English

Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T., Analysis of interaction of the soil temperature field and structures at the level of the basement of the building, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2018
 2. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Dependence between the width of strip overlap and the strength of joints of one-layer bitumen sheets, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2018

2016

 1. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; HLAVAČKA, T., Characteristics of the mechanically fastened joints of one-layer bitumen sheets, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2016
 2. KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T., Vapour-tight layer and its effect on surface temperatures of curtain walling, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, EDP Sciences, France, 2016
 3. REMEŠ, J.; BRZOŇ, R.; PETŘÍČEK, T.; HORÁK, J., Moisture diagnostic of a failured roof drainage situated behind a parapet wall and a subsequent condensate influence to a wooden construction, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, Les Ulis, 2016
 4. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Rekonstrukce provozních plochých střech, příspěvek na konferenci STRECHY 2016 Zborník z Bratislavského sympózia, ISBN 978-80-89728-07-7, STU v Bratislavě, Bratislava, 2016
 5. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Kompletní rekonstrukce teras, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2016
 6. KACÁLEK, P.; PLACHÝ, J.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Dependence of the shape of the temperature field around basement structures on the properties of surrounding soils, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Characteristics of Mechanically Fastened Joints of Single-layer Bitumen Sheets, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 8. SMOLKA, R.; PLACHÝ, J.; KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T., Construction Details from Secondary Raw Materials, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; PETŘÍČEK, T., Analýza výsledků experimentálního měření tahové únosnosti kotevních prvků s teleskopy, , ISBN 978-80-89728-05-3, CERM, Bratislava, 2015
 2. STODŮLKA, J.; PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J.; BOGÁROVÁ, M., Porovnání kotevních prvků pro stabilizaci povlakové hydroizolace plochých střech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 3. PETŘÍČEK, T.; HLAVAČKA, T.; STODŮLKA, J.; PLACHÝ, J., Porovnání asfaltových pásů pro jednovrstvé mechanicky kotvené systémy, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2015

2014

 1. PETŘÍČEK, T.; STODŮLKA, J.; PLACHÝ, J., Porovnání parametrů jednovrstvých mechanicky kotvených asfaltových pásů, příspěvek na konferenci Zborník z Bratislavského sypózia, ISBN 978-80-89728-01-5, STU v Bratislavě, Bratislava, 2014
 2. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Design Properties of Log Walls with Respect to Building Physics, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 3. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Single-Layer Mechanical Fastening Waterproofing Systems, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 4. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Construction Details from Secondary Raw Materials Used for Building Envelope, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, ISBN 978-80-214-5003-5, COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 543, 664 42 Modřice, Czech Republic, 2014
 5. PETŘÍČEK, T.; KALOUSEK, L.; PLACHÝ, J., Stavební úpravy provozních střech novostavby bytového domu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2014
 6. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání, , ISBN 978-80-247-5142-9, Grada Publishing, Praha, 2014
 7. KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R., The Effects of the Soils Thermal Field onto the Energy Performance of Buildings, příspěvek na konferenci enviBUILD – Budovy a prostredie 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 8. JELÍNEK, P.; KRUPICOVÁ, J.; PETŘÍČEK, T., Optimisation of swimming pool halls envelope with respect to thermal and moisture design., příspěvek na konferenci enviBUILD – Budovy a prostredie 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014

2013

 1. PETŘÍČEK, T., Spolehlivost spojů mechanicky kotvených hydroizolací, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE s.r.o., Ostrava, 2013
 2. PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; ŠUBRT, R.; PLACHÝ, J.; PETŘÍČEK, T.; KALOUSEK, L.; CAHA, Z., Thermal Bridges in Insulation Systems, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, švýcarsko, 2013
 3. SMOLKA, R.; MIZEROVÁ, L.; PETŘÍČEK, T., Problematika postupných stavebních úprav panelových bytových domů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2013
 4. SMOLKA, R.; MIZEROVÁ, L.; PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J., Podkladní konstrukce pod prahovou spojku dveří, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2013
 5. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; PETŘÍČEK, T.; GINTAR, J.; PLACHÝ, J., Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně, příspěvek na konferenci XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2013, ISBN 978-80-214-4675-5, Brno, 2013

2012

 1. SEDLÁK, J.; VLACH, F.; JELÍNEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R., Zásady provádění tepelných izolací při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby, , ISBN 978-80-87665-25-1, Národní stavební centrum, Brno, 2012
 2. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, , ISBN 978-80-247-3818-5, Grada Publishing, Praha, 2012
 3. PETŘÍČEK, T., Rekonstrukce šikmých střech, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE s.r.o., Ostrava, 2012
 4. KRUPICOVÁ, J.; PETŘÍČEK, T., Opláštění budov, příklady řešení LOP a nejčastější vady a poruchy LOP, , Stavokonzult, Hradec Králové, 2012
 5. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Rekonstrukce plochých střech z hlediska odvodnění, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 6. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Teplotní pole obvodového zdiva podsklepeného objektu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 7. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Druhotné polymerní suroviny ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 8. PETŘÍČEK, T.; PICKA, D., Problematika vnitřního odvodnění při stavebních úpravách plochých střech, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE s.r.o., Ostrava, 2012

2011

 1. PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J., Problematika návrhu rekonstrukce plochých střech, příspěvek na konferenci , Bratislava, 2011
 2. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Skladby šikmé střechy a vhodná aplikace tepelné izolace, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2011
 3. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Reflexní parotěsná fólie Sunflex, rozbor výsledků, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 4. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Druhotné polymerní suroviny, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011

2010

 1. PETŘÍČEK, T., Optimalizace návrhu skladby šikmých střech, příspěvek na konferenci Zborník zo sympózia STRECHY 2010, ISBN 978-80-227-3407-3, STU v Bratislave, Bratislava, 2010
 2. PETŘÍČEK, T., Parozábrany jednoplášťových plochých střech, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2010 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2010

2009

 1. PETŘÍČEK, T., Provedení spojů u jednovrstvých systémů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, ECONOMIA, a.s., Praha, 2009
 2. PETŘÍČEK, T., Spoje jednovrstých mechanicky kotvených asfaltových pásů, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009
 3. FAJKOŠ, A.; PLACHÝ, J.; PETŘÍČEK, T., Pevnost spojů jednovrstvých mechanicky kotvených asfaltových pásů, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2009

2008

 1. FAJKOŠ, A.; PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J., Pevnost spojů jednovrstvých mechanicky kotvených asfaltových pásů, příspěvek na konferenci Zborník zo sympózia STRECHY 2008, ISBN 978-80-227-2990-1, Stavebná fakulta STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. PETŘÍČEK, T., Poruchy víceplášťových střech s nosnou konstrukcí z dřevěných vazníků, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, ECONOMIA, a.s., Praha, 2008
 3. PETŘÍČEK, T., Použití fólií ve skladbách šikmých střech, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, ECONOMIA, a.s., Praha, 2008
 4. PETŘÍČEK, T., Jednovrstvé mechanicky kotvené hydroizolační systémy z asfaltových pásů, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008 - Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2008
 5. PETŘÍČEK, T., Funkčnost skladby šikmé střechy, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, ECONOMIA, a.s., Praha, 2008

2007

 1. PETŘÍČEK, T., Vliv parozábrany na funkčnost skladeb šikmých střech, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2007 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3337-3, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný