English

Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. – seznam publikací

2017

 1. Boháč Ivo, Leharová Alexandra, Hrabec Josef, Památková péče v praxi, Metody-řemesla-technologie, , ISBN 978-80-214-5568-9, VUT v Brně, Brno, 2017
 2. HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A., Památková péče v praxi - metody-řemesla-technologie, , ISBN 978-80-214-5568-9, FA VUT v Brně, Brno, 2017
 3. Zemánková Helena, Macao, Notes on the charming village, , ISBN 978-80-214-5481-1, Published by Apheleia, Portugalsko, Macao, 2017

2016

 1. Boháč, Drápal, Hrabec, Hrubý, Karel IV. - sakrální architektura, , ISBN 978-80-214-5327-2, FA VUT v Brně, Brno, 2016
 2. BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V., Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina), spec. publikace, ISBN 978-80-214-5329-6, VUT v Brně, Brno, 2016

2014

 1. HRABEC, J., Statické zajištění historických budov, příspěvek na konferenci , Brno, 2014

2012

 1. HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; ŠUGLOVÁ, D.; BOHÁČ, I., Architektonická interpretace archeologických nálezů naší historie, článek v Jižní Morava. Moravský zemský archiv v Brně AB AC , ISSN 0449-0436, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno, 2012

2011

 1. HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; KORČÁKOVÁ, A., Výzkum lidové architektury - archívní podoba a stávající stav, , FA VUT, Brno, 2011
 2. HRABEC, J., Hrad Veveří, článek v Atlantida, ISSN 1802-9523, Projektový a vývojový ústav s.r.o., Brno, 2011
 3. HRABEC, J., Výzkum lidové architektury, příspěvek na konferenci Výzkum lidové architektury - archívní podoba a současný stav, ISBN 978-80-214-4171-2, Brno, 2011

2010

 1. HRUBÝ, J.; HRABEC, J., Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho, příspěvek na konferenci Zaměření církevní architektury J. B. Santiniho, ISBN 978-80-214-4172-9, Tribun EU s.r.o., Brno, 2010
 2. HRABEC, J., Hrad Pernštejn, článek v Atlantida, ISSN 1802-9523, PVÚ s.r.o. Brno, Brno, 2010

2009

 1. HRABEC, J., Zříceniny hradů - Problematika jejich ochrany a záchrany v kulturním dědictví obranných staveb Moravy, , VUT Brno, 2009
 2. HRABEC, J., Hrad Cimburk u Koryčan, článek v Atlantida, ISSN 1802-9523, PVÚ s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. HRABEC, J., Starý Jičín, článek v Atlantida, ISSN 1802-9523, PVÚ Brno, Brno, 2008
 2. HRABEC, J., Znojemský hrad, článek v Atlantida, ISSN 1802-9523, PVÚ Brno, Brno, 2008
 3. HRABEC, J., Mikulčice, článek v Atlantida, ISSN 1802-9523, PVÚ Brno, Brno, 2008
 4. HRABEC, J., Špilberk, článek v Atlantida, ISSN 1802-9523, PVÚ Brno, Brno, 2008
 5. HRABEC, J., Hukvaldy, článek v Atlantida, ISSN 1802-9523, PVÚ Brno, Brno, 2008

2007

 1. HRABEC, J., Hrad Cimburk 1996 - 2006, , Brno, 2007
 2. HRABEC, J., Regenerace historických měst v ČR po roce 1989, příspěvek na konferenci , Mogilevo, Bělorusko, 2007

2006

 1. HRABEC, J., Současná památková péče v ČR, příspěvek na konferenci , Katánie, Sicílie, 2006
 2. HRABEC, J., Řecké památky 2004, článek v Brána památek, ISSN 1214-4320, POLYPEJE, Brno, 2006

2005

 1. HRABEC, J., Zámek ve Stránecké Zhoři, článek v Brána památek, ISSN 1214-4320, 2005
 2. HRABEC, J., Katechismus památkové péče, článek v Brána památek, ISSN 1214-4320, 2005

2004

 1. HRABEC, J., Chraňme, co nám patří, článek v Brána památek, ISSN 1214-4320, 2004
 2. HRABEC, J., Památkové objekty a handicap, příspěvek na konferenci Architektúra bez bariér, ISBN 80-88999-25-1, Road Bratislava, Bratislava, 2004

2002

 1. VAVERKA, J., CHYBÍK, J., ŠINDLAR, J., HRABEC, J., ŽABIČKOVÁ, I., ŠTIKAR, J., ŽALMANOVÁ, P., Moderní sakrální stavby, spec. publikace, FA VUT v Brně, Brno, 2002
 2. a kol., Vědecká konference doktorandů, spec. publikace, ISBN 80-214-2146-0, FA VUT Brno, Brno, 2002
 3. HRABEC, J., Kaple na hradech, příspěvek na konferenci Moderní sakrální stavby, Brno, 2002

2001

 1. HRABEC, J., Kulturní památky a architektonické bariéry, , 2001
 2. HRABEC, J.; DÝR, P. a kol. , V. vědecká konference doktorandů, příspěvek na konferenci V. vědecká konference doktorandů, ISBN 80-214-1890-7, Fakulta architektury VUT v Brně, Brno, 2001

1997

 1. HRABEC, J., Poznámka k architektonické kritice v oblasti památkové péče, příspěvek na konferenci Hrady a tvrze, Referát kultury, mládeže a tělovýchovy a OM Vysoké mýto, Ústí nad Orlicí, 1997

1994

 1. HRABEC, J., Transfer sochy sv. Jana Nepomuckého a úprava zeleně, , 1994
 2. HRABEC, J., Recenze sborníku sympozia "Zlínský funkcionalismus", článek v , Zlín, 1994

1992

 1. HRABEC, J., Zachráníme Cimburk?, článek v , 1992

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný