English

Ing. Petr Janál – seznam publikací

2012

 1. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy Model Used for the Prediction of a State of Emergency for a River Basin in the Case of a Flash Flood - PART 2, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2012

2010

 1. JANÁL, P.; STARÝ, M., OPERATIVNÍ PŘEDPOVĚDI POVODNÍ Z PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ POMOCÍ FUZZY MODELU, příspěvek na konferenci HYDROLOGICKÉ DNY 2010 Voda v měnícím se prostředí, ISBN 978-80-86690-84-1, Český hydrometeorologický ústav Praha, Praha, 2010

2009

 1. JANÁL, P.; STARÝ, M., PŘEDPOVĚĎ ODTOKU VODY Z POVODÍ POMOCÍ FUZZY MODELU ZA POVODŇOVÉ SITUACE ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI, , Brno, Česká republika, 2009
 2. JANÁL, P.; STARÝ, M., PŘEDPOVĚĎ ODTOKU VODY Z POVODÍ POMOCÍ FUZZY MODELU ZA POVODŇOVÉ SITUACE ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 3. JANÁL, P.; STARÝ, M., Odhad stupně ohrožení povodí povodní z přívalového deště, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, 2009
 4. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy Model Use for Evaluation of Peak Outflow from a River Basin during Flash Flood, příspěvek na konferenci Integrating Water Systems, ISBN 978-0-415-54851-9, Sheffield, 2009
 5. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy model use for prediction of the state of emergency of river basin in the case of flash flood, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, DUBRAVSKA CESTA 9, 842 34 BRASTISLAVA, SLOVAKIA, 2009
 6. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy Model for Prediction of Runoff from River Basin in the Case of Flash Floods, příspěvek na konferenci Proceedings - InterTech 2009, ISBN 978-83-926896-1-4, Poznan, 2009
 7. JANÁL, P.; STARÝ, M., Fuzzy model pro operativní předpověď odtoku vody z povodí po přívalové srážce, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 8. JANÁL, P., ODHAD STUPNĚ OHROŽENÍ POVODÍ POVODNÍ Z PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ POMOCÍ FUZZY MODELU, příspěvek na konferenci Sborník anotací - Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT Brno, FAST, Brno, 2009

2008

 1. JANÁL, P., UŽITÍ FUZZY MODELU K OPERATIVNÍ PŘEDPOVĚDI ODTOKU VODY Z POVODÍ, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-64-0, Bratislava, 2008
 2. STARÝ, M.; JANÁL, P., Fuzzy model určený k odhadu stupně ohrožení povodí povodněmi způsobenými přívalovými dešti, kapitola v Technické listy 2007, Díl 3: Integrovaný návrh při mimořádných situacích, ISBN 978-80-01-04177-2, Brno, česká republika, 2008
 3. JANÁL, P.; STARÝ, M., Operative prediction of the state of emergency of small river basin in the case of flash flood, příspěvek na konferenci I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists Intertech 2008, Proceedings, ISBN 978-83-926896-0-7, Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznańskiej, Poznaň, Polsko, 2008
 4. JANÁL, P., Operativní předpověď odtoku vody z povodí pomocí fuzzy modelu, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT Brno, fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. JANÁL, P.; STARÝ, M., Odhad rizika ohrožení pobřežníků povodněmi z přívalových dešťů pomocí fuzzy modelu, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 2. JANÁL, P.; STARÝ, M., FUZZY MODEL URČENÝ K ODHADU STUPNĚ OHROŽENÍ POVODÍ POVODNĚMI ZPŮSOBENÝMI PŘÍVALOVÝMI DEŠTI, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 3. JANÁL, P., Předpověď kulminačního odtoku vody z povodí pomocí fuzzy modelu za povodně způsobené přívalovými srážkami, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, Zborník prednášok, ISBN 978-80-8073-791-7, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2007
 4. STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L.; JANÁL, P.; BŘEZKOVÁ, L., Operative prediction and control of the flood passage, příspěvek na konferenci , ISSN 1029-7006, European Geosciences Union, Vienna, 2007
 5. JANÁL, P., Užití fuzzy modelu jako analyzátoru stupně ohrožení za povodňové situace, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3337-3, CERM, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný