English

Ing. Radim Smolka, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. SOBOTKA, J.; SMOLKA, R., The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements for structural defects in buildings , článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, MATEC Web of Conferences 146, 03008 (2018), France, 2018
 2. SMOLKA, R.; SOBOTKA, J., Application of Recycled Plastic in Flat Roofs, příspěvek na konferenci MATEC Web Conf. Volume 146, 2018, 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017), ISSN 2261-236X, EDP Sciences, 2018

2016

 1. SOBOTKA, J.; SMOLKA, R., Use of EMW radiation in the building industry at defects in buildings, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, MATEC Web of Conferences, 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016), France, 2016
 2. SMOLKA, R.; SOBOTKA, J.; ŠULISTOVÁ, J., Design proposal for door thresholds, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, France, 2016
 3. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Rekonstrukce provozních plochých střech, příspěvek na konferenci STRECHY 2016 Zborník z Bratislavského sympózia, ISBN 978-80-89728-07-7, STU v Bratislavě, Bratislava, 2016
 4. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Kompletní rekonstrukce teras, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2016
 5. PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Characteristics of Mechanically Fastened Joints of Single-layer Bitumen Sheets, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. KACÁLEK, P.; PLACHÝ, J.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Dependence of the shape of the temperature field around basement structures on the properties of surrounding soils, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. SMOLKA, R.; PLACHÝ, J.; KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T., Construction Details from Secondary Raw Materials, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2014

 1. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Design Properties of Log Walls with Respect to Building Physics, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 2. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Single-Layer Mechanical Fastening Waterproofing Systems, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 3. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Construction Details from Secondary Raw Materials Used for Building Envelope, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, ISBN 978-80-214-5003-5, COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 543, 664 42 Modřice, Czech Republic, 2014
 4. REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. a kol., Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání, , ISBN 978-80-247-5142-9, Grada Publishing, Praha, 2014
 5. KACÁLEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R., The Effects of the Soils Thermal Field onto the Energy Performance of Buildings, příspěvek na konferenci enviBUILD – Budovy a prostredie 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-227-4070-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. SMOLKA, R.; MIZEROVÁ, L.; PETŘÍČEK, T., Problematika postupných stavebních úprav panelových bytových domů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2013
 2. SMOLKA, R.; MIZEROVÁ, L.; PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J., Podkladní konstrukce pod prahovou spojku dveří, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2013
 3. MIZEROVÁ, L.; SMOLKA, R., Ověření spolehlivosti mechanických sanačních metod, , Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2013
 4. SMOLKA, R.; KALOUSEK, L.; MIZEROVÁ, L., Physico-mechanical Properties of the Threshold Coupling Made of Secondary Raw Materials for Use in the ehabilitation and Reconstruction of Buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2013
 5. MIZEROVÁ, L.; SMOLKA, R., Efficiency Analysis of Materials Used for Mechanical Methods for Damp Masonry Rehabilitation, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans-Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2013

2012

 1. SEDLÁK, J.; VLACH, F.; JELÍNEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R., Zásady provádění tepelných izolací při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby, , ISBN 978-80-87665-25-1, Národní stavební centrum, Brno, 2012
 2. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Teplotní pole obvodového zdiva podsklepeného objektu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 3. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Rekonstrukce plochých střech z hlediska odvodnění, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012
 4. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Druhotné polymerní suroviny ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012

2011

 1. PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P.; SMOLKA, R., Skladby šikmé střechy a vhodná aplikace tepelné izolace, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2011
 2. KACÁLEK, P.; SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T., Reflexní parotěsná fólie Sunflex, rozbor výsledků, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 3. SMOLKA, R.; PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P., Druhotné polymerní suroviny, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011

2010

 1. SMOLKA, R., Aplikace druhotných surovin v pasivních objektech, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 2. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Izolační prvek pod prahovou spojku dveří, příspěvek na konferenci 34. Vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, ISBN 978-80-970171-6-3, Miroslav Gibala, KNM, Žilina, 2010
 3. SMOLKA, R., Izolační prvek pod prahovou spojku dveří eliminující tepelný most, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2010

2009

 1. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Elimination of heat bridge in doorsill part, příspěvek na konferenci XII. MEZINÁRODNÍ V..DECKÁ KONFERENCE XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 2. SMOLKA, R., Podkladní konstrukce pro prahovou spojku dveří, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009

2008

 1. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Tepelný most v místě prahové spojky, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2008, STU Brnatislava, Bratislava, 2008
 2. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Vznik tepelného mostu v místě prahové spojky, příspěvek na konferenci Budova - energia 8., SSTP Bratislava, Bratislava, 2008
 3. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Problematika tepelného mostu v místě prahové spojky, příspěvek na konferenci Konference Podlahy 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, Betonconsult s.r.o., Praha 4, 2008
 4. SMOLKA, R., Aplikace výrobků z druhotných surovin z PE-HD v podlahách, příspěvek na konferenci Sborník anotací - Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008

2007

 1. SMOLKA, R.; MATĚJKA, L., Využití plastových odpadních surovin v podlahových konstrukcích, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno, 2007
 2. MATĚJKA, L.; SMOLKA, R., Využití recyklovaných materiálů ve střešních pláštích, příspěvek na konferenci Zastřešení budov 2007, ISBN 978-80-214-3414-1, VUT Brno, Brno, 2007
 3. MATĚJKA, L.; SMOLKA, R., Rodinný dům, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou - Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 978-80-232-0275-5, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2007
 4. SMOLKA, R., Tepelně technické posouzení konstrukcí v pasivních bytových domech z druhotných materálů, příspěvek na konferenci Sborník anotací Junorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Akademické nakladatelství Cerm, Brno, 2007

2006

 1. MATĚJKA, L.; SMOLKA, R., Aplikace druhotných surovin v pasivních bytových domech, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda - sborník příspěvků, ISBN 80-7204-475-3, Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, Brno, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný