English

Ing. Zdeněk Čada – seznam publikací

2015

 1. KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; HRADIL, P., Analýza chování stěn z keramických tvárnic při cyklickém zatížení s užitím podrobného FEM modelu, příspěvek na konferenci SVSFEM ANSYS 2015, ISBN 978-80-905525-2-4, Hustopeče, Česká republika, 2015
 2. SALAJKA, V.; KALA, J.; ČADA, Z.; HRADIL, P., Modification of response spectra by probabilistic approach, příspěvek na konferenci Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ISBN 978-1-138-02681-0, Wroclav, Polsko, 2015

2014

 1. STRYK, J.; GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; JURÁNEK, P.; NOHELOVÁ, H., Importance of correct dowel posittions in transversal joints of rigid pavements, příspěvek na konferenci 12 th International symposium on concrete roads 2014, Praha, 2014

2013

 1. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; ČADA, Z., Loviisa Powerplant Turbo-set Foundation, Dynamic Analysis of the Reinforced Concrete Table-top Foundation with Turbo-generator, , Brno, Česká republika, 2013

2011

 1. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V., The Probabilistic Approach to Modification of Seismic Linear Response Spectra, příspěvek na konferenci Future Communication, Computing, Control and Management, ISBN 978-3-642-27310-0, Berlin Heidelberg, 2011
 2. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Seismic analysis of a building structure considering uncertainties of its dynamic properties, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 29. CADFEM Users meeting 2011, ISBN 3-937523-08-1, Stuttgart, 2011
 3. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J.; ČADA, Z., Test and Analysis of Reinforced Concrete Crash Barrier Lock, příspěvek na konferenci ANSYS CONFERENCE 29.CADFEM USERŚ MEETING 2011, ISBN 3-937523-08-1, Stuttgart, 2011
 4. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje., článek v International Journal EGRSE, ISSN 1803-1447, Praha, 2011
 5. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Assessment of tanks with fluids subjected to seismic excitation, příspěvek na konferenci 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 6. ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V., Parametric study on dynamic behaviour of a multi-storey building including soil-structure interaction, příspěvek na konferenci 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011

2010

 1. HRADIL, P.; ČADA, Z.; NEVAŘIL, A.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., Computer modeling of the railway track structure rail vehicle interaction, příspěvek na konferenci Conference Proceedings Ansys conference and 28 CADFEM Users meeting, ISBN 3-937523-07-3, Aachen, Německo, 2010
 2. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V., Assessment of the Seismic Resistance of Tanks with Fluid, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 28. CADFEM Users, ISBN 3-937523-07-3, Německo, 2010
 3. ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., The Response of a Removable Noise Damping Wall to the Impact of Motorcar, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 28. CADFEM Users, ISBN 3-937523-07-3, Aachen, Německo, 2010
 4. MRÓZEK, M.; ČADA, Z.; SALAJKA, V., Numerická simulace odtržení skloepoxidové vrstvy Adaflex BG, příspěvek na konferenci ANSYS konference 2010 pro Českou republiku a Slovensko, ISBN 978-80-254-8388-6, Frymburk, 2010
 5. ČADA, Z.; SALAJKA, V., VLIV HUSTOTY ZÁZNAMU VSTUPNÍHO ZEMĚTŘESENÍ PRO GENEROVÁNÍ SPEKTER ODEZVY POMOCÍ PŘÍKAZU RESP V PROGRAMU ANSYS, příspěvek na konferenci ANSYS konference 2010 pro Českou republiku a Slovensko, ISBN 978-80-254-8388-6, SVS FEM, Frymburk, 2010
 6. HRADIL, P.; ČADA, Z.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Generation of Synthetic Accelrograms Based on Standartized Seismic Response Spectra and their application to solution of seismic response of building structures, příspěvek na konferenci Internation Conference on Civil Engineering Design and Construction (Eurocodes Science and Practice), ISBN 978-954-322-310-7, Varna, 2010
 7. HOUŠŤ, V.; ČADA, Z., Výpočet dotvarování zakřiveného mostu, příspěvek na konferenci MOSTY 2010, ISBN 978-80-903806-0-8, Brno, Česká republika, 2010
 8. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V., Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2010
 9. HRADIL, P.; ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR, příspěvek na konferenci Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 978-80-248-2343-0, Ostrava, 2010
 10. ČADA, Z.; HOUŠŤ, V., Výpočet dotvarování ŽB konstrukce numerickou integrací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Brno, Česká republika, 2010

2009

 1. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; ČADA, Z., Odezva panelových domů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů sestavených na zákledě normových spekter odezvy, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 2. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; ČADA, Z., Vliv vazeb na seizmickou odezvu panelových budov, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 3. KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ČADA, Z., Dynamic analysis of the penstock of the pumped-storage power plant, příspěvek na konferenci 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, ISBN 978-80-214-3947-4, Brno, Česká republika, 2009
 4. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Vliv modelování založení konstrukce a modelování styků mezi panely mnohopodlažního panelového domu na jeho dynamickou odezvu při seizmické události, příspěvek na konferenci Konference ANSYS, ISBN 978-80-254-5437-4, Plzeň, Česká republika, 2009
 5. MRÓZEK, M.; NEVAŘIL, A.; ČADA, Z.; BRAŤKA, M., CONTEMPORARY APPROACHES TO SEIZMIC ANALYSIS OF TANK WITH FLUID, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 6. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Odezva stavebních objektů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů, příspěvek na konferenci borník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ISBN 978-80-248-2119-1, Ostrava, Česká republika, 2009
 7. HOUŠŤ, V.; ČADA, Z., Buried concrete arch, příspěvek na konferenci Mladý vedec 2009 - 1. Medzinárodná doktorandská konferencia stavebníctva a architektúry, ISBN 978-80-553-0176-1, Podbánské, 2009
 8. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Odezva stavebních objektů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2009

2008

 1. ČADA, Z.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M., Odezva nádrže na seizmické zatížení, příspěvek na konferenci Mezinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, SR, 2008
 2. BRAŤKA, M.; ČADA, Z., Vliv podzákladí na modální charakteristiky základu stroje, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Ostrava, ČR, 2008
 3. ČADA, Z.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M., Odezva ocelové nádrže při zatížení technickou seizmicitou, příspěvek na konferenci ANSYS 2008, ISBN 978-80-254-3355-3, Luhačovice, ČR, 2008
 4. ČADA, Z., Automatizace posouzení železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008 - 10. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-45-5, Brno, ČR, 2008

2007

 1. ČADA, Z., Stanovení tuhosti podloží rotačně symetrické konstrukce, příspěvek na konferenci new trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovensko, 2007
 2. ČADA, Z., Pravděpodobnostní modul klasického prostředí ANSYS, příspěvek na konferenci 15. ANSYS, Lednice, Česká republika, 2007
 3. ČADA, Z., Modelování chladící věže MKP a výpočet modálních charakteristik, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Brno, Česká republika, 2007
 4. ČADA, Z., Modelování zatížení chladících věží v programu ANSYS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Brno, Česká republika, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný