English

Mgr. Veronika Rodriguezová – seznam publikací

2014

  1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; RODRIGUEZOVÁ, V., Determine Parameters for Double-K Model at Three-Point Bending by Application of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014

2013

  1. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Prediction of Behaviour of Concrete Mixture Using Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis s.r.o., Praha CR, 2013
  2. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; JANKŮ, M., Experimentální výzkum využití akustické emise pro testování kolejnic za provozu, příspěvek na konferenci 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis, s.r.o., Praha, 2013
  3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; FOJTŮ, P.; SMUTNÝ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; RODRIGUEZOVÁ, V., Acoustic Emission Method Application at Three-Point Bending to Determine Parameters for Double-K Model, příspěvek na konferenci 51th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-7414-579-7, Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, Litoměřice, 2013

2012

  1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering, ISBN 978-953-7621-15-5, Tiskara Velika Goric, Croatia, 2012
  2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; RODRIGUEZOVÁ, V.; KOŘENSKÁ, M., Crack Detection of Concrete Slab made from Different Concrete Mixtures by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012, ISBN 978-84-615-9941-7, EWGAE, Granada Spanelsko, 2012
  3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; RODRIGUEZOVÁ, V., Modulus of Elasticity Determination from Cantilever Deflection, příspěvek na konferenci Proc. of the 50th Annual Conference on Experimental tress Analysis, ISBN 978-80-01-05060-6, CTU Praha, Praha, 2012

2011

  1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; BÍLEK, V., Temperature Measurement of Railway Sleeper Surface and Inside during Hardening, příspěvek na konferenci Proceedings on 9th International Conference NDT 2011, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno University of Technology, Brno, 2011
  2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P.; BILEK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V., Concrete Lifetime Monitoring by Non-Destructive Testing Methods, příspěvek na konferenci 41st International Conference and NDT Exhibition- NDE for Safety, Defektoskopie 2011, ISBN 978-80-214-4358-7, BETIS sro, Praha, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný