English

Ing. Tomáš Melichar, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Lightweight Mortar Containing High Amounts of Alternative Raw Materials with Increased Thermal Resistance, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering 2017 (ICNNN 2017) and 2017 the 2nd International Conference on Materials Technology and Applications (ICMTA2017), ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1201-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2018

2017

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Fly ash modified mortar with content of agloporite exposed to CO2 and high temperature, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2017
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Možnosti počítačové tomografie pro nedestruktivní analyzování strukturních změn malty vystavené kombinaci nepříznivých vlivů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 3. VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Zvýšení životnosti cementotřískových desek vysoce odolnou povrchovou úpravou, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2017
 4. VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Degradace povrchu cementotřískových desek a možnosti zvýšení odolnosti vysoce odolnou povrchovou úpravou, , Vydavatelství PRESS AGENCY, Praha, 2017
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, 2017
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Durability of materials based on a polymer-silicate matrix and a ligthweight aggregate exposed to aggressive influences combined with high temperatures, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 7. DUFKA, A.; MELICHAR, T., Evaluation of the Effect of Crystallization Additives on the Durability of Cement Composites, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2017
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, J., Polymercement Composites in Environment with Increased Concentration of Sulfate Ions and Extreme Temperatures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2017
 9. VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T., Vyšší odolnost nátěru fasádních cementotřískových desek vůči UV záření, , Vydavatelství PRESS AGENCY, Praha, 2017
 10. MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Practical Testing of Injection Screens in Real-life Structures, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 11. DUFKA, A.; MELICHAR, T., Analysis of the Long-term Service Life of Coatings Based on Alkali-activated Matrices Exposed to Chemically Aggressive Environments, příspěvek na konferenci CRRB – 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Elsevier, Nizozemsko, 2017
 12. DUFKA, A.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Změny fázového složení a mikrostruktury lehkých polymercementových malt vlivem teplotního namáhání, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2017
 14. SCHWARZOVÁ, I.; ŠTEVULOVÁ, N.; MELICHAR, T., Lightweight composites based on technical hemp hurds in construction industry, článek v CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, ISSN 2283-9216, Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC Servizi S.r.l., Italy, 2017
 15. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Využití uhlíkových nanovláken pro zlepšení teplotní odolnosti kompozitů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2017
 16. SCHWARZOVÁ, I.; ŠTEVULOVÁ, N.; MELICHAR, T., Hemp fibre reinforced composites, příspěvek na konferenci “Environmental Engineering” 10th International Conference , ISSN 2029-7092, ISBN 978-609-476-044-0, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, 2017
 17. MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., Changes in the composite structure and parameters after an exposure to a synergic action of various extreme conditions, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 18. VACULA, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Zvýšení stálobarevnosti povrchové úpravy cementotřískových desek pomocí ošetření povrchu vícevrstvými nátěrovými systémy, , Vydavatelství PRESS AGENCY, Praha, 2017

2016

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Degradace struktury polymercementových malt při náhlých teplotních změnách, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2016
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Uhlíkové nanotrubičky jako výztuž směsné matrice pro kompozity do náročných expozičních podmínek, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2016
 3. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Volume stability of polymer-silicate based materials exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2016
 4. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., The development of coating systems based on alkali activated slag for protecting reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Switzerland, 2016
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Behaviour of composites based on blended matrix with CNT during extreme temperatures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2016
 6. DUFKA, A.; MELICHAR, T., The development of materials based on alkali-activated fly ash designed for special applications, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2016
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Polymer-silicate composite based on alternative raw materials under conditions of increased temperature, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Nizozemsko, 2016
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv nepříznivých klimatických podmínek na vlastnosti cementotřískových desek modifikovaného složení, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 9. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Požární odolnost nově vyvíjených polymercementových malt, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2016
 10. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T., Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2016
 11. HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 , , Brno, 2016
 12. DUFKA, A.; MELICHAR, T., Composites based on inorganic matrices for exterme exposure conditions, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2016

2015

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Lightweight polymer-cement based composite for extreme temperatures, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2015
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv typu plniva na změny vlastností polymercementových kompozitů exponovaných v extrémních teplotních podmínkách, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 3. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Povrchové úpravy pro cementotřískové desky do nepříznivého prostředí, příspěvek na konferenci Sborník konference Maltoviny 2015, ISBN 978-80-214-5294-7, VUT v Brně, Brno, 2015
 4. VACULA, M.; KLVAČ, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Charakteristika a vady povrchových úprav cementotřískových desek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, WTA CZ, Blansko, 2015
 5. VACULA, M.; KLVAČ, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Vady a nedostatky při provádění povrchových úprav cementotřískových desek, článek v Povrchové úpravy, ISSN 0551-7354, Press Agency, Praha, 2015
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Náhrada silikátového pojiva správkových hmot určených do extrémních teplotních podmínek, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2015
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Sintered board materials based on recycled glass, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2015
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; GRATCLOVÁ, K., Stabilizační příměsi pojiva správkových malt pro zlepšení odolnosti vůči působení vysokých teplot, příspěvek na konferenci Construmat 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Brno, 2015
 9. FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot, příspěvek na konferenci 978-80-214-5205-3, ISBN 978-80-214-5205-3, Brno, 2015
 10. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Složení lehké správkové hmoty s ohledem na požadavek zvýšené odolnosti vůči požáru, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2015
 11. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Možnosti využití inovativních fyzikálně chemických metod při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015 , ISBN 978-80-214-5193-3, SSBK, Brno , 2015
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Influence of binder and filler modification of composite materials for extreme conditions on development in time parameters, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Effect of different cooling conditions on the properties of composite materials with cement based matrix, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 14. MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Use of separated dust from the formatting and grinding cement-bonded chipboards to modify their composition, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 15. DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Development of Repair Mortars Based on Alkali Activated Materials for Application in Chemically Aggressive Surroundings, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 16. KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Possibilities of Sugar Content Reduction in Filler of Cement-bonded Particleboards, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 17. DUFKA, A.; MELICHAR, T., The development of sprayed concrete for extreme temperatures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 18. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M., Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 19. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Microstructure of lightweight and decorative renders with modified composition, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 20. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Plasters with decorative function containing alternative raw materials, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 21. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Substitution of cement-bonded particleboards filling and binding agent by selected types of alternative raw materials, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Průběh zrání matrice cementotřískových desek v závislosti na vlhkosti organického plniva, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2014
 2. VACULA, M.; MILDNER, R.; MELICHAR, T., Náhrada dřevěného plniva ve směsi pro výrobu cementotřískových desek, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a Jakost ve Stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 3. KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M., Vliv vysokopecní strusky a odpadního sklolaminátu na sorpční vlastnosti cementotřískových desek, příspěvek na konferenci PODLAHY 2014, sborník příspěvků, ISBN 978-80-905256-2-7, Betonconsult, s.r.o., Praha, 2014
 4. KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Prach z formátování a broušení cementotřískových desek jako modifikační složka pro jejich opětovnou produkci, příspěvek na konferenci PODLAHY 2014, sborník příspěvků, ISBN 978-80-905256-2-7, Betonconsult, s.r.o., Praha, 2014
 5. FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., Selection of alternative additives and their influence on high-temperature resistance of repair mortars, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Influence of different types of fine aggregate to cement composites resistance to high temperatures, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Study of parameters of new polymer-cement composites after exposure to extreme temperatures, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 8. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; KEPRDOVÁ, Š., Workability assessment of the mixture for the production of cement-bonded particleboards with modified composition, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 9. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Research and Development of Lightweight Repair Mortars with Focus on Their Resistance to High Temperatures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, 2014
 10. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Omítky s dekorativní funkcí modifikovaného složení, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 11. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Změny vybraných parametrů cementových kompozitů obsahujících odlišné typy plniva s ohledem na působení extrémních teplot, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 12. MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; KONEČNÝ, D.; VACULA, M., Aktuální poznatky z oblasti výroby cementových kompozitů s organickým plnivem, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KONEČNÝ, D., Vliv konzistence směsi pro výrobu cementotřískových desek na jejich vybrané parametry, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 14. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Specifické zkoušky parametrů omítek s dekorativní funkcí modifikovaného složení, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 15. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KOLÁŘ, K., Posouzení vhodnosti vybraných typů kemeniv pro cementové kompozity určené do extrémních teplot, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Veděcko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Praha, 2014
 16. KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; ČERNÝ, V., Effect of artificial lightweight aggregate on resistance of polymer cement mortars to extreme temperatures, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-083-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 17. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VENHODOVÁ, E., Analyzing of alternative raw materials for production of cement-bonded particleboards, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-083-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 18. ČERNÝ, V.; MELICHAR, T., Study of influence of fly ash character on its behaviour during clinkering process, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 19. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Effect of modification of cement-bonded particleboards composition on their frost resistance, příspěvek na konferenci 11th ICBM: International Conference Binders and Materials, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva k HS123570210944, , Brno, 2013
 2. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; MACHALA, D.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva k HS123570210945, , Brno, 2013
 3. MELICHAR, T.; VACULA, M., Analýza vlivu odpadu z kamenné vlny s ohledem na možnost modifikace složení cementotřískových desek, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Analýza trvanlivostních parametrů cementotřískových desek modifikovaného složení, příspěvek na konferenci POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2013, ISBN 978-80-905256-1-0, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2013
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Study of the utilization of waste from manufacture of cement-bonded particleboards in their re-production, , Japan Concrete Institute, Kyoto, Japan, 2013
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Mineral lightweight renders of modified composition for final facade surface treatment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Study of the parameters of lightweight polymer-cement repair mortars exposed to high temperatures, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Cement-bonded particleboards of modified composition with alternative raw sources utilization, příspěvek na konferenci Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges, ISBN 978-0-415-66195-9, Taylor & Francis Group, London, UK, 2013
 9. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021090701, , Brno, 2013
 10. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Specifické bakterie jako možné modifikační složky matrice cementotřískových desek, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 11. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Testování parametrů lehčených omítek pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - specifické zkoušky, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 12. MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Výběr potenciálně vhodných alternativních surovin pro vývoj správkových hmot odolných vůči působení extrémních teplot, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská pol'nohospodárská universita v Nitre, Nitra, 2013
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Lehčené omítky pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - základní parametry, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 14. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Ověření použitelnosti alternativních surovin v cementotřískových deskách, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2013
 15. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Aplikace lehkého plniva do správkových hmot, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 16. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv extrémních teplot na parametry cementových kompozitů, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Praha, 2013
 17. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Study of alternative raw materials parameters for modification of cement bonded particleboards composition, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 18. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, T., Polymer-modified cement composites composition with increased resistance to elevated temperatures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 19. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Studium vlastností popílku vznikajícího jako vedlejšího produktu při výrobě cementotřískových desek, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Využití recyklovaného skla při výrobě sintrovaných desek, článek v Sklář a keramik, ISSN 0037-637X, Vydavatelství České sklářské, 2012
 2. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M., Možnost aplikace obnovitelných surovin jako náhrada části plnivové složky cementotřískových desek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2012
 3. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Sanační hmoty pro dodatečnou protipožární ochranu železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, WTA CZ, Brno, 2012
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Využití skla z recyklace elektroodpadu při výrobě stavebních prvků, článek v Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, České ekologické manažerské centrum, Praha, 2012
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Analýza alternativních surovin s ohledem na možnost modifikace složení cementotřískových desek, příspěvek na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-905256-0-3, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2012
 6. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Application of technical hemp into the structure of cement-chip boards, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2012
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Možnost využití odpadu vznikajícího při výrobě cementotřískových desek, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Teoretická analýza modifikace matrice cementotřískových desek pro dosažení specifických parametrů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 9. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Návrh metodiky pro posouzení parametrů vylehčených omítkovin modifikovaného složení, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 10. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Využití vedlejších energetických produktů pro výrobu cementokonopných desek, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 11. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., VÝVOJ NOVÝCH LEHČENÝCH SPRÁVKOVÝCH HMOT, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 12. MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Potenciální alternativní surovinové zdroje pro výrobu cementotřískových desek, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Praha, 2012
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Cement-bonded chip boards using hemp and energy by-products in civil engineering, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2012
 14. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Hledá se nové užití pro čelní lepená skla automobilů, článek v Odpady, ISSN 1210-4922, Economia, a.s., Praha, 2012
 15. MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š., Desky na bázi spékaných střepů pocházejících z recyklace lepených skel automobilů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 16. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Dlažební desky z recyklovaného skla, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, a.s., Praha, 2012

2011

 1. MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D., Studium vlivu jemnozrnných příměsí z alternativních zdrojů na fyzikálně-mechanické parametry HSC, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2011
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Modifikace vsázky desek na bázi spékaného skla střepy z alternativních zdrojů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, WTA CZ, Praha, 2011
 3. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Suitability of different types of fly ash for artificial aggregate, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, Volume 2, Part 1, ISBN 978-3-937066-21-9, ACADEMIC PUBLISHING CERM, Ltd., Brno, 2011
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Analysis of the possibility of tile production using waste glass from WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, Volume 2, Part 2, ISBN 978-3-937066-21-9, Academic Publishing CERM, Ltd., Brno, 2011
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Studium vlivu příměsí druhého druhu na parametry cementových kompozitů v rámci praktické výuky na ÚTHD, Fakulty stavební VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, 2011
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Desky na bázi spékaných střepů pocházejících z recyklace lepených skel automobilů, příspěvek na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-260-0166-9, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2011
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Sklosilikátové materiály se zvýšeným obsahem recyklovaného odpadního skla, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, s.r.o., Praha, 2011
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Začlenění problematiky sintrovaného skla do praktické výuky na ÚTHD, Fakulty stavební v Brně, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košice, Slovensko, 2011
 9. PROCHÁZKA, D.; MELICHAR, T.; ČERNÝ, V., Shielding Testing of Barite Blocks, příspěvek na konferenci New approaches in numerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Academic society Matei Teiu Botez, Iasi, 2011
 10. MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D.; BYDŽOVSKÝ, J., Production of thermal insulations using waste cullet, příspěvek na konferenci New approaches in numerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2011
 11. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Influence of pigment addition on the macro-structure of sintered components based on recycled glass, příspěvek na konferenci New approaches in nimerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2011
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Recyklované sklo ze zářivek jako alternativní surovina pro výrobu obkladů na bázi spékaného skla, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Blansko, 2011
 13. ČERNÝ, V.; PROCHÁZKA, D.; MELICHAR, T., Variabilita vlastností různých druhů popílků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, Brno, 2011
 14. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Recyklované sklo jako materiál pro dlažby a obklady, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1214-391X, Vydavatelstvní LENNY s.r.o., Kladno, 2011

2010

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D., Nondestructive evaluation of physico-mechanical parameters of glass-based plate materials, příspěvek na konferenci Technology and innovation in transportation infrastructure, ISBN 978-606-582-000-5, Iasi, Romania, 2010
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PŘIKRYL, J., Fasádní omítkoviny s využitím fotokatalytického TiO2, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, 2010
 3. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Analýza možnosti modifikace složení sintrovaných materiálů na bázi granulované skloviny alternativními plnivy, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, 2010
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Sintered board materials made from recycled glass in building industry, příspěvek na konferenci Service Life Design for INfrastructure Proceedings of the 2nd International Symposium, Volume 2, ISBN 978-2-35158-096-7, RILEM Publications s.a.r.l., France, 2010
 5. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21 s.r.o., Brno, 2010
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Povrchové úpravy stěn a podlah na bázi spékané skloviny modifikovaného složení, příspěvek na konferenci Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-254-7298-9, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2010
 7. PŘIKRYL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Hmoty s fotokatalytickým účinkem určené k opravám betonových povrchů, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2010
 8. MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D.; ČERNÝ, V., Studium fyzikálně-mechanických parametrů lehkých vysokopevnostních betonů s pórovitým kamenivem na bázi spékaných popílků, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2010
 9. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Sintered glass with increased contents of secondary raw materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the first international conference on structures and architecture, ICSA 2010, Guimaraes, Portugal, ISBN 978-0-415-49249-2, CRC Press/Balkema, Leiden, The Netherlands, 2010
 10. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Facing tiling and paving on the basis of sintered glass with alternative silicate fillers, příspěvek na konferenci Second International Conference onSUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS AND TECHNOLOGIES, ISBN 978-1-4507-1490-7, Ancona, Italy, 2010
 11. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PŘIKRYL, J., Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Praha, 2010
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D., Využití ultrazvukové impulzové metody pro hodnocení základních fyzikálně mechanických parametrů amorfních silikátových materiálů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2010 Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2010
 13. MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D.; BYDŽOVSKÝ, J., Ultrasonic impulse method in parameters investigation of glass board composites, příspěvek na konferenci NEW COMPUTATIONAL CONCEPTS IN CIVIL ENGINEERING, ISBN 978-973-8955-87-5, Publishing House "MAtei Teiu Botez" Academic Society, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2010
 14. MELICHAR, T., Analysis for the use of fire sand as alternative filler in the manufacture of facing tilling elements based on glass, příspěvek na konferenci NEW COMPUTATIONAL CONCEPTS IN CIVIL ENGINEERING, ISBN 978-973-8955-87-5, Publishing House "MAtei Teiu Botez" Academic Society, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2010
 15. PROCHÁZKA, D.; KŘÍŽOVÁ, K.; MELICHAR, T., High Strength Concrete Design Problematics, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 16. PROCHÁZKA, D.; MELICHAR, T., Secondary Raw Materials Utilization against Ionizing Radiation, příspěvek na konferenci Sborník VIII. Mezinárodní vedeckopraktické internet konference "Sostayanie sovremennoy stroitelnoy nauki", Poltava, Ukrajina, 2010
 17. MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V., Slip-resistant surface treatments with recycled container glass utilization, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, 2010
 18. PROCHÁZKA, D.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, T., Lightweight High-Strength Concrete, příspěvek na konferenci Technology and innovation in transportation infrastructure, ISBN 978-606-582-000-5, Editura Societatii "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010

2009

 1. MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V., Slip-resistant surface treatments with recycled container glass utilization, příspěvek na konferenci , Publishing House "MAtei Teiu Botez" Academic Society, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2009
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., SINTROVANÉ DESKY NA BÁZI SKLA VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2009 31. konference, ISBN 978-80-02-02190-2, Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2009
 3. MELICHAR, T., Durability of sintered materials modified by alternative silicate filling agents, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, 2009
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Netradiční dlažby na bázi skla se zvýšeným obsahem druhotných surovin, příspěvek na konferenci PODLAHY 2009, ISBN 978-80-254-5231-8, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2009
 5. MELICHAR, T.; PŘIKRYL, J.; MATULOVÁ, P., SUBSTITUCE POJIVA V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH JĚMNĚ MLETOU RECYKLOVANOU SKLOVINOU S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2009
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., ÚSPORY PRIMÁRNÍCH SUROVIN A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ V OBLASTI VÝROBY SKLOSILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2009
 7. MELICHAR, T., Durability of sintered materials modified by alternative silicate filling agents, příspěvek na konferenci UPDATES IN COMPUTATIONAL CIVIL ENGINEERING, ISBN 978-973-8955-68-4, Publishing House "MAtei Teiu Botez" Academic Society, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2009
 8. MATULOVÁ, P.; MELICHAR, T.; PŘIKRYL, J., Využití skelného recyklátu v betonových směsích s ohledem na životní prostředí, příspěvek na konferenci XIX. mezinárodní sympozium SANACE 2009, Sborník příspěvků, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2009
 9. PŘIKRYL, J.; MELICHAR, T., Basic mechanical properties of paste facede render mixes when incorporating with photocatalytic titanium dioxide, příspěvek na konferenci Materials, Methods & Technologies, ISSN 1313-2539, Info Invest, Burgas, Bulgaria, 2009
 10. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Recycled glass as a source raw material for production of sintered board materials, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaukniga, Ruská federace, Belgorod, 2009
 11. MELICHAR, T.; PŘIKRYL, J.; MATULOVÁ, P., SUBSTITUCE POJIVA V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH SUROVINAMI Z ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ, příspěvek na konferenci XII MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 12. MELICHAR, T., Studium vlastností sklosilikátových obkladových prvků na bázi druhotných surovin, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, 2009
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Použití sklosilikátových obkladových desek s obsahem druhotných surovin ve stavebnictví, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, s.r.o., Praha, 2009

2008

 1. PETRÁNEK, V.; MELICHAR, T., Recycled container glass utilization in epoxy resin based surface treatment production, příspěvek na konferenci MALTOVINY 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 2. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Povrchy podlahových konstrukcí na bázi sintrovaného skla, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21, Brno, 2008
 3. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., VLIV PŘÍDAVKU DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘIDÁVANÝCH PŘI VÝROBĚ SINTROVANÝCH PRVKŮ NA JEJICH VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI, příspěvek na konferenci Konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Praha, Masarykova kolej ČVUT, 2008
 4. MELICHAR, T., VYUŽITELNOST SKLOSILIKÁTOVÝCH DESEK JAKO SOUČÁSTI PODLAHOVÝCH SYSTÉMŮ, příspěvek na konferenci Konference podlahy PODLAHY 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, Praha, Masarykova kolej ČVUT, 2008
 5. MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V., POLYMERNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAH SE SPECIFICKÝMI VLASTNOSTMI, příspěvek na konferenci Podlahy 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, Praha, Masarykova kolej ČVUT, 2008
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., VLIV TEPLOTY VÝPALU NA STRUKTURU SKLO-SILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních dílců a hmot, Brno, 2008
 7. MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V., MODIFIKACE POCHŮZNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV PLNIVEM NA BÁZI DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008 - Conference abou structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Brno, 2008
 8. MELICHAR, T., Glass addition influence on cement-bound composite materials' strength characteristics, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2008", ISBN 978-973-8955-41-7, Publishing House "MAtei Teiu Botez" Academic Society, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2008
 9. KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; MELICHAR, T., Cementokonopné desky ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, Brno, 2008
 10. MELICHAR, T.; KHESTL, F., UPLATNĚNÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN PŘI MODIFIKACI VSÁZKY SLKOSILIKÁTOVÝCH OBKLADOVÝCH PRVKŮ A JEJICH VLIV NA VYBRANÉ FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝSLEDNÝCH PRODUKTŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, 2008

2007

 1. MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V., Slip-resistant surface treatments on bridge construction walking areas - the first stage, příspěvek na konferenci Transportation Infrastructure: scientific opinions, ISBN 978-973-8955-29-5, Constantin Ionescu, Rodian Scinteie, Radu Andrei, Alina Nicuta. Academic Society Matei Teiu Botez Publishing House, Rumunsko, 2007
 2. MELICHAR, T., FYZIKÁLNĚ - MECHANICKÉ VLASTNOSTI VIBROLISOVANÝCH PRVKŮ, příspěvek na konferenci ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT, Praha, 2007
 3. MELICHAR, T.; PETRÁNEK, V., VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN NA SILIKTOVÉ BÁZI VE STAVEBNÍM PRŮMYSLU, příspěvek na konferenci Sborník anotací XII. SILICHEM 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007
 4. MELICHAR, T., JEMNĚ MLETÝ SKELNÝ RECYKLÁT JAKOŽTO ČÁSTEČNÁ NÁHRADA CEMENTU, příspěvek na konferenci Sborník anotací XII. SILICHEM 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007
 5. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., VÝROBA SKLO-SILIKÁTOVÝCH OBKLADŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola báňská - Technické univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2007
 6. MELICHAR, T., Strength developement of vibropressed concrete, příspěvek na konferenci MATBUD' 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Institut Materiálow i Konstrukcji Budowanych, Krakow, Polsko, 2007
 7. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., SANACE NARUŠENÉHO DENNÍHO PŘEKÁŽKOVÉHO ZNAČENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA, příspěvek na konferenci SANACE 2007 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, ISBN 1211-3700, Nosova tiskárna, Brno, 2007
 8. MELICHAR, T., PROBLEMATIKA VÝVOJE PEVNOSTÍ VIBROLISOVANÝCH VÝROBKŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, CERM, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný