English

Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. DULENČÍN, J., Detail v architektuře - mezi uměním a řemeslem, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5539-9, Brno, 2017
 2. DULENČÍN, J., 9. Architektura v perspektivě 2017, příspěvek na konferenci 9. Architektura v perspektivě, ISBN 978-80-248-4058-1, 2017

2016

 1. DÝR, P.; VITKOVÁ, L.; DULENČÍN, J.; PÁSZTOR, P.; PETELEN, I.; SELCOVÁ, L., Informační listy FA STU Bratislava, článek v Informačné listy FA STU Bratislava, ISSN 1337-2475, FA STU Bratislava, Bratislava, 2016

2015

 1. DULENČÍN, J., Farní kostel seslání ducha svatého, kapitola v ARC +10, ISBN 978-80-214-5097-4, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, Brno, 2015
 2. DULENČÍN, J., Atelier architektonického detailu, kapitola v ARC +10, ISBN 978-80-214-5097-4, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, Brno, 2015
 3. DULENČÍN, J., 2+2, kapitola v ARC +10, ISBN 978-80-214-5097-4, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, Brno, 2015
 4. DULENČÍN, J., Detail v architektuře, , 2015
 5. DULENČÍN, J., Detail v architektuře - objekt atelierové tvorby, , 2015
 6. DULENČÍN, J., Centrum pro náboženskou komunitu - jako městský palác, , 2015
 7. DULENČÍN, J., Centrum pro náboženskou komunitu-jako městský palác, příspěvek na konferenci 7th Architecture in Perspective 2015, ISBN 978-80-248-3802-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, Ostrava, 2015
 8. DULENČÍN, J., Detail v architektuře, , 2015

2014

 1. DULENČÍN, J., Komunitní velkoměstský palác, kapitola v Velkoměstské paláce, ISBN 978-80-01-05629-5, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2014
 2. DULENČÍN, J., Stavba Jihomoravského kraje Ústavu architektury FAST, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 2014

2012

 1. DULENČÍN, J., 2+2 je více než čtyři!, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, Vutium, Brno, 2012
 2. DULENČÍN, J., Premeny bývania - Architektúra v pohybe a pohyb v architektúre, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4577-2, FA VUT v Brně, BRNO, 2012

2010

 1. DULENČÍN, J., Ateliér architektonického detailu, , ISBN 978-80-214-4151-4, Vutium Press, Brno, 2010
 2. DULENČÍN, J., Konutlarin Donusumu-Brno VUT Mimarlik Fakultesi Ogrenci Calismalari, článek v MIMARLIK&DEKORASYON, ISSN 1301-6741, Mimarlik&Dekorasyon, Turecko-Istanbul, 2010
 3. DULENČÍN, J., Konutlarin Donusumu, článek v MIMARLIK&DEKORASYON, ISSN 1301-6741, Mimarlik&Dekorasyon, Turecko-Istanbul, 2010

2008

 1. DULENČÍN, J., Premeny bývania, , Edice PhD Thesis, Brno, 2008
 2. DULENČÍN, J., Premeny bývania v priebehu dejín, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21, Brno, 2008
 3. DULENČÍN, J., Premeny bývania v priebehu dejín, článek v , ERA21, Brno, 2008
 4. DULENČÍN, J., Premeny bývania v priebehu dejín, článek v , ERA21 s.r.o., Brno, 2008
 5. DULENČÍN, J., Premeny bývania, , edice PhD Thesis, Brno, 2008

2007

 1. DULENČÍN, J., Bývanie vyrábané sériovo, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-3405-9, 2007

2006

 1. DULENČÍN, J., Dom ako stroj na bývanie, příspěvek na konferenci X.Vědecká konference Doktorandů, ISBN 80-214-3492-X, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný