English

Ing. David Bečkovský, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V., Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez jejich demontáže, , TRIADA, spol. s r. o., IČO 43871020, U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, Praha, 2018

2017

 1. REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P., Monitoring of the Green Roofs Installation in Brno- City District, Czech Republic, článek v IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN 1755-1315, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), Praha, 2017
 2. KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V., Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže, příspěvek na konferenci Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017, ISBN 978-80-7468-117-2, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, České Budějovice, 2017

2016

 1. SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J., Retenční schopnosti testovacích segmentů zelených střech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2016
 2. SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEČKOVSKÝ, D., Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut, příspěvek na konferenci Sborník z 12. ročníku Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016, ISBN 978-80-904739-7-3, Centrum pasivního domu, Brno, 2016
 3. KUČERA, R.; BEČKOVSKÝ, D.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P., EnviHut Enviromentální experimentální přemístitelný objekt , příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016, ISBN 978-80-904739-7-3, Centrum pasivního domu, Brno, 2016
 4. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T., Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.), článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Slovak Forest Products Research Institute, Zvolen, Slovak Republic, 2016
 5. BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Slovak Forest Products Research Institute, Zvolen, Slovak Republic, 2016
 6. BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; TICHOMIROV, V., Computer tools to determine physical parameters In wooden houses, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institut Za Kovinske Materiale I In Tehnologie, Ljubjana, Slovinsko, 2016
 7. VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V., Assessment of Tubular Light Guides with Respect to Building Physics, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institut Za Kovinske Materiale I In Tehnologie, Ljubljana, Slovinsko, 2016
 8. KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D., Současné možnosti výzkumu stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí dřevostaveb na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2016, ISBN 978-80-86837-84-0, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola. Volyně, Volyně, 2016
 9. VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÝ, D., The effect of moisture and relative humidity on oriented strand boards properties, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 10. ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F., Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in-situ monitoring, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2014

 1. BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; VLACH, F.; VAJKAY, F., Diffusion of water vapour, monitoring and risk analysis of wooden walls, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Statny Drevarsky Vyskumny Ustav, Slovensko, 2014
 2. BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F., BRESET - Remote Sensing Technology for Building Physics Research of Structures, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. BAROŇ, I.; BEČKOVSKÝ, D.; MIČA, L., Application of infrared thermography for mapping open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs, článek v Landslides, ISSN 1612-510X, SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, D-69121 HEIDELBERG, Německo, 2014

2012

 1. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V., Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 2. BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; SOBOTKA, J., ZABUDOVANÁ VLHKOST V KONSTUKCÍCH DŘEVOSTAVEB, příspěvek na konferenci STRUCTURA 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA-FAKULTA STAVEBNÍ, Ostrava, 2012
 3. HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 3. část, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2012
 4. HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 2. část, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2012
 5. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V., Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year, příspěvek na konferenci Buildings and Environment 2012 proceedings, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 6. HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 1. část, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., 2012
 7. PAPRANEC, M.; BEČKOVSKÝ, D., Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 2., článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 8. PAPRANEC, M.; BEČKOVSKÝ, D., Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1., článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 9. BEČKOVSKÝ, D., Analýza vlivu zabudovaných materiálů PCM do lehkých stavebních konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 10. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T., Experimental assessment of PCMs integrated in light-weight structures, příspěvek na konferenci Refrigeneration science and technology proceedings, ISBN 978-2-913149-91-5, Institut international du froid, Kobe, 2012
 11. BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J., Experimentální dřevostavba EXDR1, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha 5, Praha, 2012
 12. BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; KALÁBOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J., Experimentální dřevostavba EXDR1, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastní Dřevostavby 2012, ISBN 978-80-86837-36-9, VOŠ Volyně, Volyně, 2012
 13. BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F., Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...)., , Hradec Králové, 2012

2011

 1. BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T., Thermal stability of attic spaces with integrated PCM in light building constructions during the climatic year, článek v Knowledge Society, ISSN 1313-4787, Knowledge Society Institute, Sofia, 2011
 2. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D.; CHARVÁT, P., Potential of passive cooling for office buildings, článek v Knowledge Society, ISSN 1313-4787, Knowledge Society Institute, Sofia, 2011

2010

 1. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Structures with incorporated phase change materials, článek v Czasopismo techniczne - Budownictwo, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo politechniki krakowskej, Kraków, 2010
 2. FIŠAROVÁ, Z., Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010, ISBN 978-80-86837-27-7, 2010
 3. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Estabilidad térmica en espacios de áticos influencia de paneles con materiales de cambio de fase, článek v Frio-calor aire acondicionado, ISSN 0210-0665, Frio calor aire acondicionado, s.l., Madrid, 2010

2009

 1. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Evaluace vlivu PCM na teplotní stabilitu testovacích podkrovních místností, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2009 - Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov, ISBN 978-80-227-3180-5, Bratislava, 2009
 2. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Influence of Panels with Phase Change Materials on the Thermal Stability of Attic Spaces, příspěvek na konferenci 8th IIR Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, ISBN 978-2-913149-69-4, International Institute of Refrigeration, Karlsruhe, 2009
 3. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Lehké stavební konstrukce s materiály s fázovou změnou, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, Sekce 2 Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009

2008

 1. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Better thermal comfort for attic spaces, příspěvek na konferenci Zborník z prednášok z medzinárodnej konferencie Budovy a prostredie 2008. Trvalo udržateľná výstavba, ISBN 978-80-227-2981-9, STU - Vydavatelstvo STU, Bratislava, 2008
 2. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Thermal stability in experimental attic rooms using phase change materials, příspěvek na konferenci Low - energy building, ISBN 83-86161-12-4, Politechnika Krakowska, Cracow, 2008
 3. OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D., Možnosti ověřování funkčnosti materiálů s fázovou změnou v exprimentálních podkrovních místnostech, příspěvek na konferenci Zborník 32. medzinárodná konferencia katedier/ústavov pozemných stavieb ČR a SR, ISBN 978-80-553-0088-7, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav budov a prostredia, Košice, 2008

2007

 1. BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M., TEPELNĚ AKUMULAČNÍ VLASTNOSTI MALTOVINY NA BÁZY RECYKLOVANÉ SÁDRY S APLIKOVANÝMI MATERIÁLY S FÁZOVOU ZMĚNOU A JEJÍ VLIV NA TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, Brno, 2007
 2. BEČKOVSKÝ, D., Problematika detailu z hlediska počítačového modelu stavebně fyzikálních vlastností, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ISBN 978-80-8073-789-4, TU košice, Košice, 2007

2006

 1. BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M., Pasivní řešení letní tepelné stability budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie BUDOVY A PROSTREDIE 2006, ISBN 80-227-2518-8, STU - Vydavateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2006
 2. BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M., Pasivní řešení letní tepelné stability skladbou materiálů v obvodovém plášti, příspěvek na konferenci 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006, ISBN 80-7366-046-6, Countour, s.r.o., Praha, 2006
 3. KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D., PCM materiály pro zvýšení tepelné akumulace lehkých stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006, ISBN 80-214-3129-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 4. BEČKOVSKÝ, D.; DEUTSCH, M.; KALOUSEK, M., Využití materiálů PCM na akumulaci energie, příspěvek na konferenci Pasivní domy 2006, ISBN 978-80-239-9067-6, Centrum pasivního domu, Brno, Brno, 2006
 5. KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D., Thermal comfort of lightweight building in summer time, příspěvek na konferenci Healthy buildings 2006, ISBN 978-989-95067-0-1, TU Lisabon, TU Lisabon, 2006
 6. BEČKOVSKÝ, D., Využití PCM materiálů v lehkých stavebních konstrukcích, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, 8. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-3108-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 7. KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D.; ČUPROVÁ, D., Building simulation of thermal comfort in summer time, příspěvek na konferenci Low energy housing 2006, VIII Polish research-technical conference, ISBN 978-80-214-4393-8, TU Krakow, Krakow, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný