English

Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; FRANK, M.; BRZOŇ, R., The influence of ventilated façade on sound insulation properties of envelope walls, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences, ISBN 978-2-7598-9012-5, EDP Sciences, Les Ulis, Francie, 2016
 2. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; SVOBODA, R.; FRANK, M., Airborne and impact sound insulation properties of ytong ekonom floor structure with different flooring compositions, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s. r. o., Česká republika, 2016
 3. KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z., Applicability Analysis of Selected Methods of Determining the Moisture Content of Highly Porous Thermal Insulations, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. FIŠAROVÁ, Z.; VYCHOPEŇ, M., Zvukoizolační vlastnosti obvodového pláště kompresorovny PZP Dambořice, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2015
 2. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; FRANK, M., Laboratory airborne sound insulation testing of various compositions of timber buildings' envelope walls and their mutual comparison, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s. r. o., Česká republika, 2015

2014

 1. FRANK, M.; FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L., Návrh konstrukce stěny dřevostavby a měření její vzduchové neprůzvučnosti, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, 2014
 2. KALOUSEK, L.; BRZOŇ, R.; FIŠAROVÁ, Z., Comparison of measuring instruments and methods for determining the moisture content of wood, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038352808, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014
 3. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L., Comparison of acoustic properties of buildings' envelope walls after application of etics on basis laboratory measurements, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s. r. o., Česká republika, 2014
 4. FRANK, M.; FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L., Návrh konstrukce stěny dřevostavby a měření její vzduchové neprůzvučnosti, , ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2014
 5. ORAVEC, P.; FIŠAROVÁ, Z.; VLČEK, P., Diagnostika kročejového zvuku stropních konstrukcí v bytovém domě, , ISBN 978-80-214-4926-8, Brno, 2014
 6. FIŠAROVÁ, Z., Stavební fyzika - Stavební akustika v teorii a praxi, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4878-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 7. FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L., Sound insulation properties of the facade elements - the influence of filling cavities of facade elements on the values of laboratory airborne sound insulation, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2014

2013

 1. FIŠAROVÁ, Z., Souhrná zpráva - Měření akustických vlastností nových materiálů firmy Promat, , 2013
 2. KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; STRAKA, B., Acoustic Response of Timber Joist Ceilings onto Dynamic Loads., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2013
 3. FIŠAROVÁ, Z.; ŠTEFFEK, L.; VAJKAY, F., Computer simulations of room acoustics in sporting facilities, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 4. DONAŤÁKOVÁ, D.; KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; STRAKA, B., Acoustic Properties of Timber Joist Ceilings with Respects to Their Response onto the Effects of Dynamic Loads, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research Vol. 649 - enviBUILD 2012, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-596-6, Trans Tech Publications, Switzenland, 2013

2011

 1. HOUFEK, L.; KREJČÍ, P.; KOLÁŘOVÁ, Z., Parameter identification of civil structure by Genetic Algorithm, příspěvek na konferenci Mechatronics - recent Technological and Scientific Advances, ISBN 978-3-642-23243-5, Springer, 2011
 2. KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; HOUFEK, L., Výsledky prvních měření podestového bloku pro snížení přenosu vibrací a kročejového hluku od schodišťových prostor a výtahových zařízení v objektech, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2011

2010

 1. FIŠAROVÁ, Z.; OSTRÝ, M.; ODEHNAL, A., Snížení přenosu vibrací a kročejového hluku pomocí podestových bloků, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2010
 2. FIŠAROVÁ, Z.; OSTRÝ, M.; ODEHNAL, A., Landing block to reduce transmission of vibration and impact noise from staircases and elevators in buildings, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, 2010
 3. FIŠAROVÁ, Z., Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010, ISBN 978-80-86837-27-7, 2010
 4. FIŠAROVÁ, Z., Hluk a vibrace v obytném objektu od výtahového zařízení, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, 2010

2009

 1. FIŠAROVÁ, Z.; HOUFEK, L., Výsledky zkoušek pružných podložek vhodných jako vibroizolace pod experimentálním modelem, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2009
 2. FIŠAROVÁ, Z., Experimentální model na měření šíření vibrací konstrukcemi, příspěvek na konferenci Sborník anotací Collection of Abstracts, ISBN 978-80-214-3810-1, CERM, Brno, 2009

2008

 1. FIŠAROVÁ, Z., Vibrace ve stavebních konstrukcích a jejich vliv na člověka, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 2. FIŠAROVÁ, Z., Ochrana vnitřního prostředí před vlivem hluku a vibrací, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2007 - Modelovanie a simulácia ekologickej kvality architektonického prostredia, ISBN 978-80-227-2759-4, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. FIŠAROVÁ, Z., VLIV HLUKOVÉ ZÁTĚŽE NA NÁVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný