English

Ing. Pavel Uher, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Analysis of the thermal microclimate of the hospital bedroom using CFD simulation, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development, ISBN 978-83-944254-4-9, Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, Krakow, 2017

2016

 1. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Optimization of Thermal Stability of Atrium based on Computational Modeling, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, Zurich, 2016

2015

 1. HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H., Energetické hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5274-9, VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M., Koncepční studie variant chladicího systému, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. RUBINA, A.; UHER, P., Čištění jednotek VZT, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2014
 3. UHER, P.; UHER, V., CT04 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ I (S-TZB) PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE, , ISBN 978-80-214-4972-5, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, Brno, 2014
 4. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnické systémy a čistota vzduchu na operačním sále, článek v Medicínská technika, ISSN 2336-3746, Business media CZ, s.r.o., Praha, 2014

2013

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., BT02 - TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů, spec. publikace, ISBN 80-903586-6-7, Litera Brno, Brno, 2013
 2. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení, spec. publikace, ISBN 80-903586-5-9, Litera Brno, Brno, 2013

2012

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu, , Brno, 2012
 2. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně – OBJEKT S-staelit lékárna, P, J-NCHK, M, M-MR, M1, A4, , Brno, 2012
 3. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT J,M2, H, , Brno, 2012
 4. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT A3-CKTCH, A2 -A3, , Brno, 2012
 5. RUBINA, A.; UHER, P.; WAGNER, J., MART AKUSTIK, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 2012
 6. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT V - stravovací pavilon, , Brno, 2012
 7. RUBINA, A.; UHER, P.; WAGNER, J., Akustika ve vzduchotechnice, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Jaga Media, s.r.o., Praha, 2012
 8. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně – OBJEKT A5, S, STK, nový lineární urychlovač, , Brno, 2012
 9. RUBINA, A.; UHER, P., Odborné posouzení vzduchotechniky a klimatizace CDP Přerov, Centrální dispečerské stanoviště, , Brno, 2012

2011

 1. RUBINA, A.; UHER, P.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O., Od nápadu k výrobku, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, Vutium, Brno, 2011
 2. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., Proudění vzduchu na operačním sále, příspěvek na konferenci , Rožnov pod Radhoštěm, 2011
 3. RUBINA, A.; UHER, P.; WIERZBICKÁ, H.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HÁJKOVÁ, L., Návrhový software pro tlumiče hluku, , 2011

2010

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., BT02 / TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů, , 2010

2009

 1. UHER, P., Tvorba meshe v programu Adapco Star CCM+, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, 11. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3810-1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 2. UHER, P., Proudění vzduchu na operačních sálech, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2009, 11. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-3810-1, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009

2008

 1. RUBINA, A.; UHER, P., Obrazy proudění vzduchu na standardním operačním sále, příspěvek na konferenci Sborník 5.konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, 2008

2007

 1. UHER, P., Využití solární energie při přirozeném větrání, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r. o., Praha, 2007
 2. HRAZDIL, V.; ŠIKULA, O.; UHER, P.; ČECH, J.; VĚRNÝ, L., Kontinuální měření teplot v interiéru rodinného domu realizovaného z tvárnic Betong, příspěvek na konferenci Sborník atestů spol. Be-Tong: ATESTY 2007 04/2007, Be-Tong spol. s r.o., Hodonín, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný