English

Ing. Pavel Adam, Ph.D. – seznam publikací

2014

 1. HORÁK, P.; ADAM, P.; AMBROŽOVÁ, I., A new type of heat exchanger for ventilation in buildings with nearly-zero energy consumption, příspěvek na konferenci A new type of heat exchanger for ventilation in buildings with nearly-zero energy consumption, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2012

 1. ADAM, P., Předehřev čerstvého větracího vzduchu pomocí tepla ze solárních kolektorů, příspěvek na konferenci Nízkoteplotné vykurovanie 2012 : Zborník prednášok z 12. konferencie, ISBN 978-80-89216-46-8, SSTP, Bratislava, 2012
 2. ADAM, P., Větrání bytových domů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Budovy s téměř nulovou spotřebou energie., ISBN 978-80-02-02378-4, Litera Brno, Brno, 2012
 3. ŠIKULA, O.; ŠÍMA, J.; ADAM, P.; HÁJKOVÁ, L., Vývoj a ověření tepelného a akustického výkonu FC, , VUT v Brně, Brno, 2012
 4. HIRŠ, J.; ADAM, P., Využití odpadního tepla u bytového větrání, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2012

2011

 1. ADAM, P.; CIFRINEC, I.; HÁJKOVÁ, L.; HIRŠ, J., Vliv umístění zdroje hluku na rozložení hladiny akustického tlaku v místnosti., článek v Klimatizace 154, ISSN 1803-4969, 2011
 2. ADAM, P.; CIFRINEC, I.; HIRŠ, J., Větrací systém se zpětným získáváním tepla pomocí kapalinového okruhu., příspěvek na konferenci Vykurovanie 2011, 19. medzinárodná konferencia. Sborník., ISBN 978-80-89216-38-3, SSTP, Bratislava, 2011

2010

 1. ADAM, P., Simulation of a small low energy house in program Trnsys. Main focus on energy optimization and using renewable energy., příspěvek na konferenci The 8th International Conference Indoor Climate of Buildings 2010 focused on Indoor Environment, Energy Auditing and Certification of Buildings., ISBN 978-80-89216-37-6, SSTP, Bratislava, 2010
 2. ADAM, P.; NIELSEN, T., Energetická náročnost větracího systému s výměníkem tepla, využívajícím obnovitelné zdroje energie., článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topin, Praha, 2010
 3. ADAM, P.; NIELSEN, T., Energetická náročnost mechanického větracího systému s integrovaným nízkoteplotním výměníkem tepla, využívajícím různých obnovitelných zdrojů energie, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4042-5, CERM, s. r. o., Brno, 2010

2009

 1. ADAM, P., Pocitacova simulace dodatecneho vyuziti teplovodnich solarnich kolektoru pro predehrev vetraciho vzduchu., příspěvek na konferenci 11. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2009, ISBN 978-80-214-3810-1, CERM, s. r. o., Brno, 2009

2008

 1. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; ADAM, P., Eliminace tepelné zátěže, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, Nakladatelství mise s.r.o., 2008
 2. ADAM, P., Využití solární energie k chlazení budov, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008. 10. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008

2007

 1. HIRŠ, J.; ADAM, P.; HORÁK, P., Možnosti chlazení v pasivním domě, příspěvek na konferenci Pasivní domy 2007, ISBN 978-80-254-0126-2, centrum pasivní domy, Brno, 2007
 2. ADAM, P., Vyhodnocení provozu experimentálního domu s hybridním větráním, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-3337-3, CERM, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný