English

Ing. Jan Koláček, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Nedávné realizace konstrukcí s předpjatou mostovkou v severní Americe, příspěvek na konferenci Betón na Slovensku 2014-2018 Zborník prednášok z konferencie SNK fib, ISBN 978-80-8200-019-4, Slovenský národný komitét fib a IRIS, Bratislava, 2018
 2. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada, příspěvek na konferenci MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník příspěvků, ISBN 978-80 86604-74-9, SEKURKON s.r.o., Brno, 2018
 3. ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J., Prostorové konstrukce podepřené kabelem, příspěvek na konferenci MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník přednášek, ISBN 978-80 86604-74-9, Sekurkon s.r.o., Brno, 2018
 4. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA, příspěvek na konferenci MOSTY 2018, 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ, ISBN 978-80 86604-74-9, SEKURKON s.r.o., Brno, 2018
 5. ZICH, M.; PROKEŠ, J.; BOŘÍKOVÁ, K.; KOLÁČEK, J., Betonová konstrukce plavební komory Hněvkovice, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2018

2017

 1. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Složitá rekonstrukce staršího bytového domu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 2. BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J., Nejčastější poruchy opěrných zdí z gabionů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 3. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada, příspěvek na konferenci 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnosT ČSSI, Litomyšl, 2017
 4. ZICH, M.; KOLÁČEK, J. a kol., Betonové konstrukce na stavbě plavební komory Hněvkovice, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 5. ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem kabelem , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 6. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 7. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan v kanadském Edmontonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 8. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., K návrhu a provádění gabionových opěrných stěn, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Bussiness Media CZ s.r.o., Praha, 2017
 9. BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J., K poruchám opěrných zdí z gabionů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27.mezinárodního sympozia Sanace 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Brno, 2017
 10. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Složitá rekonstrukce staršího bytového domu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27.mezinárodního sympozia Sanace 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Brno, 2017
 11. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Navrhování dálničních mostů, příspěvek na konferenci Sborník přéspěvků; 22. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2017, ISBN 978-80-86604-71-8, Sekurkon s.r.o., Brno, 2017

2016

 1. BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J., Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Praha, 2016
 2. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Havárie konstrukce záchytné sítě golfového hřiště, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2016, ISBN 978-80-214-5340-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Optimalizace prefabrikovaných prvků s ohledem na spotřebu materiálu, , 2015

2014

 1. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; VAŠÍČEK, J.; DIBELKA, V., Optimalizace prefabrikovaných dílců s ohledem na spotřebu materiálu, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 2. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; BOLLMAN, J., Most přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2014
 3. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., BETONOVÉ MOSTY I - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ, , ISBN 978-80-214-4979-4, Ing. Vladislav Pokorný-LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2014
 4. PERLA, J.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Vady, poruchy a rekonstrukce vodonepropustných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE, ISBN 978-80-214-4934-3, Brno, 2014
 5. KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Zesilování průmyslových hal, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE, ISBN 978-80-214-4934-3, Brno, 2014
 6. BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Vznik a následky havárií a statické poruchy stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE, ISBN 978-80-214-4934-3, Brno, 2014
 7. HURYTA, L.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Zesílení svislých konstrukcí výškové budovy, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE, ISBN 978-80-214-4934-3, Brno, 2014
 8. NAVRÁTIL, J.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Software pro statickou analýzu a dimenzování mostů, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři MOSTY, ISBN 978-80-214-4859-9, Brno, 2014
 9. STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Mosty rychlostní komunikace R1 na Slovensku, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři MOSTY, ISBN 978-80-214-4859-9, Brno, 2014
 10. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Experimantální analýza mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři MOSTY, ISBN 978-80-214-4859-9, Brno, 2014
 11. ŘEHULKA, M.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Zkušenosti s návrhem a statickou analýzou obloukových a klenbových mostů, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři MOSTY, ISBN 978-80-214-4859-9, Brno, 2014
 12. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Zkušenosti z bourání dvou komínů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2014

2013

 1. STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P.; NEČAS, R., Dvě zavěšené lávky postavené ve městě Eugene, Oregon, USA, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. KOLÁČEK, J., Analýza půdorysně zakřivených zavěšených a visutých lávek, , VUT Brno, Brno, 2012
 2. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dynamic response of concrete footbridges, příspěvek na konferenci Third International Workshop - Design of concrete structures using EUROCODES, ISBN 978-3-902749-03-1, Technische Universität Wien, Vídeň, Rakousko, 2012
 3. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Klenbový strop historické budovy, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Stavitel, Praha, 2012
 4. KOLÁČEK, J., Model test of cable supported bridges, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th fib International PHD Symposium in Civil Engineering, ISBN 978-3-86644-858-2, KIT Scientific Publishing, Karlsruhe, 2012
 5. ZICH, M.; KOLÁČEK, J.; DANĚK, P., POUŽITÍ STRUNOVÝCH TENZOMETRŮ PRO ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS s.r.o, Praha, 2012
 6. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P., Dvě zavěšené lávky pro pěší ve městě Eugene, Oregon, USA, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2012
 7. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dynamic response of concrete footbridges, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, fib - International Federation for Structural Concrete, Switzerland, 2012
 8. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 9. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 10. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Problémy při opravách krovů a stropů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Stavitel, Praha, 2012

2011

 1. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2011
 2. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Model půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2011
 3. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J., Bridge progressively cast span-by-span using stationary or movable scaffolding, příspěvek na konferenci Second international worshop - Design of concrete structures and bridges using eurocodes, ISBN 978-80-8076-094-6, Slovak university of technology in Bratislava, Bratislava, 2011
 4. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges, příspěvek na konferenci Footbridge 2011, Attractive structures at reasonable costs, ISBN 978-83-7125-205-1, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 5. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges, , ISBN 978-83-7125-204-4, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 6. STRÁSKÝ, J.; BOLLMAN, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Willamette river bridge, Eugene, Oregon, USA, příspěvek na konferenci fib Symposium PRAGUE 2011 CONCRETE ENGINEERING FOR EXCELLENCE AND EFFICIENCY, ISBN 978-80-87158-29-6, Czech Concrete Society (CBS) / Czech fib National Member Group, Praha, 2011
 7. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Zesilování dřevěných prvků krovů a stropů, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011

2010

 1. ZICH, M.; KOLÁČEK, J.; MICHÁLEK, L., Sledování a analýza chování předpjatých stěn nádrží v Loukově, příspěvek na konferenci 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, Praha, 2010
 2. ZICH, M.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J., Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů, spec. publikace, ISBN 978-80-86897-38-7, Verlag Dashofer, nakladatelství, Praha, 2010
 3. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Zavěšený most přes řeku Elbow v Kanadě, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s.r.o., Brno, 2010
 4. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P., Dvě zavěšené lávky v městě Eugene, Oregon, USA, příspěvek na konferenci 15. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2010, ISBN 978-80-86604-48-0, Sekurkon s.r.o., Brno, 2010
 5. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Zavěšený most přes řeku Elbow, Calgary, Alberta, Kanada, příspěvek na konferenci 15. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2010, ISBN 978-80-86604-48-0, Sekurkon s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J., Stabilitní analýza obloukového mostu přes řeku Willamette, USA, příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny 2009, Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-20-3, Česká betonářská společnost, Hradec Králové, 2009
 2. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dynamická odezva betonových lávek, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Sborník rozšířených abstraktů, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB TU, Ostrava, 2009
 3. STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J., Self-anchored structure with straight bridge deck, kapitola v Technical sheets 2008 - Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures, ISBN 978-80-01-04460-5, CTU in Prague, Praha, 2009
 4. STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J., Samokotvená visutá konstrukce s rovnou mostovkou, kapitola v Technické listy 2008 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, ČVUT, Praha, 2009
 5. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dynamická odezva betonových lávek, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2009
 6. KOLÁČEK, J., Samokotvené visuté konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, 2009

2008

 1. KOLÁČEK, J., Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Brno, 2008

2007

 1. NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J., Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku., příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny, Hradec Králové, Česká republika, 2007
 2. KOLÁČEK, J., Oblouková skořepinová konstrukce velkého rozpětí, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Brno, 2007

2006

 1. KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J., Oblouková skořepinová konstrukce velkého rozpětí, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 13.betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, Hradec Králové, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný