English

Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KEPPERT, M.; VEJMELKOVÁ, E.; BEZDIČKA, P.; DOLEŽELOVÁ, M.; ČÁCHOVÁ, M.; SCHEINHERROVÁ, L.; POKORNÝ, J.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content, článek v APPLIED CLAY SCIENCE, ISSN 0169-1317, 2018
 2. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KEPPERT, M., Rheological Properties of Alkali-Activated Brick Powder Based Pastes: Effect of Alkali Activator and Silicate Modulus, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, 2018
 3. VYŠVAŘIL, M.; HEGROVÁ, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T., Influence of Cellulose Ethers on Fresh State Properties of Lime Mortars, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, 2018
 4. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Properties of Aerial Lime-Based Mortars with Chitosan Ethers, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, 2018
 5. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Influence of Guar Gum Derivatives on Hardened Properties of Aerial Lime-Based Mortars, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, 2018
 6. VYŠVAŘIL, M.; HEGROVÁ, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T., Rheological Properties of Lime Mortars with Guar Gum Derivatives, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, 2018

2017

 1. ČÁCHOVÁ, M.; KOŇÁKOVÁ, D.; VEJMELKOVÁ, E.; VYŠVAŘIL, M., Ternary binder based plasters with improved thermal insulating ability, příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, 2017
 2. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T., Effect of chitosan ethers on fresh state properties of lime mortars , příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, 2017
 3. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ZIMMERMANN, Š.; BAYER, P., Effect of Aggregate Type on Properties of Natural Hydraulic Lime-Based Mortars , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, 2017
 4. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P., Fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt modifikovaných vodoretenčními přísadami na bázi biopolymerů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, 2017
 5. VYŠVAŘIL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, 2017
 6. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., Odolnost jemnozrnných betonů vůči síranové korozi v odpadních systémech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017

2016

 1. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P., The Effect of Aggregate Type on the Properties of Lime Mortars , článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, 2016
 2. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P., Influence of the aggregate type on the properties of dolomitic lime-based mortars , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, 2016
 3. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Sulfate attack on different types of concrete in media simulating sewer system , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, 2016
 4. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P., Immobilization of Heavy Metals in Natural Zeolite-blended Cement Pastes , článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, 2016
 5. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., Study of fine-grained composites exposed to sulfuric acid and sodium sulfate, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2016

2015

 1. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, M., Microstructural changes of fine-grained concrete exposed to a sulfate attack, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, 2015
 2. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., Odolnost různých druhů jemnozrnných betonů vůči síranové korozi, příspěvek na konferenci 12. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, ISBN 978-80-86604-67-1, 2015
 3. ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem, příspěvek na konferenci Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015
 4. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., One-year sulfate attack on various types of fine grained concrete, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03859-377-5, 2015
 5. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Mikrostrukturní změny jemnozrnných betonů po ročním působení kyseliny sírové, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, 2015
 6. ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z., Studium jemnozrnných kompozitů degradovaných kyselinou sírovou s využitím lomových experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Otrava, Ostrava, 2015
 7. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M., Sulfuric acid attack on various types of fine grained concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-452-9, 2015

2014

 1. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., The effect of water/cement ratio on the sulfate corrosion of fine grained concrete, článek v International Journal of Research in Engineering and Technology, ISSN 2319-1163, 2014
 2. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, M.; BAYER, P., Síranová koroze jemnozrnného betonu v průběhu jednoho roku, příspěvek na konferenci Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, 2014
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; SEDLMAJER, M.; VYŠVAŘIL, M., Jemnozrnné betony s částečnou náhradou cementu přírodním zeolitem, , Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., Praha, 2014
 4. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Physico-mechanical and microstructural properties of rehydrated blended cement pastes, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2014

2013

 1. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, 2013
 2. ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; TEPLÝ, B., Degradace betonového kanalizačního potrubí biogenní síranovou korozí: modelování, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2013
 3. VYŠVAŘIL, M.; CHROMÁ, M., Síranová koroze jemnozrnného betonu, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-552-1031-5, 2013

2012

 1. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv vysokých teplot na pevnosti a pórovou strukturu cementových past, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, 2012

2011

 1. CHROMÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration - 6 months after heating, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT AND CONCRETE, ISBN 978-80-214-4301-3, NOVPRESS, Brno, 2011

2010

 1. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti rehydratovaných cementových past po expozici vysokým teplotám, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis s. r. o., Praha, 2010
 2. VYŠVAŘIL, M., Vliv zmrazovacích cyklů na vlastnosti modifikované sádry, příspěvek na konferenci Construmat 2010 Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2010

2009

 1. ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R.; TOMAN, J.; TESÁREK, P.; TYDLITÁT, V.; VYŠVAŘIL, M.; WAGNER, P.; KERŠNER, Z., Vlastnosti modifikované sádry, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-665-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 2. VYŠVAŘIL, M.; DASTYCH, D.; TARABA, J.; NEČAS, M., Synthesis and characterization of new imidophosphanes and phosphine oxides containing 3,3,4,4-tetramethylsuccinimidyl group, článek v INORGANICA CHIMICA ACTA, ISSN 0020-1693, Elsevier, 2009
 3. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Možnosti modifikace sádry, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj - Sborník, VUMO, Praha, 2009

2008

 1. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYŠVAŘIL, M., Lomově-mechanické vlastnosti šedíé sádry s modifikacemi, příspěvek na konferenci Sádra 2008, ISBN 978-80-214-3769-2, Brno, Česká republika, 2008
 2. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv přísad na bázi celulózy na mechanické vlastnosti ztvrdlé sádry, příspěvek na konferenci Sádra 2008, ISBN 978-80-214-3769-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 3. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Studium užitných vlastností lehčené sádry se zpevňujícími přísadami, příspěvek na konferenci Sádra 2008, ISBN 978-80-214-3769-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný