English

Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; DUFEK, Z.; BUBENÍK, J., Development of light-weight concrete with utilization of foam glass based aggregate, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2018
 2. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; BUBENÍK, J.; NOVÁK, V., Utilization of Non-Traditional Fibers for Light Weight Concrete Production, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Switzerland, 2018

2017

 1. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Effect of Plasticizing Admixtures on the Development of Hydration Temperatures and the Properties of Cement Pastes, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications Ltd, Reinhardstrasse 18, CH-8008, Zurich, Switzerland, 2017
 2. ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; SEDLMAJER, M.; KERŠNER, Z., Characterization of old/repairing structural concrete through mechanical fracture parameters. , příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th Central European Congress on Concrete Engineering ? Innovative materials and technologies for concrete structures, ISBN 978-963-12-9651-8, Hungarian Group of fib, Budapest, 2017
 3. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Regulace hydratačního procesu cementu pomocí plastifikační přísady, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Kočovce, 2017
 4. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACH, J., Laboratory testing of developed thermal insulation plasters on pillars built from masonry bricks, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017

2016

 1. ZACH, J.; HORSKÝ, A.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; NOVÁK, V.; REIF, M.; KOPECKÝ, V., TA04020920-2016V001 Odborná zpráva, , 2016
 2. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V003 etapa 4, , 2016
 3. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; KOPECKÝ, V., TA04020920-2016V005 etapa 6, , 2016
 4. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V004 etapa 5, , 2016
 5. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V002 etapa 2, , 2016
 6. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; CIKRLE, P.; KAREL, O.; SEDLMAJER, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOIDE, H., Zkoušky betonových panelů za vysokých teplot, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 7. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V., Newsprint as the input raw material for the production of fibers, usable in civil engineering , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 8. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; KOCIÁNOVÁ, M., The Development of Lightweight Thermal Insulation Plasters and Experimental Analysis of Their Moisture Behaviour , příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 9. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; KOCIÁNOVÁ, M., Dispersed Reinforcement Based on Natural Fibres Used in Cement Composites, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 10. HROUDOVÁ, J.; KOCIÁNOVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Observation of moisture behaviour of thermal insulation materials based on silicates, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, 2016
 11. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A., Development of Lightweight, Remediation Plasters and Study of their Moisture Behavior, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 12. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELANOVÁ, E., Effect of Used Binders in Lightweight Plaster Mixtures on their Thermal Insulation Properties, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ICBM 2015, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 13. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Study of the Moisture Behavior of Newly Developed Plasters Applied on Brick Pillars, příspěvek na konferenci ICEBMP 2016 Ekologie a nové stavebí hmoty a výrobky, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Elsevier, Nizozemsko, 2016
 14. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; HORSKÝ, A., Alternative technology of constructing masonry structures designed for areas with increased seismic activity, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, Netherlands, 2016
 15. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Srovnání vlastností betonu s využitím metakaolinu, popílku a jemně mletého vápence, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 16. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Properties of Lightweight Concretes Made of Aggregate from Recycled Glass, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, ISBN 978-80-906097-0-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 17. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; ZACH, J., Simulation and Measurement of Hygrothermal Behaviour of Newly Developed Plasters, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications Inc., Švýcarsko, 2016

2015

 1. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V001, , 2015
 2. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V006, , 2015
 3. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HORSKÝ, A.; KOPECKÝ, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V007, , 2015
 4. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V005, , 2015
 5. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V003, , 2015
 6. ZACH, J.; STANČÍK, H.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V004, , 2015
 7. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; ŠENBAUER, V., Možnosti využití lehkého kameniva na bázi recyklovaného skla v betonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2015
 8. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; PETRÁNEK, V., Development of waterproof masonry structures for floods areas, příspěvek na konferenci 19. Internationale Baustofftagung - IBAUSIL, ISBN 978-3-00-050225-5, F.A. Finger-Institut für Baustofrfkunde, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2015
 9. ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., CERAMIC MASONRY UNITS INTENDED FOR THE MASONRY RESISTANT TO HIGH HUMIDITY, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT, Slovenija, 2015
 10. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Development of masonry blocks with thermal insulation, kapitola v Urban Planning and Civil Engineering, ISBN 978-960-598-009-2, Athens Institute for Education and Research, Athény, Řecko, 2015
 11. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Possibilities of Development of Thermal Insulating Materials based on Waste Textile Fibers, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 12. ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Application possibilities of hydrophobised ceramic walling in areas with higher risk of floods, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 13. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Hygrothermal Behaviour of Newly Developed Thermal Insulation Plasters with Natural Fibres, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 14. SEDLMAJER, M.; FOJTÍK, T.; ZACH, J., Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla pomocí přídavku elektrárenských popílků, příspěvek na konferenci Popílky ve stavebnictví 2015 - sborní příspěvků, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 15. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Thermal Insulating Silicate Materials Suitable for Thermal Insulation and Rehabilitation Structures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 16. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., Possibilities of Utilization Zeolite in Concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 17. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv částečné náhrady cementu zeolitem v provzdušněných betonech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 18. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; ŠENBAUER, V., Vývoj lehkých betonů s kamenivem na bázi recyklovaného skla, příspěvek na konferenci 13. konference TECHNOLOGIE BETONU 2015, Sborník přednášek, ISBN 978-80-903806-8-4, Česká betonářská společnost ČSSI , Jihlava, 2015
 19. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; REIF, M., POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF MASONRY CONSTRUCTION FOR HIGH-RISK FLOOD AREAS, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 20. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Development of Thermal Insulation, Capillary Active Plasters Suitable for Historical Buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 21. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L., Temperature Control in High Performance Concrete, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 22. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELANOVÁ, E.; REIF, M., Thermal Insulation Plasters Utilising Natural Fibres, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 23. ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A.; NOVÁK, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V001, , 2015
 24. VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; KULOVANÁ, T.; KEPPERT, M.; JAROMÍR, Ž.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M., Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier Ltd, GB, 2015

2014

 1. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; STANČÍK, H.; HORSKÝ, A., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V003, , 2014
 2. ZACH, J.; STANČÍK, H.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V007, , 2014
 3. ZACH, J.; HORSKÝ, A.; STANČÍK, H.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V006, , 2014
 4. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Provzdušněné betony s částečnou náhradou cementu dvěma druhy přírodního zeolitu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014, ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ, Brno, 2014
 5. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A., Study of heat transfer process in structure of thermal insulating materials based on natural fibers, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 6. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Properties of concretes with admixture of natural zeolite, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 7. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Properties of lightweight thermal insulation plasters, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 8. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Jemnozrnné betony s cementy CEM I 42,5 R různého původu a přírodním zeolitem: lomově-mechanické parametry., příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2014
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; SEDLMAJER, M.; VYŠVAŘIL, M., Jemnozrnné betony s částečnou náhradou cementu přírodním zeolitem, , Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., Praha, 2014
 10. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu a běžně používaných příměsí do betonu, příspěvek na konferenci TECHNOLOGIE BETONU 2014, ISBN 978-80-903806-4-6, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2014
 11. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A., Development of advanced masonry structures with utilization of alternative thermal insulating materials, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 12. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Possibilities of regulation of temperature in concrete during hydration by means of selection of suitable input materials, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, ICCET 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-007-1, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 13. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Hygrothermal behavior of thermal insulating material based on technical hemp and its application in construction, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014
 14. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Development of masonry components protected against moisture, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-972-8, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014

2013

 1. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Development of Masonry Blocks with Thermal Insulation, článek v ATINER CONFERENCE PAPER SERIES, ISSN 2241-2891, Athens Institute for Education and Research, Athény, Řecko, 2013
 2. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J.; NEVAŘIL, A., Technology of concrete with low generation of hydration heat, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2013
 3. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; REIF, M., Vývoj technologických postupů při výrobě lehčených malt a betonů s kamenivem na bázi pěnového skla, , VUT v Brně, Brno, 2013
 4. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; KORJENIC, A., Study of hygrothermal behavior of advanced masonry components made with utilization of secondary row materials, příspěvek na konferenci 2nd Central European Symposium on Building Physics, ISBN 978-3-85437-321-6, RSA, Vienna, Austria, Vídeň, Rakousko, 2013
 5. KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; JAROMÍR, Ž.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Přírodní zeolit jako aktivní příměs do betonu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 2013
 6. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Vývoj lehkých tepelně izolačních a sanačních omítek pro rekonstrukce památkově chráněných objektů, , VUT v Brně, Brno, 2013
 7. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj nových izolačních a sanačních omítek, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, Praha, 2013
 8. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J., Possibility of water absorbability reduction of ceramic masonry blocks by hydrophobisation, článek v INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, ISSN 2146-7382, Sakarya University, Turkey, Sakarya University, Turkey, 2013
 9. ZACH, J.; BÄRTLOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Využití metakaolinu při vývoji lehkých tepelně izolačních omítek, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 10. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Alternativní izolační materiály jako výplň dutin cihelných tvarovek, příspěvek na konferenci Construction materials, ISBN 978-80-552-1031-5, SPU Nitra, technická fakulta, Nitra, 2013
 11. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R.; NEVAŘIL, A., Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži objemných celků, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, SPU Nitra, Technická fakulta, Nitra, 2013
 12. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Development of Thermal Insulation Plasters for Insulating and Sanitation of Building Constructions, článek v International Journal of Engineering and Technology, ISSN 1793-8236, International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press), Singapur, 2013
 13. ZACH, J.; BÄRTLOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Využití popílků při vývoji tepelně izolačních omítek, příspěvek na konferenci POPÍLKY ve stavebnictví 2013, Sborník přednášek, ISBN 978-80-87342-17-6, NOVPRESS, s.r.o., Brno, 2013
 14. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; KORJENIC, A.; SEDLMAJER, M., Možnosti využití tepelně izolačních omítek pro sanaci problematických detailů stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV 13, ISBN 978-80-553-1393-1, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2013
 15. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; HORSKÝ, A., Vývoj zdicích tvarovek pro zdivo zatížené zvýšeným účinkem vlhkosti, příspěvek na konferenci ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV 13, ISBN 978-80-553-1393-1, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2013
 16. ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti provzdušněných betonů s náhradou cementu keramickým prachem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 2013
 17. SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2013
 18. KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; SEDLMAJER, M., Experimentální analýza vlastností vysokohodnotného betonu s přírodním zeolitem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2013

2012

 1. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Development of building elements with thermal insulation filler based on secondary raw material, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2012
 2. SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti betonu s příměsí zeolitu, příspěvek na konferenci XI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, ISBN 978-80-214-4657-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Průběh hydratačních teplot cementových past s příměsí vápence, příspěvek na konferenci XI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, ISBN 978-80-214-4657-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. HUBERTOVÁ, M.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Možnosti stanovení tepelných vlastností lehkého betonu pomocí metody horkého drátu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2012
 5. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Tepelně izolační omítky k zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, s.r.o., Praha, 2012
 6. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Tepelnoizolačné omietky na zateplóvanie a sanáciu stavebných konštrukcií, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2012
 7. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Vývoj lehkých tepelně izolačních omítek na silikátové bázi, , NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2012
 8. HELA, R.; KRIVENKO, P.; ZACH, J.; PETRÁNEK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Utilization of non-traditional binders for lightweight thermal insulation mortars and plasters production, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung, Tagungsbericht - Band 1, Tagungsbericht - Band 2, ISBN 978-3-00-034075-8, F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Weimar, 2012
 9. SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R.; ZACH, J., Studium trvanlivosti betonů vystavených účinkům mrazu a chemicky agresivních prostředí, příspěvek na konferenci 9. Konference speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-58-9, Sekurkon s.r.o., Ostrava, 2012
 10. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Vývoj lehkých, tepelně izolačních omítek na silikátové bázi, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., Brno, 2012
 11. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., DEVELOPMENT OF CERAMIC BLOCKS FOR MASONRY CONSTRUCTIONS WITH THERMAL INSULATION FILLING ON THE BASIS OF EASILY RENEWABLE RAW MATERIALS AND BY-PRODUCTS, příspěvek na konferenci 15th International Brick and Block Masonry Conference, ISBN 978-85-63273-10-9, University Federal de Santa Catarina, Floriánopolis, Brazílie, 2012
 12. KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s jemně mletým keramickým střepem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2012
 13. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J., Vývoj lehkých tepelně izolačních a sanačních omítek vyrobených na bázi lehkého pórovitého kameniva a silikátového pojiva, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 14. SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vybrané vlastnosti betonů s vyšším obsahem metakaolinu, příspěvek na konferenci Metakaolin 2012 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4438-6, VUT v Brně, Brno, 2012
 15. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita Košice, Fakulta stavební, Košice, 2012
 16. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of Alternative Insulation Materials for Thermal Insulating Ceramics Blocks Production, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2012
 17. VEJMELKOVÁ, E.; KULOVANÁ, T.; KEPPERT, M.; KONVALINKA, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., Application of Waste Ceramics as Active Pozzolana in Concrete Production, článek v International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT) , ISSN 2010-460X, IACSIT Press, Singapore, 2012
 18. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., Omítkové systémy ve stavebnictví, , ERA Média, s.r.o., Brno, 2012
 19. KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s jemně mletým keramickým střepem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2012

2011

 1. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NEVAŘIL, A., Regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži velkoobjemových celků, příspěvek na konferenci X. odborna konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, MALTOVINY 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, VUT v Brně, VUT v Brně, 2011
 2. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R., Působení agresivního prostředí na vybrané vlastnosti betonu s využitím příměsí, příspěvek na konferenci 8. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Praha, 2011
 3. ZACH, J.; HELA, R.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of Lightweight Aggregate from Expanded Obsidian for Advanced Thermal Insulating Plasters Production, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011
 4. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Ispolzovanie metakalolina v kachestve zameny cementa v sverkhlegkikh teploizolyacionnykh shtukaturkakh, článek v Cement and its applications, ISSN 1607-8837, St. Petersburg, Russia, 2011
 5. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., UTILIZATION OF METAKAOLIN AS A REPLACEMENT FOR CEMENT IN THE ULTRA-LIGHTWEIGHT THERMAL-INSULATING PLASTERS, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMEN & CONCRETE, ISBN 978-80-214-4301-3, NOVPRESS s.r.o., Brno, 2011
 6. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of metakaolin as a replacement for cement in the ultra-lightweight thermal-insulating plasters, článek v Cement and its applications, ISSN 1607-8837, St.Petersburg, Rusko, 2011
 7. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., The development of thermal insulating plasters for the insulation of historical buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ISBN 978-9963-567-02-7, Ektoras Charalambides, Cyprus, 2011
 8. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Vývoj tepelně izolačních omítek pro zateplování a sanaci stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci 11. Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, zborník z konferencie, ISBN 978-80-553-0651-3, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, košice, 2011
 9. ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj tepelněizolačních omítek na bázi expandovaného obsidiánu, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA Média, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Utilization of penetration needle for determination of rheological properties of fresh concrete, příspěvek na konferenci 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-723-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2010
 2. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., MOŽNOSTI REGULACE TEPLOTY V BETONU BĚHEM HYDRATACE VOLBOU VHODNÝCH VSTUPNÍCH KOMPONENT, příspěvek na konferenci 17. BETONÁŘSKÉ DNY Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS servis, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 3. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., VÝVOJ IZOLAČNÍCH OMÍTEK PRO SANACI A ZATEPLOVÁNÍ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Ostrava, 2010
 4. SEDLMAJER, M.; ZACH, J., STUDIUM PRŮBĚHU HYDRATČNÍCH TEPLOT S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN U CEMENTOVÝCH PAST A HPC, příspěvek na konferenci 7. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - ultrapevnostní betony - ostatní speciální betony, ISBN 978-80-86604-50-3, Sekurkon s.r.o., Skalský dvůr, 2010
 5. HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH METOD PRO STANOVENÍ KONZISTENCE U ČERSTVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci 7. Konference speciální betony, pohledové a architektonické betony - ultrapevnostní betony - ostatní speciální betony, ISBN 978-80-86604-50-3, SEKURKON s.r.o., Skalský dvůr, 2010
 6. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., DEVELOPMENT OF THERMAL INSULATION PLASTERS WITH UTILIZATION OF BY-PRODUCTS, příspěvek na konferenci Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development, ICWEM 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Engineering and Management, ISBN 978-2-35158-102-5, RILEM Proceedings PRO 73, Bagneux-France, 2010
 7. VEJMELKOVÁ, E.; KONVALINKA, P.; ČERNÝ, R.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Properties of HPC containing supplementary cementing materials, příspěvek na konferenci Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading, ISBN 978-0-415-59316-8, CRC Press/Balkema, Leiden, 2010
 8. HELA, R.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Vývoj pokročilých tepelně izolačních omítek pro historické objekty, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2010
 9. VEJMELKOVÁ, E.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., Fine-ground ceramics as an alternative binder in high performance concrete, článek v WIT Transactions on the Built Environment, ISSN 1743-3509, WIT Press, UK, 2010
 10. SEDLMAJER, M.; HELA, R., Vliv klimatických podmínek na mechanické vlastnosti betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2010
 11. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., Studium tepelně vlhkostních vlastností izolačních materiálů pro vnitřní zateplení, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2010
 12. VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2010
 13. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., High performance concrete with Czech metakaolin: Experimental analysis of strength, toughness and durability characteristics, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, ELSEVIER, GB, 2010
 14. SEDLMAJER, M., PEVNOST BETONŮ V TLAKU PŘI DLOUHODOBÉM PŮSOBENÍ KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, příspěvek na konferenci Sborník anotací konferenvce Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Brno, 2010

2009

 1. ONDRÁČEK, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R., Vlastnosti betonů s příměsí zeolitu., příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS servis, s.r.o, Hradec Králové, 2009
 2. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO EPS PŘI VÝROBĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - TU Ostrava, Ostrava - Poruba, 2009
 3. VEJMELKOVÁ, E.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; PAVLÍK, M.; ČERNÝ, R., High-performance materials containing alternative silicate binders: analysis of properties and recommendations for application in building practice, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-3986-3, Vysoke učení tewchnické v Brně, BRNO, 2009
 4. MADĚRA, J.; KOČÍ, V.; VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Influence of material characteristics of concrete and thermal insulation on the service life of exterior renders, příspěvek na konferenci 14th International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, ISBN 978-1-84564-187-0, WIT PRESS, Wessex, 2009
 5. ZACH, J.; SEDLMAJER, M., STUDIUM VLASTNOSTÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ Z ODPADNÍHO RECYKLOVANÉHO POLYSTYRENU, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, CVUT, Praha, 2009
 6. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., High performance concrete containing lower slag amount: A complex view of mechanical and durability properties, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, ELSEVIER, GB, 2009
 7. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., Fly ash influence on the properties of high performance concrete, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW CEMENTU, Krakow, 2009
 8. VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2009
 9. SEDLMAJER, M., VLIV PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY NA POČÁTEK A KONEC TUHNUTÍ MODIFIKOVANÝCH CEMENTOVÝCH PAST, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 10. VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s alternativními silikátovými pojivy, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2009

2008

 1. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HALFAR, D., VLIV SUPERPLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NOVÉ GENERACE NA CHOVÁNÍ MODIFIKOVANÝCH CEMENTOVÝCH PAST, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 2. ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLMAJER, M., STUDY ON BEHAVIOR OF NEW GENERATION OF PCE AT CONCRETE MIX DESIG, příspěvek na konferenci Sborník XIV CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Cuba, 2008
 3. ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., RESISTIVITY TO DE-ICING SALTS OF CONCRETES WITH DIFERENT AMOUNTS OF ALTERNATIVE ADMIXTURES, příspěvek na konferenci LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES - LC2008, ISBN 978-80-214-3773-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 4. HELA, R.; SEDLMAJER, M., Odolnost vysokohodnotných betonů proti působení chemicky agresivních prostředí - dlouhodobá trvanlivost, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008
 5. HELA, R.; SEDLMAJER, M., Komplexní zkoušení vysokohodnotných betonů, výzkumná zpráva projektu , 2008
 6. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M., VÝVOJ ZDICÍCH TVAROVEK PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY, příspěvek na konferenci Sborní příspěvků 5. konference ZDĚNÉ A SMÍŠENÉ KONSTRUKCE 2008, ISBN 978-80-87158-10-4, CBS Servis, s. r. o., Praha, 2008
 7. VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M., Trvanlivost vysokohodnotného betonu s alternativními silikátovými pojivy, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2008
 8. SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek betonů s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv, příspěvek na konferenci 7. konference Technologie betonu 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis s.r.o., Praha, 2008
 9. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HALAS, V., Vliv různých typů PCE na chování betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu, příspěvek na konferenci 7. konference Technologie betonu 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis s.r.o., Praha, 2008
 10. SEDLMAJER, M., REOLOGICKÉ CHOVÁNÍ MODIFIKOVANÝCH CEMENTOVÝCH PAST V ZÁVISLOSTI NA CEMENTU, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008, 10. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., MRAZUVZDORNOST A ODOLNOST PROTI CHRL VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ S ALTERNATIVNÍMI SILIKÁTOVÝMI POJIVY, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis s.r.o., Hradec Králové, 2007
 2. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HALAS, V., Studium chování superplastifikačních přísad na bázi polykarboxylátů určených pro HPC, příspěvek na konferenci 5. konference Speciální betony 2007, ISBN 978-80-86604-32-9, sekuron, Karlova Studánka, 2007
 3. SEDLMAJER, M., Vliv cementu a přísady na průběh hydratace betonu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2007, 9. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3337-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Regulace hydratačního procesu pomocí chemických přísad a příměsí ve stavební praxi, příspěvek na konferenci MALTOVINY 2006, ISBN 80-214-3322-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2006
 2. ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; SEDLMAJER, M., Utilization of izoperbolic calorimeters for best design of concrete composition, příspěvek na konferenci 2006 12th Asia Pacific Conference NonDestructive Testing, Auckland, New Zealand, 2006
 3. ZACH, J.; HORKÝ, O.; SEDLMAJER, M., Control of hydration process in concrete by chemical admixtures, příspěvek na konferenci 1st MUST - KUT Symposium 2006, Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia, 2006
 4. ZACH, J.; SEDLMAJER, M., Optimalizace návrhu receptury dle požadavků na průběh hydratace betonové směsi, příspěvek na konferenci 4. Konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon, Saklský dvůr, 2006
 5. ZACH, J.; HORKÝ, O.; SEDLMAJER, M.; KMÍNOVÁ, H., Utilization of isoperibolic calorimetry for design of compozition of concrete mixture, příspěvek na konferenci Advanced testing of fresh cementitious materials, ISBN 3-980-8542-6-4, University of Stuttgart, Stuttgart, Německo, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný