English

Ing. Petr Aigel, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. HANÁK, T.; MAROVIĆ, I.; AIGEL, P., Perception of Residential Environment in Cities: A Comparative Study, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2015

2014

 1. AIGEL, P.; TUSCHER, M.; VÝSKALA, M., APPRAISEMENT OF GROUND WORKS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Georeks - VII Congress of students from geotechnological faculties., ISBN 978-608-4510-16-1, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Civil Engineering, Ohrid Makedonie, 2014

2010

 1. AIGEL, P., Tvorba rozpočtu s pomocí multimediální pomůcky, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-706-2, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 2. AIGEL, P., MONITORING OF ECONOMIC CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION OBJECT, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 3. AIGEL, P., Multimediální pomůcka pro tvorbu položkového rozpočtu stavebního objektu, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2010

2008

 1. TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-599-0, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 2. TICHÁ, A.; AIGEL, P., Optimalizace rozhodování o modernizaci budovy, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 3. AIGEL, P.; AUBUSOVÁ, A., Rozpočtové softwary ve stavebnictví, příspěvek na konferenci CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference, ISBN 978-80-7318-664-7, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2008
 4. AIGEL, P.; AUBUSOVÁ, A., BEDNĚNÍ V ROZPOČTOVACÍCH PROGRAMECH, příspěvek na konferenci Sborník příspěvku Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2008

2007

 1. KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A., Povodně a nemovitý majetek v území, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-573-0, CERM, Brno, 2007
 2. TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; ŠANCOVÁ, L.; AIGEL, P., Životnost funkčních dílů budovy, příspěvek na konferenci Cena , životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007
 3. PROCHÁZKA, P.; AIGEL, P., VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ O NORMOVÁNÍ A ODMĚŇOVÁNÍ VE STAVEBNÍCH FIRMÁCH, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007

2006

 1. AIGEL, P., Technicko-ekonomický systém pro správu a údržbu budovy, příspěvek na konferenci mezinárodní Batova doktorandská konference, ISBN 80-7318-384-6, UTB Zlín, Zlín, 2006
 2. AIGEL, P., Systém pro sledování technicko-ekonomických charakteristik, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 3. ŠANCOVÁ, L.; AIGEL, P., Zdravotní knížka budovy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2006, ISBN 80-214-3113-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2005

 1. TICHÁ, A., AIGEL, P., KORYTÁROVÁ, J., Územní majetkové ukazatele v katastrálním území obce Poličky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM s.r.o., Brno, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný