English

Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Under Sleeper Pads in Switches & Crossings, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017

2016

 1. PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M., Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, Praha, 2016
 2. HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové trati s ohledem na snižování šíření hluku a vibrací do okolí dráhy, příspěvek na konferenci Zklidnění dopravy ve městech a obcích, ISBN 978-80-260-9662-7, 2016
 3. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; BÍLEK, J., Hodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami, příspěvek na konferenci Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Sborník přednášek., ISBN 978-80-905733-3-8, VOŠ a SPŠ Děčín, Děčín, 2016

2015

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; ADAMEC, V.; SALAJKA, V., Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel. Průběžná zpráva k 15. 11. 2015, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015
 2. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J.; HRUZÍKOVÁ, M., Identification of parameters for DEM model of railway ballast, příspěvek na konferenci 13th INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION EDINBURGH, ISBN 0-947644-80-6, School of Engineering, UK, Scotland, 2015
 3. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J., Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2015
 4. AUER, F.; POTVIN, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Podpražcové podložky v koleji, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Brno, 2015

2014

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; BÍLEK, J., Under Sleeper Pads in Railway Track, článek v Communications, ISSN 1335-4205, 2014
 2. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M.; MALOVANÝ, L., Plastic Sleeper Anchors in Czech Republic, , ISBN 1848-9842, Department of Transport, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, 2014

2012

 1. PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M., Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2012
 2. PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M., Nové evropské normy pro betonové pražce, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2012
 3. HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R., Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout, příspěvek na konferenci Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012, ISBN 978-953-6272-49-5, Univerzity of Zagreb, Croatia, Zagreb, Croatia, 2012

2011

 1. HRUZÍKOVÁ, M.; GERBER, U.; PLÁŠEK, O., Influence of USP on Dynamic Load in Turnout, příspěvek na konferenci Railway Engineering 2011, ISBN 0-947644-69-5, University of Westminster, London, UK, 2011
 2. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O., Použití podpražcových podložek v srdcovkách výhybek, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT v Praze, Praha, 2011
 3. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR, příspěvek na konferenci Železniční dopravní cesta 2011, ISBN 978-80-254-8811-9, VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, Děčín, 2011

2010

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2010
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací, příspěvek na konferenci Environmentální aspekty dopravních staveb, ISSN 1210-3942, ISBN 978-80-7204-696-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 3. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures, příspěvek na konferenci Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, University of Zagreb, Zagreb, 2010
 4. SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I., Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT, a.s., Brno, 2010
 5. HRUZÍKOVÁ, M.; ZVĚŘINA, P., Mathematical Model of Continuous Welded Rail Track with Y-Sleepers, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2010 - 2nd PhD. Student Conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Senitkova, PhD., ISBN 978-80-553-0391-8, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2010
 6. HRUZÍKOVÁ, M., Matematický model koleje s Y-pražci, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analysis of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, ISBN 978-83-7125-184-9, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, 2009
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V., Assessment of Railway Track Dynamic Parameters, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 3. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 4. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Railway Engineering-2009, ISBN 0-947644-65-2, Engineering Technics Press, Edinburgh, UK, 2009
 5. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R., Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci RAILWAY ENGINEERING–2009 10th International Conference & Exhibition ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE , ISBN 0-947644-64-4, 2009
 6. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Hodnocení dynamických parametrů koleje, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 7. HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V., Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 8. SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR, příspěvek na konferenci XII. International scientific conference, Transport structures, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 9. HRUZÍKOVÁ, M.; ZVĚŘINA, P., Application of Y-Steel Sleepers in Continuous Welded Rail Track, příspěvek na konferenci 1. Medzinárodná doktorandská konferencia stavebníctva a architektúry Mladý vedec, ISBN 978-80-553-0176-1, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2009
 10. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Použití pružných prvků v konstrukci koleje, příspěvek na konferenci 5. Fórum kol'ajovej dopravy, ISBN 978-80-88973-50-8, FO ART, s.r.o. Bratislava, Bratislava, SK, 2009
 11. HRUZÍKOVÁ, M., Příčný odpor ocelových pražců Y, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT a.s., Brno, 2008
 2. PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců, příspěvek na konferenci Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, University of Žilina, Žilina, 2008
 3. HRUZÍKOVÁ, M., The Contribution of Under Sleeper Pads to Improvment of Track Geometry Parameters, příspěvek na konferenci 1. International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2008, ISBN 978-83-926896-0-7, Politechnika Poznan, Poznan, Polsko, 2008
 4. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R., Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou, příspěvek na konferenci Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008, ISBN 978-80-254-1554-2, SŽDC s.o., Liberec, 2008
 5. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR, , Spoľočnosť PSKD, Bratislava, 2008
 6. HRUZÍKOVÁ, M., Pružná ložná plocha pražce v konstrukci železničního svršku, příspěvek na konferenci Železniční dopravní cesta po roce 2008, VOŠ a SPŠ STAVEBNÍ DĚČÍN, Děčín, 2008
 7. HRUZÍKOVÁ, M., Statická analýza výhybky J60-1:12-500-I,zl s pražci s pružnou ložnou plochou, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, MLOK, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM Consult, a.s., Brno, 2007
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení, příspěvek na konferenci Experiment 07. Sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 3. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Design of Under Sleeper Pads for Turnout, článek v Archiwum Instytutu Inzynierii Ladowej. Archives of Institute of Civil Engineering, ISSN 1897-4007, Politechnika Poznanska, Poznan, 2007
 4. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., The Use of Under Sleeper Pads as a Protection of Ballast in Plain Track and Turnouts, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio Akustika, České Budějovice, 2007
 5. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lože v běžné koleji a ve výhybkách, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio Akustika, České Budějovice, 2007
 6. PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M., Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lže v běžné koleji a ve výhybkách, článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2007
 7. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P., The Static Analysis of Track with Under Sleeper Pads, příspěvek na konferenci 9th International Conference and Exhibition, ISBN 94-7644-611-0, University of Edinburgh, London, UK, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný