English

Ing. Petr Misák, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R., Experimentální posouzení míry vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na vybrané vlastnosti lehkého betonu, příspěvek na konferenci 15. konference Technologie 2018 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-906759-5-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2018
 2. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL: metody, vlivy, praxe, problémy, , 2018
 3. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vlastnosti betonu zkoušené v laboratoři nebo na konstrukci – systemizace, , 2018
 4. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R., Experimental Determination of how the Static Modulus of Elasticity is Influenced by the Value of the Upper Loading Stress, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 5. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Repeatability and Reproductibility of Results of Fresh Concrete Testing, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 6. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Repeatability and Reproducibility of the Static Elastic Modulus of Concrete Measurement, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 7. MISÁK, P., Vyjadřováni´ nejistot měřeni´ v kvantitativni´m zkoušeni´, , Seč - Ústupky 278, 2018
 8. MISÁK, P., Vlastnosti ztvrdlého betonu - údaje o shodnosti zkušebni´ch metod, , Lísek, Hotel Skalský dvůr, 2018

2017

 1. HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P., Možnosti experimentálního stanovení modulu pružnosti v rané fázi zrání cementových kompozitů, příspěvek na konferenci Sborník konference MALTOVINY 2017, ISBN 978-80-214-5446-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 2. VANĚREK, J.; ŠMAK, M.; KUSÁK, I.; MISÁK, P., The durability of FRP/wood bonds glued by epoxy resin, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2017
 3. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek čerstvého betonu, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 4. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Study of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, , ISBN 978-889-385-041-4, Societa editrice esculapio, Bologna, 2017
 5. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 6. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature During the Hardening of Concrete, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 7. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M., Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 8. MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Statistical view of evaluating concrete-surface-layer permeability tests in connection with changes in concrete formula, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 9. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental determination of the influence of fresh concrete composition on its resistance to water and de-icing chemicals by means of two methods, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 10. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 11. TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., The Analysis of Acoustic Emission Signals Generated in Cement-based Composites During the Cyclic Loading Test, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 12. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; KERŠNER, Z., Development of shrinkage and fracture parameters in selected fine-grained cement-based composites, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 13. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Experimental assessment of the influence of multiple cyclic loading on the dynamic modulus of elasticity of concrete, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 14. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Experimental Analysis on Shrinkage and Swelling in Ordinary Concrete, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, USA, 2017
 15. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Assessment of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 16. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; HALAMOVÁ, R., Stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – metody, praxe, problémy, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2017
 17. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R., Experimentální stanovení vlivu hodnoty horního zatěžovacího napětí při zkoušce statického modulu pružnosti betonu na jeho výslednou hodnotu, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 18. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek statického modulu pružnosti betonu, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 19. MORAVCOVÁ, B.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 20. KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Porovnání výsledků zkoušek dvou různých přístrojů pro stanovení rychlosti ultrazvukového vlnění v cementových kompozitech, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 21. MORAVCOVÁ, B.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 22. KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Porovnání výsledků zkoušek dvou různých přístrojů pro stanovení rychlosti ultrazvukového vlnění v cementových kompozitec, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 23. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P., Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement-Based Composites during Ageing, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, USA, 2017

2016

 1. MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L., Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého betonu, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonoářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 2. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature during the Hardening of Concrete, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 3. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M., Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 4. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Advanced Measurement of Volume Changes of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing. , , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 5. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimental Determination of the Influence of an Air Entraining Additive on the Resistance of Concrete to Chemical Defrosting Agents, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 6. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of Concrete Resistance of Various Composition to Water and De-Icing Chemicals, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 7. MISÁK, P.; PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T., Evaluation of Permeability Tests of Surface Layer of Concrete of Various Composition, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 8. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; ŠPANIHELOVÁ, I.; MISÁK, P., The Properties of Historical Wrought Iron Tie Rods, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 9. KOCÁB, D.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; CIKRLE, P., Assessment of the Influence of Ambient Temperature on the Hardening of Concrete and its Elastic and Strength Properties, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 10. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 11. KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O.; MISÁK, P., The Volume Changes of Cement Composites in the Early Stage of Setting and Hardening , , ISBN 978-961-94088-0-3, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2016
 12. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; BLAŽEK, M., POSSIBILITIES OF DETERMINING THE AIR-PORE CONTENT IN CEMENT COMPOSITES USING COMPUTED TOMOGRAPHY AND OTHER METHODS, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Istitute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
 13. TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L., Parameters of Acoustic Emission Signals Obtained During the Setting and Hardening of Concrete Mixtures with Different Water-Cement Ratio, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 14. PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; VYMAZAL, T., Hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu v závislosti na jeho složení pomocí metodiky DOE, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 15. TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M., Applying Method of Acoustic Emission for Monitoring of Different Concrete Mixture during Setting and Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M., Použití metody akustické emise pro sledování čerstvých betonů během tuhnutí a tvrdnutí, příspěvek na konferenci 22. konference BETONÁŘSKÉ DNY (2015), ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 2. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; ŠPANIHELOVÁ, I.; MISÁK, P., Vlastnosti historických kovaných kleští (táhel), příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 3. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T., Experimentální ověření vlivu provzdušňovací přísady na odolnost betonu proti působení chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 4. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimentální zhodnocení odolnosti betonu různých receptur proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 5. MISÁK, P.; PŐSSL, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Vyhodnocení permeability povrchové vrstvy betonů s různým složením, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 6. TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P.; PAZDERA, L., VLIV VODNÍHO SOUČINITELE NA VYBRANÉ PARAMETRY SIGNÁLŮ AKUSTICKÉ EMISE ZÍSKANÉ BĚHEM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015
 7. KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B., Experimental Determination of the Influence of Water/Cement Ratio Value on the Resistance of Concrete to the Action of Water and Chemical Thawing Agents, , ISBN 978-961-92518-8-1, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2015
 8. PŐSSL, P.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T., Statistical View of Evaluating Concrete Surface Layer Permeability Tests in Connection with Changes in Concrete Formula, , ISBN 978-961-92518-8-1, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2015
 9. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; PŐSSL, P., Statistický náhled na vyhodnocování zkoušek permeability povrchové vrstvy betonu v souvislosti s měnící se recepturou, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 10. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK P.;STAVAŘ, T., Comparison of Standardized Test Methods for Determining the Permeability of the Surface Layer of Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 11. MORAVCOVÁ, B.; BLAŽEK, M.; PŐSSL, P.; MISÁK, P., Experimental Comparison of Air Pore Content of Concrete with Different Dosage of Cement by Microscopic Analysis , příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 12. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Influence of Aeration of Concrete on Acoustic Emission and Fracture Mechanical Parameters Obtained from Three-point Bending Tests, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 13. TOPOLÁŘ, L.; TIMČAKOVÁ, K.; MISÁK, P., Influence of Superplasticizer Quantity on Formation of Micro-cracks during Setting and Hardening of Concretes by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 14. TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P., Effect of Concrete Mixture Composition on Acoustic Emission and Fracture Parameters Obtained from Three-point Bending Test, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publication, Switzerland, 2015

2014

 1. KOMÁRKOVÁ, T.; MISÁK, P., Využití počítačové tomografie pro hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, 2014
 2. STAVAŘ, T.; MISÁK, P., POROVNÁNÍ HLOUBKY PRŮSAKU TLAKOVOU VODOU S POVRCHOVÝMI TESTY PROPUSTNOSTÍ NA BETONECH S RŮZNOU RECEPTUROU, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, VUT Brno, Brno, 2014
 3. KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T., Porovnání standardizovaných metod pro hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu, , ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Reprocentrum,a.s., Blansko, 2014
 4. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; BLAŽEK, M., The possibilities of determining the air content of cement composites using computed tomography and other methods, , ISBN 978-961-92518-7-4, INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, Portorož, Slovenia, 2014
 5. MISÁK, P.; POTOČKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KRÁLÍKOVÁ, M., Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 6. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; PŐSSL, P., Statický modul pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 7. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; MORAVCOVÁ, B., Statický modul pružnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 8. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; POTOČKOVÁ, M., Statický modul pružnosti betonu dle ČSN ISO 6784 vs. ČSN EN 12390-13, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014

2013

 1. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek podle ČSN 73 1326, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, 2013
 2. VYMAZAL, T.; MISÁK, P., VYBRANÉ VLASTNOSTI ČERSTVÉHO A ZTVRDLÉHO BETONU A JEJICH POROVNÁNÍ, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT V Brně, Brno, 2013
 3. MISÁK, P.; DANĚK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Lomové parametry a trvanlivost betonu: výsledky pilotních experimentů v rímci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, Brno, 2013
 4. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., POHLED NA METODY OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI ZTVRDLÉHO BETONU PŘI ZKOUŠKÁCH V LABORATORNÍM PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, FAST VUT, Brno, 2013
 5. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽALUD, O., Stanovení odolnosti betonu proti působení CHRL podle ČSN 73 1326 - opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2013

2012

 1. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Statistická analýza hodnocení výsledků programů zkoušení způsobilosti, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost, ISBN 978-80-214-4578-9, VUT FAST v Brně, Brno, 2012
 2. KOCÁB, D.; MISÁK, P., Porovnání různých zkušebních zařízení pro stanovení statického modulu pružnosti mostních betonů, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 3. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P., The porous aggregate pre-soaking in relation to the freeze–thaw resistance of lightweight aggregate concrete, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier Ltd., Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2012

2011

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P., Vliv obsahu pórovitého kameniva na objemové změny betonu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2011
 2. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P., Programy zkoušení způsobilosti poskytované ÚSZK FAST VUT pro rozvoj zkušebních laboratoří, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT FAST, Brno, 2011
 3. VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; JANOUŠEK, P., Vliv obsahu vzduchu ve ztvrdlém provzdušněném betonu na hodnotu statického modulu pružnosti a pevnosti v tlaku stanovenou NDT metodami, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TSK, s. r. o., Praha, 2011
 4. VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; RUMEL, I., Vliv zkušebních forem a ošetřování těles na výsledky zkoušek fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik ztvrdlého betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2011
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P., Influence of Porous Aggregate Content on the Volume Changes of Lightweight Concrete, příspěvek na konferenci VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagadnienina materiałowe w inżynierii lądowej, ISBN 978-83-7242-607-9, Kraków, Polsko, 2011
 6. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P., Určení stejnorodosti betonu mostovkové desky, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, CERM, Brno, 2011

2010

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P., Influence of Specimen Shape on the Modulus of Elasticity Value determined by NDT Methods, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010
 2. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SCHMID, P., Determination of the quality of the surface layer of concrete using the TPT method and specification of the impact of humidity on the value of the air permeability coefficient, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, 2010
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P., NDT Zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV., , ISBN 978-80-214-4198-9, Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, Brno, 2010
 4. KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T., Smrštění betonů s pórovitým kamenivem - vliv míry nasycení kameniva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010
 5. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P., Porovnání výsledků zkoušek vzduchové permeability betonu přístrojem TPT a metodou CEMBUREAU, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 6. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D., Management rizik s podporou expertních systémů jako nadstavba formalizovaných integrovaných systémů řízení, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 7. KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Determination and Evaluation of the Air Permeability Coefficient using Torrent Permeability Tester, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Pleiades Publishing, Ltd., 2010
 8. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O., Analýza rovnoměrnosti rozptýlení ocelových vláken v příčném průřezu extrudovaných materiálů, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Telč, 2010
 9. POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P., Stanovení vzlínavosti anorganických kompozitů, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Telč, 2010
 10. POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2010
 11. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Influence of freeze-thaw cycles on fracture parameters values of lightweight concrete, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2010
 12. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Posuzování betonu v konstrukcích, , Brno, 2010
 13. KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., The Air Permeability Measurement by Torrent Permeability Tester, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I, ISBN 978-9955-28-593-9, Lithuania, 2010
 14. KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T., Shrinkage of LWAC - Effect of Aggregate Absorption, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I, ISBN 978-9955-28-593-9, Lithuania, 2010
 15. POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; HLAVÁČ, Z.; VYMAZAL, T., Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010
 16. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Transformace vstupních dat při vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek permeability betonu metodou TPT, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 17. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 18. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T., Stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele vzduchové propustnosti metodou TPT, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010

2009

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O., Průběh smrštění betonů s pórovitým kamenivem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, VUT v Brně, VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2009
 2. VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P., Prediction of the risks of design and development of new building materials by fuzzy inference systems, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Department of Glass and Ceramics (Institute of Chemical Technology in Prague), Prague, 2009
 3. POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; HLAVÁČ, Z.; VYMAZAL, T., Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009 Non-Destructive Testing in Engineering Practice - Proceedings, ISBN 978-80-7204-671-3, Brno, 2009
 4. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Využití fuzzy inference systémů v managementu rizik stavebních technologií, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 5. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Hodnocení způsobilosti procesu a charakteristická hodnota, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T., Reologie betonů s pórovitým kamenivem, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 7. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Závislost modulu pružnosti na pevnosti betonu v tlaku, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, Praha, ČR, 2009
 8. KOUDELKA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ADÁMEK, J., Compressive strength of extruded materials, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Research Institute of Building Material, JSC., Brno, 2009
 9. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Posuzování charakteristické pevnosti betonu v tlaku v konstrukci nepřímými metodami (ČSN EN 13791), příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 10. MISÁK, P., Úprava indexů způsobilosti vzhledem k charakteristické hodnotě, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 11. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Posuzování shody pevnosti v tlaku nově navrhovaných betonů prostřednictvím charakteristické hodnoty, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Praha, 2009
 12. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Prediction of the physico mechanical characteristics of new building materials by fuzzy inference systems, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Praha, 2009
 13. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Řízení rizik stavebních technologií s využitím fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 14. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Řízení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik stavebních technologií pomocí fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Kvalita 2009, ISBN 978-80-02-02153-7, DT Ostrava, Ostrava, 2009
 15. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T., Využití metodiky DOE při zkoušení pevnosti v tahu ohybem extrudovaných materiálů, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 16. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Modul pružnosti vs. pevnost v tlaku, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2009
 17. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Závislost modulu pružnosti na pevnosti betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 18. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Charakteristická hodnota a ČSN EN 206-1, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009 - sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, 2009

2008

 1. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T., Metoda TPT a vliv vlhkosti na koeficient vzduchové propustnosti, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; MISÁK, P.; ADÁMEK, J., Experimentální analýza vlivu druhu a délky použitých vláken na přetvárné vlastnosti lehkých betonů, příspěvek na konferenci sborník konference Betonárske dni 2008, ISBN 978-80-227-2969-7, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2008
 3. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; VÍTEK, L.; ULRICH, P., Posuzování charakteristické pevnosti betonu v tlaku v konstrukci, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 4. VYMAZAL, T.; MISÁK, P., Zkušebnictví a řízení jakosti, , VUT Brno, Brno, 2008
 5. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T., Určování kvality povrchové vrstvy betonu metodou TPT a stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele vzduchové propustnosti, příspěvek na konferenci Zborník konference Stavebné materiály a skúšobníctvo, ISBN 8096997864, Technický a skúšobný ústav stavební, n.o. Bratislava, Slovenská republika, 2008
 6. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Variabilita zkoušení fyzikálně mechanických vlastností ztvrdlého betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 7. MISÁK, P.; LÁNÍK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; ČECHMÁNEK, R., The strength characteristics of ferrocement with a surface reinforcement, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Research Institute of Building Materials, JSC, Telč, 2008
 8. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Fuzzy množiny a jejich využití ve stavebnícm inženýrství, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 9. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vyhodnocování výsledků zkoušek permeability betonu přístrojem Torrent, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; MISÁK, P., VÝROBA A STATICKÁ ZKOUŠKA TT PANELU Z LEHKÉHO BETONU LC 35/38-D1,8, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, Hradec Králové, 2007
 2. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Kvantifikace rizik pomocí fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ČVUT Praha, Praha, 2007
 3. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vyjadřování nejistot měření při nepřímém zkoušení, příspěvek na konferenci Construmat 2007, TU Ostrava, Ostrava, 2007
 4. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Využití logaritmicko normálního rozdělení pravděpodobnosti při stanovení charakteristické pevnosti betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Construmat 2007, TU Ostrava, Ostrava, 2007
 5. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení pomocí fuzzy množin, příspěvek na konferenci Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, ISBN 978-80-248-1649-4, VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava, 2007
 6. VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P., ODHAD FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT POMOCÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ, příspěvek na konferenci Sanace 2007, SSBK, brno, 2007
 7. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; FOJTÍK, T., PODPORA APLIKACE NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE STAVEBNÍCH PODNIKŮ, příspěvek na konferenci Jakost - Quality 2007, ISBN 978-80-02-01902-2, DT Ostrava, Ostrava, 2007
 8. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Výpočet odhadů pevnostních charakteristik betonových směsí pomocí fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, VUT Fast v Brně, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný