English

Mgr. Jolana Tluková, Ph.D. – seznam publikací

2015

  1. TLUKOVÁ, J.; STRUHALA, K.; SLÁNSKÝ, B.; NEVRLÝ, M., BYA9- Odborná angličtina - slovník stavební terminologie, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2010

  1. KAŠTOVSKÁ, J., On the textual realization and interpretation of lists in contemporary prose text: The case of Simon Mawers The Glass Room, kapitola v Interpretation of Meaning Across Discourses, ISBN 978-80-210-5376-2, Masarykova Univerzita, Brno, 2010
  2. KAŠTOVSKÁ, J., Syntaktický paralelismus v britské a české próze aneb co v překladech někdy nenajdeme, příspěvek na konferenci Užívání a prožívání jazyka., ISBN 978-80-246-1756-5, Karolinum, Praha, 2010

2009

  1. KAŠTOVSKÁ, J., Syntactic Parallelism as a Cohesive Device in British Prose, příspěvek na konferenci Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse: Third Brno Conference on Linguistic Studies in English, ISBN 978-80-210-5037-2, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný