English

Ing. Michal Kuruc, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KURUC, M., Economic activity of Institute of Geodesy, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2017
 2. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M., Precise astronomical positioning using motorized total station, , ISBN 978-83-912227-5, Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS), Poland,, Wrocław, Poland, 2017
 3. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M., Precise astronomical positioning using motorized total station, , ISBN 978-83-912227-5, Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS), Poland,, Wrocław, Poland, 2017

2016

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KURUC, M., IDENTIFICATION AND CONTROL OF GEODYNAMICAL RISK ZONES IN THE WESTERN CARPATHIANS USING GEOPHYSICS, SATELLITE IMAGES AND GPS DATA, článek v , Springer International Publishing, Berlin, 2016
 2. VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; KOHOUT, J., Development of a new system for rapid indoor mapping, příspěvek na konferenci SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-59-9, 2016
 3. KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T.; KURUC, M., Determination of geometrical and temporal Characteristics of Device for absolute GNSS Antenna Calibration, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 2, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Volume II, Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-59-9, STEF92 Technology, Ltd., Sofie, Bulharsko, 2016
 4. KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; JURČÍK, J., Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, Praha, 2016

2015

 1. VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; ČERNÝ, M., FROM 3D POINT CLOUD TO INTELLIGENT CITY MODEL, příspěvek na konferenci 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-36-0, 2015

2014

 1. KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T.; KURUC, M., Determination of Geometrical and Temporal Characteristics of Device for Absolute GNSS Antenna Calibration, , Institut struktury a mechaniky hornin, AVČR, Praha, 2014
 2. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; JURČÍK, J., MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK, , ISBN 978-83-61576-29-7, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Berlín, 2014
 3. KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T., Evaluation of quasigeoid model created by GNSS/levelling method, , Ladek-Zdrój, Poland, 2014
 4. KURUC, M., Využití permanentních sítí GNSS pro určování výšek, , 2014

2013

 1. VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J., Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structures and Mechanics, Academy of Science Czech republic, Prague, Czech republic, 2013
 2. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KURUC, M., Rizika, bezpečnost a legislativa v konstrukci vinného sklepa, článek v Vinařský obzor, ISSN 1212-7884, Velké Bílovice, 2013
 3. ŠVÁB, T.; KALVODA, P.; KURUC, M., Družicové metody v geodézii a katastru 2013, , ISSN 1805-7446, ČÚZK, UGKK SR, Praha, Bratislava, 2013
 4. KALINA, M.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T., Polohovací zařízení pro kalibraci GNSS antén, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Brno, 2013
 5. PUCHRIK, L.; KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T., Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů, ISBN 978-80-86433-57-8, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2013
 6. MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T., Local quasigeoid model creation from astrogeodetic measurements, článek v STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, ISSN 0039-3169, Springer Netherlands, 2013

2012

 1. MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; PUCHRIK, L., Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies, , Wroclaw, 2012
 2. MACHOTKA, R.; KURUC, M., Modely kvazigeoidu pro malá území, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů, ISBN 978-80-86433-55-4, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2012

2011

 1. HORÁK, V.; BROTHÁNEK, J.; JANKŮ, H.; KURUC, M., Některé aspekty poruch vinných sklepů, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárská asociácia ITA-AITES, Litomyšl, 2011
 2. VOLAŘÍK, T.; KURUC, M., Opakovatelnost určení prostorové polohy metodou RTK, příspěvek na konferenci Seminář s mezinárodní účastí, GNSS v geodetické praxi, Sborník referátů, ISBN 978-80-86433-52-3, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. KURUC, M.; WEIGEL, J.; HORÁK, V.; ŠVÁB, T., Problematika dokumentace vinných sklepů, příspěvek na konferenci Sborník referátů XVII. konference SDMG, ISBN 978-80-248-2312-6, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2010
 2. PUCHRIK, L.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M., TESTOVÁNÍ RTK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SÍTĚMI PERMANENTNÍCH GNSS STANIC PROVOZOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE, příspěvek na konferenci XVI. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetiské dni, zborník anotácií, ISBN 978-80-969692-5-8, Slovenská spoločnosť geotetov a kartografov, Bratislava, 2010
 3. BENCALÍKOVÁ, K.; KURUC, M., Porovnání relativních modelů kvazigeoidu, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010
 4. KURUC, M.; PUCHRIK, L.; VOLAŘÍK, T., Srovnání RTK služeb poskytovaných sítěmi permanentních stanic na území Brna, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2010
 5. KURUC, M.; PUCHRIK, L.; VOLAŘÍK, T., Srovnání RTK služeb poskytovaných sítěmi GNSS permanentních stanic na území ČR, příspěvek na konferenci Sborník referátů: Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-46-2, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KLUSÁČEK, D.; KURUC, M., Poruchy vinných sklepů v obci Bořetice, příspěvek na konferenci Zakládání staveb. Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-46-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2009
 2. MACHOTKA, R.; KURUC, M., Testování měřícího systému pro astronomické určování polohy, příspěvek na konferenci Globálne navigačné družicové systémy ako efektívny prostriedok na určovanie priestorovej polohy, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Bratislava, 2009
 3. KURUC, M.; BENCALÍKOVÁ, K.; POKORNÝ, J., Determining of Heights simultaneously by Satellite methods and Levelling, , Instytut Geodezji i Gepoinformatyki Uniwersytetu Pryzrodniczego we Wroclawiu, Wroclaw, 2009
 4. PUCHRIK, L.; HAŠOVÁ, A.; KURUC, M., Results analysis of positioning using different satellite systems, , Instytut Geodezji i Gepoinformatyki Uniwersytetu Pryzrodniczego we Wroclawiu, Wroclaw, 2009
 5. PUCHRIK, L.; KURUC, M.; HAŠOVÁ, A.; POKORNÝ, J.; BENCALÍKOVÁ, K., Testování určení polohy metodami GNSS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2009
 6. KURUC, M.; BENCALÍKOVÁ, K.; HAŠOVÁ, A.; POKORNÝ, J.; PUCHRIK, L., Současné určování výšek družicovými metodami a nivelací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009, Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2009

2008

 1. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J., Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement, příspěvek na konferenci 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings, ISBN 978-80-87159-03-3, Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2008
 2. MACHOTKA, R.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J., Image Processing and Total Station Instruments, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Engineering Surveying, INGEO 2008, Proceedings, ISBN 978-80-227-2971-0, Slovak University of Technology, Bratislava, 2008
 3. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J., Image processing in the field of precise angular measurements, příspěvek na konferenci 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Programme Abstracts, Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences, Wroclaw, 2008
 4. KURUC, M.; POKORNÝ, J., Usage of Quasigeoid to conversion ellipsoidal heights to normal Moloděnskij heights, příspěvek na konferenci 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Programme Abstracts, Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences, Wroclaw, 2008
 5. POKORNÝ, J.; KURUC, M., Upgrage of Local Quasigeoid GPS, příspěvek na konferenci XIII. miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukowych, ISBN 978-83-86520-06-0, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Wroclaw (PL), 2008
 6. MACHOTKA, R.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J., Monitoring of Fast Developing Processes Using Time Stamped Video, příspěvek na konferenci InterGeo EAST 2008 - Papers, Republic of Serbia-Republic Geodetic Authority, HINTE GmbH, CONGREXPO d.o.o., Belgrade, Republic of Serbia, 2008
 7. KURUC, M.; HAŠOVÁ, A.; POKORNÝ, J., Testování totální stanice Topcon GPT-9001A, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Brno, 2008
 8. POKORNÝ, J.; KURUC, M., Rozšíření lokálního kvazigeoidu GPS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. KURUC, M.; LÁSKA, Z., Networks of permanent GNSS stations, příspěvek na konferenci XII Międzinarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych XXIV Sejmik SKN Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-924761-4-6, Dzial Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, Wroclaw (PL), 2007
 2. KURUC, M.; LÁSKA, Z.; WEIGEL, J., Využití služeb permanentních stanic GNSS při určování výšek, příspěvek na konferenci Aplikace družicových měření v geodézii. Jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí. Sborník referátů., ISBN 978-80-86433-41-7, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2007
 3. KURUC, M., Kvazigeoid GPS na území města Brna, příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný