 2009
 2. HALODOVÁ, J.; KUDRNA, J., PROTIHLUKOVÉ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVEK, příspěvek na konferenci Konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4, 2009
 3. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J., NOVOSTAVBA SKLADOVACÍ HALY, k.ú. BRNĚNSKÉ IVANOVICE, PARC. Č. 80/1,80/5 A 76/28 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, , Brno, 2009
 4. SMĚLÝ, M.; KOSŇOVSKÝ, M.; HALODOVÁ, J., "SILNICE II/430 VYŠKOV - TRŽIŠTĚ" - PARKOVACÍ STÁNÍ, CYKLISTICKÁ STEZKA, , Brno, 2009
 5. SMĚLÝ, M.; MLYNÁŘOVÁ, L.; KOSŇOVSKÝ, M.; HALODOVÁ, J.; RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; APELTAUER, T., Rešerše domácí a zahraniční literatury a analýza možných přístupů k řešení problematiky pěší dopravy v ČR., výzkumná zpráva projektu , Brno, 2009
 6. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J., PŘÍSTUPOVÁ ÚČELOVÁ CESTA KE HŘBITOVU, , Brno, 2009
 7. HALODOVÁ, J., Problematika dopravního hluku, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 8. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J., Úprava náměstí ve Ždánicích (DUR), , Brno, 2009

2008

 1. HALODOVÁ, J., Posouzení konstrukce vozovek s uplatněním otevřených asfaltových koberců a asfaltových vrstev snižujících hlučnost, výzkumná zpráva projektu Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha, 2008
 2. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J.; KOSŇOVSKÝ, M.; RADIMSKÝ, M., Dopravní úprava centrální části obce Bohdalice - Pavlovice, m.č. Bohdalice, , Brno, 2008
 3. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; HALODOVÁ, J., R55 Otrokovice, obchvat JV", č. ISPROFIN: 327 111 6022, SO 109 Připojení ze silnice I/55, aktualizace 2008, , Brno, 2008
 4. SMĚLÝ, M.; RADIMSKÝ, M.; HALODOVÁ, J., Prodloužení chodníků a přesun autobusových zastávek Luleč - směr Vyškov, , Brno, 2008
 5. SMĚLÝ, M.; HALODOVÁ, J., Ulice Na Konci, , Brno, 2008
 6. HALODOVÁ, J., Akustická kamera, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008

2007

 1. RADIMSKÝ, M.; HALODOVÁ, J., SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S VOZOVKOU V ANGLII, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný